IT-hjælp og undervisning

Vil du lære at bruge din pc? Vil du i gang med at bruge Netbank og NemId?

Det er et åbent værksted, hvor alle kan komme og deltage. Vi er mange iT-hjælpere, så der vil være gode muligheder for at hjælpe deltagerne.

Deltagerne kan være nybegyndere, som måske endnu ikke har fået en pc hjemme, eller viderekomne, som har arbejdet længe med pc'ere, men som bliver ved med at komme for at dygtiggøre sig i særlige emner, f.eks. billedbehandling.

I iT-Stuerne får du mulighed for helt i dit eget tempo og efter lyst og interesse at komme i gang med at bruge pc'en. Det kan f.eks. dreje sig om: E-mail og internettets mange muligheder - tekstbehandling, regneark og arbejde med billeder

iT-området i Ældre Sagen Høje Taastrup er organiseret med to iT-kontaktpersoner (ITKP) som tovholdere for en gruppe på ca. 25 personer, som specielt hjælper med IT – altså computere og lignende.

Leif Ostermann, tlf. 46 59 69 50 eller Kurt Ove Rasmussen, tlf. 20 64 87 54, E-mail: itkp@aeldresagenhtk.dk

Vi har tre IT-stuer. Klik på stedet for at læse mere om den enkelte IT-stue.

Hedehuset, Hovedgaden 371 B, Hedehusene

Pensionisternes Hus, Bygaden 21, Høje Taastrup

Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86, Taastrup

Der vil også være mulighed for at få IT-hjælp hjemme hos dig selv.  

Sidst opdateret 11.03.2020