BESØGSVENNER

Få besøg én gang om ugen af en frivillig fra Ældre Sagen, der har lyst til at besøge dig. Én der selv fortæller og gerne vil høre om dig og dit liv.
Hvis du ønsker en besøgsven, kan du kontakte Merete Haugaard Jensen 3178 0018 eller meretehj@live.dk
Besøgsvenner og besøgsværter
ÆldreSagen Helsingør, mangler besøgsvenner og i mindre grad besøgsværter. Nogle kommende besøgsværter har ventet urimeligt længe og kommer derfor til at vente på at høre eller fortælle om en særlig oplevelse.
Hvis du af og til brænder inde med noget spændende, sjovt eller bare usædvanligt, så vil du som besøgsven altid have én at fortælle det til.
Et par timer en gang om ugen er nok til at bringe en verden af oplevelser ind i stuen hos et menneske, som måske ikke har let ved at komme ud.
Ældre Sagens kontaktperson formidler kontakten og tager med til det første besøg.
Der er af og til møder for besøgsvennerne, hvor der er lejlighed til at udveksle erfaringer.
Hvis du er interesseret i at blive besøgsven eller modtage besøg af en besøgsven, er du velkommen til at henvende dig til vores besøgskoordinator:

Merete Haugaard Jensen 3178 0018 eller meretehj@live.dk

Sidst opdateret 11.05.2021