Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Gundsø

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Vi i Ældre Sagen Gundsø er del af den landsdækkende forening Ældre Sagen. Afdelingen ledes af en valgt ulønnet bestyrelse - se os under fanen "Kontakt os", der er støttet op 120 frivillige aktivitetsledere og hjælpere. Det er denne store gruppe af frivillige, der i det daglige får de mange initiativer og aktiviteter til at køre. Vi har i Gundsø ca. 2.800 medlemmer, der i forskellig udstrækning benytter sig af de mange muligheder for samvær og oplevelser eller trækker på afdelingens hjælp, når der er behov. De frivillige i Gundsø er klar til at yde omsorg og rådgivning til ældre mennesker, der har brug for medmenneskelig kontakt og støtte. Der gives gerne en håndsrækning til de, som ønsker kontakt til en enkelt frivillig, eller til de, som ønsker en hjælpende hånd til selv at komme ud og være sammen med andre. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig kontakt. Der er lidt for enhver smag på programmet, og vigtigst af alt er, at alle kan være med!

Af faste aktiviteter tilbyder vi fx

 • At få besøg 1 gang om ugen af en frivillig besøgsven eller modtage et tryghedsopkald fra en frivillig om morgenen, se aktiviteten "Besøgsvenner og telefonopringere", 

 • Motion for alle, aktiviteten Træn dig glad" i Værestedet og i maj/juni som Skovfitness,

 • Genoptræning i eget hjem fx efter sygdom, se "Motion - Træn dig glad i eget hjem",

 • Demens Café for demensramte og deres pårørende, se aktiviteten "Andet - Demens Café",

 • Spisevenner, der spiser sammen en gang om ugen som en aktivitet mod ensomhed,

 • IT Café - hvor vi hver onsdag 12.30 - 14.30 hjælper med alt det grundliggende IT,
  både teknisk - også ved problemer, og i relation til at færdes på internettet,

 • IT Caféens Inspirationsdage og Kurser, hvor vi klæder dig på til at møde IT-verdenen,

 • Håndarbejde med en god snak over kaffe og kage,

 • Aktiviteter ude af huset: Fisketure, Bowling, BAT60+ bordtennis og Minigolf,

 • Spil som petanque, krolf, billard og kortspil som whist og bridge.

De fleste faste aktiviteter finder sted i Værestedet, Kirkebjergvej 8 i Jyllinge.

Arrangementer
Vi afholder flere gange per måned foredrag, fester eller andre sammenkomster i Værestedet.

Vi arrangerer endvidere med jævne mellemrum en-dags eller flerdages busture til forskellige spændende destinationer i Danmark. Vi besøger fx kunstmuseer, slotte, julemarkeder, Tv-stationer, spændende byer og boligområder. Vi arrangerer nogle år også ture til udlandet.

Alle aktiviteter bliver annonceret på hjemmesiden og i foreningens Årskatalog, der omdeles til medlemmer hvert år i juli måned. Vores udbud er fyldt med gode ”rejseoplevelser” ud over busture fx i 2018 - 2020 en spansk, en irsk, en græsk og en italiensk aften – med ”lokal” mad, vin og ikke mindst musik, sang og lidt dans. Disse lokale "rejseoplevelser" afholdes i Værestedet til priser fra 150 kr. Og så har vi masser af swingende jazz på programmet, samt Julebanko med gode præmier - fulgt op med Julestue og Nytårsbobler med musik, sang og lidt godt at spise.

Ældre Sagen tilbyder hjælp ved Vejledere og som Bisidder
Nogle ældre kan have svært ved at overskue og huske samtaler med sagsbehandler, bank, læge osv. Her kan det være en fordel af have en Bisidder med til samtalen.

Eller du oplever, at verden bliver lidt uoverskuelig - det kan være i relation til det offentlige, bank eller andet. Her har vi også et godt tilbud til dig. Du kan få støtte af en af vore Vejledere. Vi kommer gerne hjem til dig og hjælper med at skabe overblik eller fx en opringning til det offentlige. 

Takket være, at vi har fået tilknyttet frivillige i vores lokalafdeling, som har viden og ekspertise i fortolkning af love og bekendtgørelser samt har evnen til at støtte et ældre medmenneske, kan vi tilbyde vore medlemmer hjælp og vejledning, når du måtte have brug for dette. Vores støtte er gratis. Læs mere her på hjemmesiden under "Vejleder" - eller i Årskataloget.

Henvendelse rettes til Ældre Sagens kontor onsdage mellem kl. 9.30 og kl. 14.30, tlf. 4673 1920. Kontoret noterer dig op, hvorefter du vil blive ringet op og få en aftale med en vejleder eller en bisidder. Du er også velkommen til at ringe direkte til vores Aktivitetsansvarlige Vejleder, se "Vejleder".

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om, hvad du kunne få af udbytte ved at være medlem af Ældre Sagen eller om muligheden for selv at blive frivillig i Ældre Sagen, er du velkommen til at kontakte vores formand Lisbeth Daugaard, tlf. 5155 9625. Du er også altid velkommen til at kontakte øvrige medlemmer af bestyrelsen og øvrige kontaktperson pr. telefon – også uden for åbningstiden, hvis du har spørgsmål til vores arbejde og til dine muligheder.

Bestyrelsen er ved formand eller andre kan træffes alle onsdage kl. 9.30 - 14.30, hvor vi har kontortid i Værestedet, Kirkebjergvej 8, 4040 Jyllinge. Tlf. i åbningstiden: 4673 1920. (Sommerferielukket fra 22. maj 2019 - 14. august 2019).

Vores motto: Et godt liv - hele livet

Se vores lille film om dette motto via Facebook:
https://m.facebook.com/aeldresagen/?ref=page_internal&mt_nav=0#_=_