Referat af årsmødet 2020

Referat fra årsmødet torsdag 5. marts 2020 i Kulturhus InSide, Hammel

Formanden for lokalafdelingen, Jette Hansen, bød de 105 fremmødte medlemmer velkommen til årsmødet, der indledtes med fællessang og blev afviklet i henhold til den udsendte dagsorden.

Efter en gennemgang af årets aktiviteter og forskellige tiltag og politikker såvel lokalt som på landsplan blev beretningen enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Kasserer Alex Ravn forelagde og gennemgik herefter lokalregnskabet, det blev motaget uden kommentarer.

Efter en gennemgang af Ældre Sagens fremtidige virke på lokalt plan blev der foretaget valg til bestyrelsen.

Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Jette Hansen genomstillede ikke. Øvrige ville gerne genvælges, og der blev foreslået 3 nye til bestyrelsen.

Endelig blev der uddelt årsnåle for såvel 10 års som 15 års  tro tjeneste som frivillig i Ældre Sagen.

Eftermiddagen afsluttedes med en let anretning.

Du kan se hele beretningen her!

Efter årsmødet er der udsendt en pressemeddelelse, som du se her!

Du kan se fotos fra årsmødet her..

Sidst opdateret 17.04.2020