Ældre Sagen i Hedensted gør status og kigger fremad

21. december 2020

2020 er snart slut                                                                                                                   Året 2020 er snart ovre. Året, hvor Corona har sat sit præg på hele samfundet, både på erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og ikke mindst på den enkelte borger lige fra vuggestuebarnet til de ældste medborgere. Ingen og intet er gået ram forbi, og det fortsætter med restriktioner de første måneder i 2021. Danmark er i 2020 kommet nogenlunde helskindet gennem pandemien, takket være rettidig omhu, accept af restriktioner og ikke mindst borgernes ihærdige indsats i form af omsorg, hjælpsomhed og fællesskab. Men desværre ikke uden sygdom, bekymringer, afsavn, ensomhed, samt tab af liv.                   

Lys forude                                                                                                                                   Nu er der lys forude: Vaccinationer af de mest sårbare ældre på plejehjemmene starter allerede mellem jul og nytår. Der er mulighed for, at alle plejehjemsbeboere har fået de 2 vaccinationer allerede i begyndelsen af februar.                                                         

Lempelse af besøgsmuligheder på plejehjemmene                                                              

Fra den 17. december er reglerne for besøg på plejehjem blevet lempet. Der er mulighed for flere besøg i beboerens egen bolig. Ud over den nærmeste pårørende kan yderligere 2 nære pårørende komme på besøg under hjemlige forhold, dog højest 2 ad gangen. Plejehjemmet sikrer, at besøgene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.                                                                                 

Det er nærmest livsnødvendigt, ikke mindst henover jul og nytår, at der efter 9 måneder lempes på besøgene på plejehjemmene. Lokalafdelingen i Hedensted hilser de nye regler velkomne og forventer yderligere lempelser i 2021.                                                       

Aktiviteter kører – trods Coronaen                                                                      

Coronaen har medført aflysninger og indskrænkninger på aktiviteterne i Ældre Sagen i 2020 med nedlukninger, lempelser og igen stramninger. Indtil marts 2021 kører de sociale aktiviteter på vågeblus med tryghedsopkald som undtagelse.                                     

Motionsaktiviteter og udendørs aktiviteter har maksimalt 10 deltagere på holdene. Ledere og instruktører har vist stor kreativitet og der er oprettet yderligere hold til gavn for de mange brugere. En stor tak til alle frivillige, som i disse tider yder en ekstraordinær indsats.

Program for 1. halvår 2021 med risiko for aflysninger og begrænsninger

Lokalafdelingen har udarbejdet et spændende program for 2021 med mange aktiviteter både ude og inde. Programmet er allerede på vores hjemmesidehttps://www.epaper.dk/pandrup-grafisk/%c3%a6ldre-sagen-hedensted-1--halva-r-2021-til-web/ og vil snart være at finde på biblioteket, rådhuset, fitnesscenter mm. Vi opfordrer alle til at gøre brug af tilbuddene.

Bemærk: Coronaen medfører løbende ændringer i de  planlagte aktiviteter. Hyggeeftermiddage, tirsdagscafé, Syng sammen på Kastanjehøj er med sikkerhed aflyst i januar og februar og en lang række begrænsninger på holdstørrelser fortsætter ligeledes i januar og februar. Vi håber, at Hedensted Centret, Frivillighuset og Kirkecentret genåbner 4. januar. Følg med på hjemmeside, i Nyhedsbreve, Hedensted Avis mm.                                                                                                                  

Hvad sker der i øvrigt i 2021                                                                                             

Der arbejdes videre med planerne om et seniorbofællesskab på Vejlevej, et revideret projekt er afleveret til kommunen. Vi følger nøje med i planlægning af byggeriet af det kommende demensplejehjem, samt de fremtidige værdier og normeringer. Vi arbejder med at gøre Hedensted til en demensvenlig lokalafdeling. Vi gør os overvejelser om etablering af en reparationsgruppe. Som sidste skud på stammen har vi indledt et samarbejde med Talentspejderne, der hjælper unge, der er kørt fast i skolesystemet.                         

Kommunalvalget i 2021 bliver også et vigtigt emne for Ældre Sagen i hele kommunen, der er nok at tage fat på.

Årsmødet i 2021                                                                                                                

Lokalafdelingens samlede virke, både i 2020 og 2021 er til drøftelse på det lokale årsmøde, som finder sted i Daugård den 25. marts 2021. Vi indleder med et underholdende foredrag med Frank Thøgersen, derefter afholdes selve årsmødet og der sluttes af med spisning for de tilmeldte. Vi håber, at se rigtig mange af medlemmerne til årsmødet. Årsmødet er omfattet af ”det store forsamlingsforbud” der tillader op til 500 deltagere, hvis man sidder med ansigtet i samme retning og bliver som udgangspunkt siddende på sin plads.  Regler om afstand, mundbind mv, skal naturligvis også overholdes. Vi håber, at disse regler også gælder i marts 2021!

Vi håber på fortsat opbakning til alle aktiviteter i 2021 – trods begrænsninger m.v. Vi modtager med glæde forslag og ideer og kan bruge flere frivillige.                                              

Til slut ønsker bestyrelsen alle en glædelig jul og et godt nytår.

Bestyrelsen                                                                                                                                                                           

Ældre Sagens Lokalafdeling i Hedensted.   

Sidst opdateret 01.03.2021