Aktuelt

Årsmødet den 14. marts kl. 19.00
i Helle Hallen

Årsmødet

Valg af dirigent og stemmetællere
Tyge Kristensen blev valgt som dirigent
Der blev valgt 2 stemmetællere

Formandens beretning til godkendelse
Aage Meldgaard havde en fin beretning, som omtalte vores aktiviteter i det sidste år. Han orienterede om Ældre Sagens arbejde, og han fortalte lidt fra Ældrerådet og lidt om ældre området i Varde kommune!
beretningen blev godkendt!

Regnskab til udtalelse
Henry Brandt fremlagde regnskabet
Her var intet at bemærke

Lokalbestyrelsens fremtidige virke
Der er arrangeret en halvdagstur til Lintrup Kro og Wellings landsbymuseum den 1. maj
En heldagstur til Helgoland den 4. juni

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

 

Valg til bestyrelsen
På valg er: Aage Meldgaard (modtager ikke genvalg)
                    Harry Stensbeck (modtager ikke genvalg)
                    Erna Runge (modtager genvalg)

Erna Runge blev genvalgt
Uffe Mikkelsen blev valgt
Inger Vestergaard blev valgt

Valg af suppleanter
på valg er: Johannes Bjerre
                    Uffe Mikkelsen
Johannes Bjerre blev genvalgt
Helga Raundal blev valgt, da Uffe blev valgt ind i bestyrelsen.

Aage sluttede af med at sige tak dirigenten for god ro og orden og for den opbakning, der har været til vores arrangementer og opbakningen til ham igennem 10 år som formand. Han takkede også bestyrelsen for et godt samarbejde!
Henry Brandt takkede både Aage Meldgaard og Harry Stensbeck for deres arbejde i bestyrelsen.

Referent
Erna Runge