Andet

Vore "Vejledere" kan støtte dig i svære situationer

Kommer du ud i situationer, som du har svært ved at overskue, så kan vore frivillige Vejledere måske hjælpe dig. Vi kan hjælpe med at skabe overblik og sammen med dig og måske professionelle rådgivere finde gode løsninger - det kan være omkring økonomi, jura, helbred, boligforhold eller andet.

Lokalafdeling

Gundsø

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

Efter aftale
kl. 09.00 - 17.00

Tilmelding

Kontoret eller Aktivitetsansvarlige

Mødested

Vi mødes i hjemmet hos medlemmet

Beskrivelse

Ældre Sagen Gundsdø har sammensat et hold af Vejledere.

De kan træde til med hjælp og vejledning, når vore medlemmer kommer ud i svære situationer - og har brug for en hjælpende hånd for at komme videre. Støtten er gratis - og gives efter forudgående aftale med entren Kontoret eller vores Aktivitetsansvarlige.


Hvad er vejlederens opgaver?


- At støtte medlemmer i at få afklaret hvilke problemstillinger, hans/hendes situation rummer, og herigennem hjælpe med at skabe overblik og handlemuligheder.


- At hjælpe med at finde vej i komplicerde situationer med behov for hjælp fra det offentlige fx plejebolig, hjemmehjælp, hjælpemidler m.m.


- At hjælpe med at læse og forstå skrivelser fra det offentlige og andre instanser.


- At hjælpe med at skrive breve, med at formulere en klage, aftale møder, indhente oplysninger eller finde steder, hvor der gives ekstra gratis retshjælp, fx ved at etablere kontakt til Ældre Sagens Rådgivning.


- At orientere om fremtidsfuldmagter, testamente og fx opsparingskonti til børnebørn.


- At lægge ryg og ører til medlemmets frustrationer, bekymringer og tanker, når et problem ikke kan løses. Derved hjælper vi ofte vore medlemmer til at "leve med" problemet.


Vejledere i Landsforeningen Ældre Sagen er omfattet af aftale for deres indsats som frivillig og er således underlagt regler som fx: vi har tavshedspligt, vi må ikke modtage gaver, ikke håndtere brugeres penge, ikke have nøgle til brugerens bolig, ikke påtage sig ansattes arbejde, kan fremvise Ældre Sagens identitetskort, er neutral partipolitisk m.v., er forsikret gennem Ældre Sagen og er registreret i Landsforeningens database for frivillige. Vejledningen er ulønnet - og er ikke at betragte som egentlig rådgivning.


Vejledere i Ældre Sagen bakkes op af professionelle i Rådgivningssekretariat. Er vores vejleder  i tvivl, om det er en sag, som vejlederen skal påtage sig, eller noget helt tredje, så trækker vi på de professionelle i Ældre Sagens Rådgivningssekretariat. Det er vore medlemmer i øvrigt også altid velkomne til at gøre.


Vil du høre mere om dine muligheder for at modtage vejledning? - så kontakt os! Du kan høre mere på kontoret om onsdagen eller kontakt vores Aktivitetsleder direkte for yderligere informaion. Så finder vi frem til, hvilken af vore Vejledere, der vil være bedst til at hjælpe dig.


Aktivitetsansvarlig Vejleder:


Kaj Kristensen
Tlf. 20 42 64 82 / E-mail: kajkri@yahoo.dk


Kontoret i Værestedet: Kirkebjergvej 8, 4040 Jyllinge
Kontor- og telefontid: onsdage kl. 9.30-14.30 / Tlf. 46 73 19 20