Det social-humanitære område.

Hjælp og vejledning. Se tilbud og rabataftaler her.

 

 • Befordringsgodtgørelse

  regler om befordringsgodtgørelse til læge og sygehus.

  Læs mere
 • Bisiddertjeneste

  Hvad er en bisidder? En bisidder er en støtteperson, du kan have ved din side, under samtaler med eksempelvis kommunen,...

  Læs mere
 • Damefrokost

  9. marts og 23. marts 2020 - kl. 12:00

  Læs mere
 • Demens og jura

  Selvbestemmelse så langt som muligt

  Læs mere
 • Den hjælpende hånd

  Læs mere
 • Herrefrokost

  Få nogle hyggelige timer sammen med andre

  Læs mere
 • Hyggeeftermiddag på Bøgely den 15. december 2019

  Juleafslutning

  Læs mere
 • Ledsagetjeneste

  Læs mere
 • Læsekredse

  Læs mere
 • Motionsvenner

  Læs mere
 • Rabataftaler

  Læs mere
 • Spisevenner

  Savner du selskab til maden, kan du får en spiseven.

  Læs mere
 • Syng-sammen

  Læs mere
 • Teatergruppe for enlige

  Læs mere
 • Tryghedsopkald

  Er du utryg? Vil du gerne ringes op hver morgen?

  Læs mere
 • Tirsdagscafe

  Læs mere
 • Vinterfesten 31. januar er fuldtegnet

  Læs mere
 • Vågetjenesten

  Læs mere