Læserbrev af Vagn Meck Værdighedspolitik

Vagn Meck skriver i et læserbrev om værdighedspolitik

Revision af værdighedspolitikken

På et bestyrelsesmøde forleden i Ældre Sagens lokalbestyrelse drøftede vi bl.a. revisionen af Haderslev Kommunes værdighedspolitik, der skal vedtages af Byrådet inden årets udgang.

Efter aflysning af en workshop på VUC den 29. august har Voksenudvalget på det seneste møde besluttet, at det kun er Seniorrådet, der inddrages i processen med udarbejdelse af værdighedspolitikken. Denne beslutning undrer os rigtig meget, ikke mindst fordi den nye politik skal indeholde et nyt afsnit om pårørende, som det bl.a. vil være nærliggende at lytte til og høre om deres erfaringer. Vi undrer os tillige på vegne af alle de frivillige foreninger, der via den frivillige indsats er i kontakt med borgere i målgruppen og indsamler såvel positive som negative erfaringer. Det er de frivillige, der sammen med kommunale medarbejdere kan skabe den bedst mulige hverdag for de borgere, der har behov for støtte under en eller anden form.

Det politiske grundlag for udarbejdelse af værdighedspolitikken er i øvrigt beskrevet i § 3, stk. 1 i den vedhæftede Bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet:

”Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen”.

Det er Ældre Sagens opfattelse at kommunen i overensstemmelse med Bekendtgørelsen, snarest muligt bør involvere både de frivillige foreninger, pårørende og borgere i almindelighed i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

På bestyrelsens vegne

Vagn Meck

Næstformand Ældre Sagen Haderslev

 

 

Sidst opdateret 12.10.2020