Underholdning

Café eftermiddage

Et tilbud til dig som savner samvær og hygge med andre ældre. Pårørende er også velkomne.

Lokalafdeling

Ikast

Hvem

For alle

Pris medlemmer

10 kr.

Pris ikke medlemmer

10 kr.

Hvornår

Alle uger
Onsdag kl. 14:30 - 16:00
Startdato: 02.09.2020

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Anne Marie Jokumsen, 24 44 75 82, amjokumsen@gmail.com

Mødested

Rolighedsparken, Rolighedsvej 1, Ikast

Beskrivelse

 Onsdags Cafè


 Hvad er Cafèen?


Cafèen er et uformelt tilbud for ensomme og svage borgere, som savner samvær og hygge med andre  ældre.Pårørende er  også velkomne.


Cafèen er tænkt som et fristed.  Vi hygger om alle, som kommer.


Hver onsdag kl. 14.30-16.00 i salen på Rolighedsparken, Rolighedsvej 1, Ikast.


Det koster kr. 10,- pr. gang for kaffe og hjemmebag.


Vi har en fast rutine på vores café eftermiddage. Vi starter med at synge fra Seniorsangbogen, og de fleste gange med musik til. Derefter får vi kaffe med hjemmebag.
Vi har ofte indslag, som bliver leveret af frivillige uden vederlag. De kan være alt fra oplæsning på jysk, fortællinger om liv og virke, rejser, sang, musik og hvad der måske kan byde sig til.


Dagen afsluttes med en sang.


Cafèen blev etableret i et samarbejde mellem demenskoordinatoren og frivillige fra Ældre Sagen i 2005. 


Har man besvær med at komme frem, er der mulighed for at lave en aftale om at blive hentet, evt. de første gange. Pårørende er også meget velkomne som ledsagere.


Kontaktperson i Ældre Sagen: 


Anne Marie Jokumsen


Nygårds Allé 9, 7430 Ikast


Tlf: 97 15 40 47, mobil: 2444 7582


E-mail: amjokumsen@gmail.com