Opslagstavlen med aktuelt nyt

Her finder du sidste nyt fra Ældre Sagen Gundsø. Læs om aktiviteter, arrangementer og få gode råd.
Dame med finger

Opslagstavlen - seneste opdatering pr. 20. juni 2020 kl. 10.45 

Vi har fået lov til at åbne for udendørs aktiviteter fra primo juni 2020, blot vi holder afstand, spritter af og følger Sundhedsstyrelsens og regeringens anbefalinger. Følgende aktiviteter gennemføres herefter resten af sommeren:

Minigolf - alle tirsdage hele sommeren (Venteliste for nye tilmeldinger) - se: Minigolf

Petanque
- alle onsdage hele sommeren (Evt. få pladser kl. 13.00 - spørg aktivitetsleder) - se: Petanque 

Krolf
- alle mandage og torsdage kl. 13.00 (Evt. få pladser - spørg aktivitetsleder) - se Krol

Spørgsmål: Du er altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Ældre Sagen Gundsø, Bestyrelsen
Lisbeth Daugaard & Carit Pedersen 

Kontaktoplysninger til bestyrelsen

Opslagstavlen - opdatering pr. 15. maj 2020 kl. 15.10 (med tilføjelse 29. maj vedr. Minigolf)

Hvornår og under hvilke konditioner kan vi genoptage vore aktiviteter?
Den 11. marts blev alle aktiviteter og arrangementer i Ældre Sagen sat på pause. Undtaget var alene mulig digital kontakt mellem frivillige og vore medlemmer. Vi måtte ikke mødes fysisk indendørs eller udendørs. Regeringen og folketinget er nu midt i en genåbningsfase, der også får virkning for vore muligheder – men med en række påbud om, hvordan vi skal agere. Og der er i skrivende stund stor usikkerhed om, hvad vi må og fra hvornår – og den forventes p.t. at vare ved til foreløbig ind i august 2020.

Vi genåbner vore indendørs aktiviteter fra 7. oktober 2020
Bestyrelsen i Ældre Sagen Gundsø har på baggrund af usikkerheden omkring genåbningsfaserne besluttet, at vi først åbner op for vore faste aktiviteter fra onsdag den 7. oktober 2020. Dette gælder ligeledes for alle engangsarrangementer. Det betyder bl.a., at Kontoret først åbner onsdag den 7. oktober 2020 kl. 9.30. Og vore mange faste aktiviteter i Værestedet eller i andre lokationer vil kunne påbegyndes fra og med 7. oktober 2020. Undtaget kan med få undtagelser være visse udendørs aktiviteter – se særskilt afsnit nedenfor.

Årskatalog 2020/21 og Hjemmesiden www.ældresagen.dk/gundsø 
Der er truffet aftale med aktivitetsledere og alle aktører vedrørende næste års arrangementer, dvs. fx foredragsholdere, musikere og udflugtssteder, om alt for ”katalogåret”. For musikarrangementer helt til og med november 2021. Vi har valgt at flytte to musikarrangementer fra september og oktober 2020 til efteråret 2021. Dette set i lyset af, at vi ikke tror, at det bliver muligt at arrangere musik og spisning for indtil 150 personer i Værestedet i efteråret 2020. Alle andre aktiviteter forventer vi, lige som Ældre Sagens landsledelse, at vi kan gennemføre fra oktober under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Årskatalog 2020/21 påregner vi at omdele i juli måned og at offentliggøre alle den kommende sæsons arrangementer på hjemmesiden fra primo juli 2020.

Lokalt Nyhedsbrev – pr. mail ca. en gang om måneden
Vi vil på sædvanlig måde aktivt annoncere alle sæsonens aktiviteter via Lokalt Nyhedsbrev. Er du ikke allerede tilmeldt nyhedsbrevet, så gør det her: Tilmelding til Lokalt Nyhedsbrev fra Gundsø

Udendørs arrangementer
Der er fra 1. juni til 31. august 2020 givet os mulighed for at gennemføre visse udendørs aktiviteter, hvis vi overholder de til enhver tid gældende regler. Pr. 13. maj 2020 er følgende således gældende ved udendørs arrangementer:

 1. Alle aktiviteter skal være udendørs.
 2. Regeringens til enhver tid gældende retningslinjer skal overholdes.
 3. Afstand på 1 meter til andre personer. For særligt udsatte grupper 2 meter, vi vælger generelt 2 meter.
 4. God håndhygiejne (vask/håndsprit).
 5. Host og nys i albuen eller lommetørklæde.
 6. Egne rekvisitter anbefales. (Bliver måske lempet, hvis redskaberne bliver afsprittet).
 7. Maksimalt 10 personer samlet. (Antal personer forventes justeret løbende i juni,  juli og august).
 8. Det skal være trygt for alle at deltage. Ingen frivillige eller medlemmer skal føle sig presset til at deltage. Er man utryg, bliver man hjemme.
 9. Føler man sig sløj, skal man blive hjemme. 

Lidt om vore planlagte udendørs aktiviteter

 • Vi har valgt at aflyse Træn dig glad-aktiviteten ”Skov Fitness” i maj/juni 2020. Så Skov Fitness bliver først genoptaget i 2021.
 • Vi skulle have spillet Minigolf tirsdag eftermiddag på Spraglehøjgaard fra 1. maj til 1. oktober. Lige nu afventer vi, om vi kan få tilladelse til at spille med golfklubbens rekvisitter. Får vi ikke OK til dette senest medio juni, må vi aflyse denne sæson og kan så først spille 1. maj 2021. Tilføjet 29. maj 2020: Vi har fået OK til at spille minigolf fra 9.6.2020 - se Motion - Minigolf hold 1 og 2
 • Cykling uden alder, rickshaw-cykling, er indstillet indtil Kastaniehaven genåbner over for omverdenen.
 • Fisketure burde kunne gennemføres, herunder den planlagte i august.
 • Besøgsvenner har fra 1. juni mulighed for at gennemføre udendørs aktiviteter med deres besøgsværter, det kan være terrassebesøg eller fx at gå en tur.

Alle glæder sig til, at vores liv bliver normaliseret. Men vi må indstille os på, at de kommende mange måneder bliver præget af corona pandemien – og måske vil vi blive nødsaget til at ændre i meget af det program, som vi har tilrettelagt for efteråret. Det er vores vilkår.

Spørgsmål: Du er altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Ældre Sagen Gundsø, Bestyrelsen
Lisbeth Daugaard & Carit Pedersen

Kontaktoplysninger til bestyrelsen


Opslagstavlen -
 opdatering af 30. april 2020 kl. 06.00
På foranledning af information fra Ældre Sagens landsledelse til lokalafdelingerne af 29. april 2020 kan vi oplyse, at nedlukningen for vore aktiviteter grundet smittefaren ved coronavirus er ændret og er nu indtil videre gældende frem til 1. september 2020. Dette gælder for alle indendørs aktiviteter, medens der fra 1. juni gives mulighed for at gennemføre visse udendørs aktiviteter.    

På den baggrund må vi aflyse de indendørs aktiviteter, der var planlagt gennemført frem til og med august måned 2020. Dette gælder fx også kontoråbning, der var planlagt til 19. august og Morgenbord den 26. august. Kontoråbning forventes herefter at kunne finde sted primo september. Samtidig forventer vi at kunne genoptage de fleste faste aktiviteter såvel i Værestedet som på andre lokationer i september.

Bestyrelsen vil de næste par uger se på mulighederne for at gennemføre visse udendørs aktiviteter fra 1. juni. Når vi er klar til at informere om samme, vil dette blive meldt ud på Opslagstavlen og ved Lokalt Nyhedsbrev.

Ved gennemførelse af udendørs aktiviteter efter 1. juni skal myndighedernes retningslinjer følges. Der skal således jf. nugældende retningslinjer være 2 m mellem mennesker og maks. 10 må være forsamlet.

Spørgsmål om foreningen og vore aktiviteter kan rettes til formand eller næstformand.
Se kontaktoplysninger via dette link: Bestyrelsen 

Men venlig hilsen
Bestyrelsen
Carit Pedersen

Opslagstavlen - opdateringer fra før 6. april 2020 kl. 17.47

Alle aktiviteter er aflyst frem til foreløbig 1. juni 2020 grundet corona smittefaren.
Dette betyder, at Værestedet i Jyllinge er lukket ned for alle aktiviteter foreløbigt frem til 1. juni. Kontoret er lukket til efter sommerferien, hvor vi gerne skulle åbne onsdag den 19. august kl. 9.30.

Men vi er her stadig for vores 2.900 medlemmer. Og vi forsøger efter bedste evne at hjælpe vore medlemmer fra vore hjemmearbejdspladser. Det gør vi først og fremmest pr. telefon og digitalt. Har du brug for at tale med et bestyrelsesmedlem, så kontakt formand Lisbeth Daugaard eller næstformand Carit Pedersen. Se kontaktoplysninger: Kontakt bestyrelsen

Vi er midt i en corona tid, hvor mange ældre sidder ensomme, alene og næsten uden kontakt med omverdenen.
Ikke mindst dem vil vi gerne nå ud til med råd og vejledning lige nu. Vi bringer her en række nyttige råd. Brug dem selv og giv dem gerne videre til ældre i familien og vennekredsen, der måske ikke er digitale.

Ældre Sagens generelle aktuelle råd: Hent de gode råd her og giv dem videre

Link til sidste nyt fra landledelsen: Coronavirus information fra landledelsen

Sådan oplever du kultur i din stue: Link til gratis gode digitale oplevelser

Danser du i stuen? - få nødvendig daglig motion

Link til Ældre Sagen - motion

Motionsvideo

Video 3 små øvelser inde

Video balance træning inde eller ude

Folder motion i din hverdag

Få en eller bliv telefonven via Ældretelefonen - en ny gratis måde at få telefonvenner på.
Godt mod ensomhed. Læs via hvordan:
 Ældretelefonen - få en telefonven

IT Support fra hjemmearbejdspladser
IT Caféen er midlertidigt lukket alle onsdage. Men rammes du af IT-udfordringer, så vil vore frivillige IT-supportere forsøge at hjælpe dig hjemmefra. Det kan være ved tekniske problemer med din PC, tablet, mobiltelefon eller noget med software/App. Du skal sende en mail, hvor du beskriver udfordringen, oplyser navn og telefon. Vi fordeler henvendelserne og ringer hurtigt til dig. Mail sendes til klitgaard@jyllingesyd.dk

Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring ”Forebyg smitte”.  Du kan se anbefalingerne via disse link: 

Beskyt dig selv og andre mod smitte

Forebyg smitte - A4 plakat

Spørgsmål svar om coronavirus

Politiets informationsside om coronavirus

Få Lokalt Nyhedsbrev en gang om måneden, tilmeld via dette link: Tilmelding til Lokalt Nyhedsbrev fra Gundsø

Vi ses til de gode oplevelser i Ældre Sagen Gundsø, men først efter sommerferien.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Carit Pedersen


Her bringes oversigt over en række arrangementer mm. i sæson 2019/20:

AFLYST - 11. marts 2020 Årsmøde kl. 19.00 og spisning kl. 17.30. Tilmelding fra 12. feb. 9.30.

AFLYST - 25. marts 2020 kl. 16.30 Italiensk festaften med musik og spisning. Tilmelding fra 19. feb. 9.30. 

AFLYST - 15. april 2020 kl. 16.30 Vinsmagning med efterfølgende Tapas. Tilmelding fra 11. marts kl. 9.30.

AFLYST - 25. april 2020 kl.12.30 Danmark Spiser Sammen, arrangement mod ensomhed. Tilmelding fra 18. marts. 

AFLYST - 12. maj 2020 kl.14.00 Ingeniører uden grænser. Tilmelding fra 1. april kl.9.30. Link til arrangementet

AFLYST - 14. maj 2020 kl. 09.00 Spændende oplevelsestur til Sorø med frokost, guidet rundvisning og kaffe. Tilmelding fra 19. februar kl. 9.30. 

AFLYST - 27. maj 2020 kl. 18.00 Sæson afslutningsfest med Blå Mandag Jazzband. Tilmelding fra 22. april kl. 9.30

AFLYST - 10. -12. juli 2020 har vi en 100 års Genforeningstur til Sønderjylland. Alle enkeltværelser reserveret og venteliste, få dobbeltværelser. Tilmelding til dobbeltværelse skal ske samlet for to, der vil bo sammen. Spørgsmål til turen bedes rettet til næstformand Carit Pedersen, tlf. 23833836 / carit@jyllingesyd.dk.  

AFLYST - 19. august 2020 kl. 9.30 Kontoråbning efter sommerferien. Ny dato for kontoråbning 7. oktober 2020.

AFLYST - 26. august 2020 kl. 10.00 Stort Morgenbord og sæsonstart. 

UDSKUDT - fra 16. september 2020 kl. 17.30 Musikalsk festaften med Michael Wedgwood - med masser af Irsk folkemusik og anden god musik.  Denne aften er udskudt til 13. oktober 2021 kl. 17.30. 

Ny dato for kontoråbning bliver onsdag den 7. oktober 2020 kl. 9.30.
Samtidig genoptages alle faste aktiviteter i og omkring Værestedet.
Hjemmesiden vil blive opdateret med sæson 2020/21 aktiviteter den 1.7.2020.
Følg link til  Aktiviteter og arrangementer m.v.


Et lille tilbageblik på denne sæson:

Kontoret åbnede efter sommerferien onsdag den 14. august kl. 9.30
og afviklede sit første arrangement, Sæsonstart med det helt store morgenbord med musik, sang og lille skarp onsdag den 21. august kl. 10. Sæsonens mange arrangementer afvikles derefter løbende gennem sæsonen.

- Louisiana Jazzband med Daimi den 11. september kl. 16.30. (UDSOLGT - og det blev en rigtig god aften)

- Tirsdagsforedrag om Værebro ved viceborgmester Poul Andersen 
den 24. september kl. 14.00. (UDSOLGT - og vi fik endnu en spændende oplevelse - en dag med lokalhistorie gennem 800 år).

- Six Foot Stompers - swingende traditionel jazz og en dejlig dagens ret den 23. oktober kl. 16.30. (UDSOLGT - og det blev en rigtig festaften).

- Influenza vaccination i Jyllinge, Ågerup og Gundsømagle den 4. november 2019.  567 blev Vaccineret, 50 mere end i 2018!

- IT Inspirationsdag "Facebook og andre sociale medier"den 6. november 2019 kl. 12.30 - 13.00. (Gerne tilmelding via hjemmesiden) - 12 var mødt op - og vi planlægger uddybende kursus i februar 2020.

 - Julemarked på Kragerup Gods den 10. november 2019 - tilmelding senest 23. oktober kl. 14.30. - alt udsolgt, 46 medlemmer deltog i denne skønne tur!

-   "Brugs Inger" - om grønlandsfareren Knud Rasmussen - den 19. november med tilmelding fra 23. oktober - alt udsolgt! Rigtigt godt foredrag.

- 27. nov. 2019 kl. 16.00 Julebanko med store præmier og en dejlig hverdagsret midtvejs - UDSOLGT på ca. 3 timer - ca. 150 deltog. 

- Juleshow med Lotte Riisholt 18. dec. 2019 kl. 15.30 - blev en utrolig dejlig oplevelse for ca. 100 medlemmer

 - Nytårsbobler med Fede Finn og Funny Boyz Trio - 08. jan. 2020 kl. 19.00 - var udsolgt. 150 medlemmer fik en rigtig festlig start på år 2020.

- 15. jan. 2020 kl. 14.30 IT Inspirationsdag om streaming af TV mm - mere end "udsolgt", 40 medlemmer hørte om streaming, og mange skulle ud og købe en Chromecast lige bagefter.

- 22. jan. 2020 kl. 16.00 Møde for pårørende i svære situationer.  

Billeder fra de afviklede arrangementer er lagt på Facebook "Jyllinge - løst og fast" samt "Gundsømagle-Dialog".

 - 05. feb. 2020 kl. 16.30 Bamse Show, dansk underholdning med Wimmersvej om mange andre kendte "Bamse-sange".

- 12. feb. 2020 kl. 12.30 IT Inspirationsdag om at gemme i "skyen" - tilmelding nu Link til IT Caféen

- 18. feb. 2020 kl. 14.00 Brugs Inger om Ålemutter Veronica o.a. godtfolk - UDSOLGT. Det blev en skøn eftermiddag for os gamle Gundsø-borgere. 

- 4. marts 2020 IT Inspirationsdag: At handle på nettet - på den gode og sikre måde. 

Betalingsmetoder ved tilmelding til arrangementer

Ved tilmelding til arrangementer via hjemmesiden kan du foretage betalingen enten med et kreditkort eller med MobilePay. Du skal blot følge vejledningen under det enkelte arrangement frem til betalingen, hvorefter du får tilbudt at foretage betalingen enten med et kreditkort (Dankort m.fl.)* eller med MobilePay. Du bliver herefter i systemet vejledt til gennemførelse af betalingen.


*) Ved korttransaktioner over 450 kr. får betaleren tilsendt en kode på SMS. Koden skal indtastes i betalingsvinduet. Dette sker som følge af EU lov for nethandel af 14. september 2019 og er indført for at sikre mod misbrug. Kan man ikke modtage SMS, kan man benytte sit Nem-ID. Ved betaling via MobilePay benyttes ikke denne 2-step-verifikation. 

Medio juli 2019 offentliggjorde vi sæsonens mange arrangementer med denne kommentar: 
Det skete her på hjemmesiden og ved omdeling af Kataloget for 2019/2020-sæsonen midt i juli. Udbuddet er fyldt med gode tilbud om oplevelser. Ikke mindst masser af musik - både jazz, irsk, italiensk og dansk - musik fra da vi var unge. De fleste arrangementer gennemføres med musik, sang og en lækker dagens ret afstemt efter dagens musiktema. Dvs. som vi har oplevet det i sæsonen 2018/2019. Som noget nyt indfører vi spændende tirsdags-foredrag, hvor vi på udvalgte tirsdage kl. 14.00 skal møde spændende mennesker med en historie, der er værd at lytte til.

De mange ugentlige faste aktiviteter i og omkring Værestedet fortsætter. Vores uddannelsesaktiviteter i IT-caféen er blevet udvidet, så vore medlemmer vil kunne komme og høre om, hvordan de kan få endnu mere glæde af IT. Det kan du læse om via dette link:  IT Inspirations- og kursusdage

Alle aktiviteter og arrangementer afvikles i Værestedet, Kirkebjergvej 8, Jyllinge, hvis ikke andet er beskrevet under det enkelte opslag. Se opslag for disse i Kataloget og her på hjemmesiden, og da fx via dette link:  Aktiviteter og kurser

Årsmøde 2019
Årsmødet blev afviklet 6. marts 2019. Samlet "Referat af Årsmøde 2019" er lagt på Hjemmesiden og du kan tilgå det via dette link: Referat af Årsmøde 2019 og Regnskab 2018  

Bestyrelsens konstituering 
Ved bestyrelsesmøde 11. marts 2019 har den nye bestyrelse konstitueret sig. Opdateret oversigt over bestyrelsens medlemmer med de fastlagte roller kan ses under fanen:  Kontakt os

Kontortid og ferier 
Kontoret i Værestedet holder åbent hver onsdag fra kl. 9.30 - 14.30 året rundt, undtagen i ferieperioder. I 2019 har vi sommerferielukket fra onsdag den 22. maj kl. 14.30 til onsdag den 14. august kl. 9.30. 

Får du en ferie brug for at tale med et bestyrelsesmedlem eller en aktivitetsansvarlig, kan du kontakte os per telefon. Du finder os via dette link: Kontakt os

Få et bedre liv med støtte fra Ældre Sagen Gundsø
Landsforeningen Ældre Sagen sætter i 2019 fokus på demens, bevægelse, sundhed, ensomhed, værdighed og fx det gode liv på plejehjem. Temaer vi bakker op i Ældre Sagen Gundsø efter bedste evne. Og vi kan så glæde os over, på vores indsats har ført til, at vi er blevet udnævnt til Demensvenlig Lokalafdeling. Læs mere via dette link:  Demensvenlig Lokalafdeling

To nyeste motionstiltag - Bordtennis og Minigolf:

Bordtennis - spil på Stengårdsskolen i Ølstykke

Vi har taget bordtennis op, da Landsforeningen Ældre Sagen påpeger, på det gode ved at spille bordtennis, ud over det giver en smidigere krop, så kan spillet være med til at modvirke udviklingen af demens og Alzheimers sygdom.

Er du over 60 år? Vil du gerne styrke både krop og sind?  
Så overvej denne nye mulighed for at spille bordtennis! Det koster kun 300 kr. / halvår - inkl. bordtennisbat, bolde og kaffe / te. Læs om muligheden her:  Link til BAT60 + bordtennis

Læs også artikler:  Styrk hjernen med bordtennis

Spil Minigolf - på Spraglehøjgaard i Jyllinge
Fra 1.5.2020 (udsat til 1.6. grundet corona) - 1.10.2020 vil du som medlem af Ældre Sagen få mulighed for at spille på det fine nye baneanlæg på Spraglehøjgaard, Spraglehøjvej 1, 4040 Jyllinge. Vi opretter 2 hold af max 15 spillere. Du kan spille tirsdag eftermiddag enten fra kl. 13.30 eller 15.00. Opslag med pris og vilkår for vore medlemmer findes på hjemmesiden under motion: Link til motion 

Du kan læse mere om Jyllinge Minigolf Klub via dette link "Jyllinge Minigolf" 


Bridge - har flyttet sin gamle hjemmeside over på afdelingens hjemmeside i september. Resultater m.v. vil herefter kunne findes her på hjemmesiden. Følg indsatte link:  Genvej til Bridge

HOBBYKLUBBEN 2020

Alle som kommer og deltager i aktiviteter i Værestedet som fx flittige hænder, billard, whist, petanque, bowling, bridge, PC undervisning og gymnastik skal betale og et års kontingent på kr. 100, -. Beløbet skal betales pr. 1. januar 2020 til Ældre Sagens kontor og gælder hele 2020. De 100 kroner skal også betales ved tilmelding til en aktivitet senere i året. Som noget nyt kan kontingentet betales via Ældre Sagens online bookingsystem. Det kan du læse mere om ved at følge dette link til Hobbyklubben 2020:  Hobbyklubben 2020

Ældre Sagens rådgivere er klar til at hjælpe dig
Du er som medlem altid velkommen til ved ringe til Ældre Sagens rådgivere og få råd og støtte. Rådgiverne sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hvert år hjælper vores jurister, økonomiske rådgivere og socialrådgivere omkring 35.000 mennesker.

Du kan ringe til Ældre Sagens rådgivere og få svar på dine sociale, juridiske, økonomiske og andre spørgsmål. Rådgivningen og telefonopkaldet er gratis.

Telefon: 8030 1527
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14. Torsdag kl. 14-18. 

Når du ringer til Rådgivningen, får du hjælp af en socialrådgiver, en økonomisk rådgiver eller en jurist afhængig af, hvilke spørgsmål du har.

Rådgiverne

Rådgiverne er uvildige. De lytter til dit problem og giver dig det gode råd ud fra situationen, som du står i.

Rådgiverne er opdateret om forhold som fx jura, skat, pension og økonomi - dvs. om mange af de områder, som kan have indflydelse på din hverdag. Du kan også få vejledning om situationer, der ikke er lovreguleret. 

Hvert år rådgiver Ældre Sagen over 35.000 mennesker om sociale, økonomiske og juridiske spørgsmål. På baggrund af de mange henvendelser, som de får i rådgivningen, udgiver Ældre Sagen hvert år håndbogen "Værd at vide". Her kan du orientere dig om regler og få svar på dine spørgsmål inden for sociale, juridiske og økonomiske områder.

Læs mere om håndbogen "Værd at vide"

Kom med til en 100-års-begivenhed - Genforeningsfesten medio juli 2020

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til information på hjemmesiden herunder til opslagstavlen - eller har du forslag til udbygning af hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte vores webmaster Carit Pedersen.

Du kan ringe eller skrive til Carit Pedersen: tlf 23 83 38 36 /  e-mail til Carit Pedersen

 

 

Sidst opdateret 20.06.2020