Om Ældre Sagen Holstebro

Gå til Ældre Sagens hjemmeside ang. Coronavirus

Vær opmærksom på at Bowling er aflyst indtil videre og Datastuen ligeledes indtil videre! Se Firkløveren for forårets arrangementer , hvoraf nogle allerede er aflyst.

 

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Du kan også læse Firkløveren 1 halvår 2021 for at få en oversigt over alle forårets aktiviteter.