Kontakt oplysninger i forbindelse med Covid-19

Kontakt oplysninger i forbindelse med Covid-19

Til frivillige og medlemmer i Hedensted Lokalafdeling:

Ældre Sagen har udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af en situation, hvor et medlem eller frivillig konstateret smittet med Corona-virus.

Planen træder i kraft, hvis en deltager på et hold eller en aktivitet konstateres smittet.

Hvis du er konstateret smittet med Corona-virus og har deltaget i aktiviteter i Ældre Sagen bedes du – af hensyn til egen og andres sikkerhed og sundhed – rette henvendelse til en af lokalafdelingens 2 kontaktpersoner vedrørende Covid-19.

Dit navn er et privat anliggende og bliver ikke offentliggjort.

Hvis man i øvrigt har vigtige informationer, spørgsmål, bekymringer eller bemærkninger, kan man ligeledes kontakte formand eller næstformand.                                                              

Kontaktpersoner:

Formand Erik Christensen:       mobil 27 81 18 43 mail: erik.christ101@gmail.com

Næstformand Jørgen Tønnes: mobil 40 57 20 79 mail: luckystar@hafnet.dk

Bestyrelsen i Ældre Sagen

Hedensted Lokalafdeling

Sidst opdateret 10.10.2020