Referat af Årsmøde 2019 og fremlagt Regnskab 2018

ÅRSMØDE ÆLDRE SAGEN GUNDSØ DEN 6. MARTS 2019

Årsmøde 2019 blev afholdt i Værestedet onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Kassererens fremlæggelse af det allerede godkendte regnskab til orientering*
4. Orientering om bestyrelsens fremtidige virke
5. Indkomne forslag**
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

  *)  Regnskabet har været fremlagt på kontoret fra onsdag den 20. februar 2019.
**) Formanden har ikke modtaget forslag fra medlemmerne

Ad dagsordenens punkt 3 - følg link til fremlagte godkendte ”REGNSKAB 2018”,

samt link til ”Referat af Årsmøde i Ældre Sagen Gundsø – 6. marts 2019”.

 

Sidst opdateret 11.10.2019