Aktuelt


Nyheder fra Glostrup afdeling

               Mødereferat og bestyrelsens beretning fra Årsmøde 2019

                Læs mere her

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                   Demens

 Der er i dag registreret ca. 87.000 personer i Danmark med demens. Dermed har vi også en meget stor gruppe af pårørende, antageligt over 400.000 i Danmark. Til at behandle og pleje demensramte borgere har vi meget dygtigt fagpersonale, men pårørende til demensramte er ofte meget frustrererede, specielt i de tidlige faser, over hvordan, de skal forholde sig over for den demensramte. Ældre Sagen i Glostrup arbejder derfor på at oprette en Demens Café, som er målrettet de pårørende, som dermed både vil få et pusterum og en mulighed for udveksling af gensidige erfaringer. Senere udvides demenscafeen til også at omhandle de demensramte, hvor vi påtænker at lave underholdning i form af foredrag, musik, sang, motion og lignende aktivititeter. Vi påtænker at holde caféen åben en gang om måneden á ca. 2 timers varighed. Der vil være mulighed for indlæg af professionelle på området.Vi henvender os hermed både til pårørende til plejehjemsbeboere og pårørende til hjemmeboende demensramte.Yderligere orientering om opstarten i 2019 vil blive slået op på Glostrup kommunes tre Plejecentre samt på Ældre Sagens kontor og her på siden.

                                                Foto: Ældre Sagen

 

                        Så er Ældre Sagen i Glostrup blevet demensvenlig.

Som demensvenlig lokalafdeling vil vi styrke den frivillige indsats, der allerede bliver gjort i vores lokalområde.
Vi har en demensansvarlig, der har overblik og viden om hvordan ÆldreSagen kan hjælpe dig, som får demens ind på livet. Både hvis du selv får demens, eller hvis du er pårørende.
Glostrup-afdelingen vil oprette en Demenscafe i samarbejde med kommunens demenskonsulent som er et sted hvor man mødes, både demensramte, pårørende, frivillige og fagpersoner.

   Den 8. april indviede vi Demenscafeen. Borgmesteren klippede den røde snor og sammen med udvalgsformanden Lars Thomsen holdt de en fin tale og ønskede kommunen og Ældre Sagen tillykke med cafeen. Vi håber der vil komme rigtig mange den 3. mandag i måneden.
                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Grill og hyggeligt samvær

Kom og vær med til at skabe nye fællesskaber. Vi har fået bevilling til en grill-vogn og skal nu etablere et team på 5-10 grill-venner. Når du har tid, lyst eller lejlighed, tager vi på skift ud og griller til forskellige arrangementer til glæde for ældre, der savner selskab eller en god snak over et frisklavet måltid.

Grill og hygge hører ikke kun sommeren til. Ældre Sagens grillvogne er skabt til at være mobile samlingssteder, der kan fyre op under fællesskabet i lokalmiljøet både sommer og vinter. En pølse og en snak luner både til høstmarkedet, på plejehjemmet, ved julehyggen på lokalcenteret og ved årets nytårstaffel.

                                                                            Foto: Ældre Sagen

Grill er en god ramme for hyggeligt samvær

 

Kom og vær med til at skabe nye fællesskaber. Når du har tid, lyst eller lejlighed, tager vi på skift ud og griller til forskellige arrangementer. Vi har i vinter bygget en grillvogn, der kan hægtes bagpå en almindelig personbil. Med to store gasgrill byder vores grillteam nye grillentusiaster velkommen. Ældre Sagens grillvogne er skabt til at være mobile samlingssteder, der kan fyre op under fællesskabet i lokalmiljøet.

En pølse og en snak luner, både når demenscafeen tager på udflugt til Hersted Høje, til høstmarkedet og i samarbejde med andre foreninger i Glostrup. Til glæde for alle, der savner selskab eller en god snak over en stegt bøf med grillede grøntsager. 

Indvielsen af vores grillvogn skete i april, hvor vi grillede kalveculotter hos Mænds Mødested på Sydvestvej 42 i Glostrup. 14 mænd hyggede sig meget.

Er I en forening med en god ide til et fælles arrangement? Eller har du et forslag til, hvor vi kan glæde andre, så kontakt bestyrelsen.