Ældre Sagen Hedensted har valgt ny formand

Ældre Sagen Hedensted har valgt ny formand                                                       Ældre Sagen i Hedensted har den 3. juni 2020, afholdt konstituerende møde i den nye bestyrelse, som blev valgt på årsmødet den 5. marts 2020. På grund af Corona-krisen er der gået næsten 3 måneder, inden konstituering kunne foretages. Mødet blev holdt udendørs og med passende afstand.

På mødet blev Erik Christensen valgt til ny formand, i stedet for Eva Laursen, der efter 10 år som formand har valgt at stoppe i bestyrelsen. Jørgen Tønnes fortsætter som næstformand og Gunnar Bødker som kasserer.  Ny sekretær blev Margit Brink, der erstatter Lone Mortensen, der også stopper efter mange år i bestyrelsen.  Både Eva og Lone fortsætter som frivillige i lokalafdelingen. På mødet blev en lang række ansvarsområder fordelt på såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter.                 

Alle valg blev foretaget i enighed og uden afstemning.                                                                     Den nye bestyrelse ser således ud:                                                                                    

Erik Christensen, formand, vandreudvalg, ældrepolitik mm.                                    Jørgen Tønnes, næstformand, sundhed/motion, org. plan, uddannelse og kultur m.m.  Margit Brink, sekretær, rejser og arrangementer, uddannelse og kultur                            Lene Larsen, socialhumanitær, tirsdag-café mm.                                                                Karen Munk, socialhumanitær, telefonstjerne, spisevenner mm.                             Kirsten Høgh, Vandreudvalg, rejser og arrangementer, uddannelse og kultur            Poul Mikkelsen, Det sker, Nyhedsbrev.                                                                              Gunnar Bødker er kasserer uden for bestyrelsen.                                                                        Endvidere suppleanterne:                                                                                                                Leif Emil Rasmussen, sundhed og motion                                                                                  Louis Høffner, Webmaster, uddannelse og kultur.                                                                                                                         

Efter en flere måneder lang ufrivillig pause ser bestyrelsen og alle frivillige frem til at tage fat på de mange opgaver og aktiviteter, der starter delvist op udendørs i juni måned. Opstart af de indendørs aktiviteter sker først fra den 1. september 2020.

Vi glæder os i bestyrelsen til igen at møde de mange aktive, glade og engagerede ældre, der bruger vores mange tilbud, uanset om det er motion, gåture, tirsdagscafé, sang eller hyggeeftermiddage.                                                                             

Vi ser også frem til, på forskellig vis, at kunne hjælpe de ældre, der måtte have behov.  I Ældre Sagen i Hedensted arbejder vi målrettet for, at ældre skal have et godt liv - hele livet.                                                                                                            

Bemærk: Halvårsprogram forventes først at udkomme i august pga. Coronakrisen.  

Bestyrelsen                 

Sidst opdateret 23.08.2020