Rettelser til bladet Det Sker nr. 2-2021

Rettelser til bladet Det Sker, nr. 2-2021

Ældre Sagens medlemsblad inkl. hæftet "Det Sker", omdeles i slutningen af marts 2021 til medlemmerne. Der optræder desværre i Det Sker 4 arrangemnter, der er blevet AFLYST efter at bladet gik i trykken. Det drejer sig om flg. aflyste arrangementer:

- Banko d. 9. april 2021

- Teater d. 19. april

- Underholdning med Lise Nees d. 23. april.

- Banko d. 7. maj 2021

 

Vi glæder os til vi på ny kan mødes til arrangementer.

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Sidst opdateret 29.03.2021