Besøgsvenner søges

”Akut mangel på besøgsvenner – har du et par timer tilovers om ugen – og interesse i kontakt med ældre borgere.

Ældre Sagen i Herning står p.t. og mangler 12 besøgsvenner til besøg hos private besøgsværter.

Herudover mangler vi 3-4 besøgsvenner til grupper ved plejecentre, hvor man i fællesskab afholder aktiviteter med en gruppe plejehjemsbeboere.

Endelig har vi efterspørgsel på besøgsven, der vil skubbe en ældre mand i kørestol ved et plejecenter,

samt en besøgsven der kunne være interesseret i at køre en tur om ugen med et ældre ægtepar på plejecenter.”

 

Kontakt Frivillig kontakten:  Midlertidigt lukket 

Mail:

Sidst opdateret 22.10.2020