Indflydelse i Kalundborg Kommune

Kontaktpersoner

Lokal indflydelse
Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.
Vi forsøger at få indflydelse på ældrepolitikken i Kalundborg Kommune.
Hvis du har forslag som Ældresagen i Høng skal fremsætte overfor Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune kan du kontakte:

Formand for Ældresagen i Høng

Gregers Bagger

Tlf.: 29 86 33 81

Mail: gregers.bagger@skolekom.dk

 
 

 


Eller medlemmer af Ældrerådet i Kalundborg Kommune

Ældrerådet skal høres om alle forslag i kommunen, der vedrører ældre. Rådet kan selv udtale sig og foreslå ethvert emne, der har betydning for ældre i kommunen. Også spørgsmål, der er rejst over for rådet om de ældres forhold.
Du er derfor meget velkommen til at kontakte os om sager og spørgsmål, der vedrører Kalundborg Kommune.

 

 

Mogens Dyhr-Nielsen

Strandvej 32

4270 Høng

Tlf.: 25 11 08 90

Mail: mogensdyhr@gmail.com

 
 

 

Freddie Madsen

Dortheavej 3

4270 Høng

Tlf.: 26 24 04 01

Mail: freddiemadsen@mail.dk