links til nyttige hjemmesider

Her kan du finde links til hjemmesider, som evt. kan være nyttige for dig i din søgen om informationer der kan være relevante for dig som pensionist. F.eks flexkort til Sydtrafik.

Hvad er Flextrafik?

Flextrafik varetager flere forskellige typer af  kørsel, og på www .sydtrafik .dk/flextrafik findes en oversigt over, hvor Flextrafik opererer . Udgangspunktet for Flextrafiks virke ligger i  borgerens behov . Borgeren har en eller flere  indgange til Flextrafiks serviceydelser .
Flextrafik dækker over behovsstyret og koordineret kørsel der udføres med mindre vogne og liftbusser. Udover kørsel i trafikselskabets bestillingsbaserede ordninger - handicapkørsel og Flextur - indgår kørsel fra kommuner og region.

Åben kollektiv trafik Flextrafik tilbyder bestillingsbaseret kollektiv  trafik som supplement til kommunale og  regionale busruter · Flextur (adresse til adresse)  · Flexrute (stoppestedsbaseret)

Du kan læse mere her:

https://www.sydtrafik.dk/flextrafik

 

Sidst opdateret 02.09.2019