Årsmøde 2020

Ældre Sagens årsmøde for 2020 blev afholdt på Hotel Norden den 9. september 2020 og der mødte 106 medlemmer op.

Årsmødet der oprindelig var sat til 11. marts blev aflyst pga. af Corona situationen og udsat til den 9. september 2020 på Hotel Norden.

Der var i alt mødt ca. 106 medlemmer op til årsmødet.

Formanden Martin Martinsen bød velkommen og holdt et indlæg om Ældre Sagens virke i 2019.

1. næstformand Erik Hansen fortalte om de overordene linjer for Ældre Sagens strategi, visioner og missioner.

2. næstformand Vagn Meck's beretning gik på "Det gode samarbejde".

Bodil Budde, socialhumanitære koordinator berettede om de sociale tiltag, bl.a. fællesspisning på Hotel Norden - et arrangementet der står i ledtog med "Hele Danmark spiser sammen".

Bodil fortalte derudover om Telefonstjernen samt Besøgsvenner, og at Ældre Sagen i Haderslev mangler besøgsvenner, så hvis du har lyst til at være noget for en anden, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Marie Hegård. 

Idrætskoordinator Janne Skellgaard berettede om at der er rigtig god tilslutning til vore idrætsaktiviteter, ca. 550 personer deltager i forskellige aktiviteter, fordelt på svømning/vandgymnastik, badminton, stavgang, motionsboldspil, gymnastik og petanque.

Der er kommet 2 helt nye aktiviteter - dans for par samt havkajak.

Koordinator for rejser Johnny Jacobsen berettede om de arrangementer der havde været i 2019. Desværre kan vi ikke tilbyde noget i resten af 2020 pga. Corona-restriktionerne, men Johnny håber at år 2021 bliver bedre og har allerede mange ting i støbeskeen.

Sekretær, lokalredaktør og webmaster Margrethe Faaborg fortalte lidt om de muligheder der er for at få rabat som Ældre Sags-medlem til koncerter, teaterforestillinger mv.

Orienterede også om hvordan man kan få information fra lokalafdelingen:

 • Hjemmesiden
 • Nyhedsbreve
 • Halvårsprogram
 • Det sker
 • Medlemsfordele

Årsberetningen blev godkendt, og derefter var det kasserer Knud Rasmussen der forelagde årsregnskabet.

Året 2019 udviser et underskud på 28.144 kr. og der er pt. en egenkapital på 417.772 kr.

Valg til Bestyrelsen blev afholdt. Valgperioden er noget kortede end normalt, da der igen skal være valg til marts 2021.

Bestyrelsen er efter konstitueringen sammensat således:

 • Formand:  Erik Hansen
 • 1. formand: J0hnny Jacobsen
 • 2. formand:  Vagn Meck
 • Kasserer: Knud Rasmussen
 • Sekretær/webmaster/lokalredaktør: Margrethe Faaborg
 • Idrætskoordinator:  Janne Skellgaard
 • Socialhumanitær koordinator: Bodil Budde
 • Bestyrelsesmedlem: Tove Nissen
 • Bestyrelsesmedlem:    Paul Jørgensen
 • 1. suppleant:         Ellen Thulesen 

Aftenen sluttede med kaffe og lagkage.

Sidst opdateret 11.10.2020