Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Holstebro

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Vi samarbejder med Lokalafdelingerne i Vinderup og Ulfborg-Vemb i Koordinationsudvalget, der mødes flere gange om året for at drøfte fælles sager for hele kommunen, så vi fra Ældre Sagen kan tale med én stemme overfor kommunen.