Aktuelt


Nyheder fra Glostrup afdeling

Telefonvenner i Glostrup 

                                                                                                                                                                               04-05-20

 

I samarbejde med Glostrup kommune har Ældre Sagen i Glostrup etableret en ordning, vi kalder for Telefonvenner i Glostrup. Den kan være relevant for mennesker, der ønsker social kontakt,

men af en eller anden grund ikke har mulighed for at komme ud og møde andre, eller ikke ønsker besøg i sit hjem (for eksempel af en besøgsven).

Det kan være ældre,

der er for gangbesværet til at komme ud eller ikke rigtig synes, at hjemmet er egnet til besøg. Det kan være andre, uanset alder, som af én eller anden årsag ikke er så meget for fysiske møder. 

 

Ordningen er lokalt forankret og åben for alle borgere i Glostrup og dermed ikke kun forbeholdt medlemmer af Ældre Sagen. Vi har udpeget en koordinator for telefonvennerne i Glostrup.

Kontaktoplysninger finder du længere nede på siden.

Hvis du melder dig som frivillig til at ringe op til en eller flere telefonvenner, vil koordinatoren for Telefonvenner i Glostrup give dig en lille introduktion om de nærmere vilkår,

så du er ”klædt på” til at blive telefonven. Det drejer sig bl.a. om, hvordan du og din telefonven skal forholde jer ved sygdom, lidt om tavshedspligt,

og hvordan man kan komme ud af ordningen igen på en pæn måde, hvis du og din telefonven ikke rigtig klinger sammen. 

 

Uanset om du gerne vil ringes op eller gerne vil stille dig til rådighed for at ringe andre op, vil koordinatoren sætte dig i forbindelse med en telefonven. 

 

Det er vigtigt at understrege, at ordningen med telefonvenner ikke er en tryghedstelefon. Hvis du gerne vil ringes op hver morgen som et fast tryghedsopkald,

kan du kontakte vores koordinator for Tryghedsopkald. Kontaktoplysninger finder du længere nede.

For at komme i gang skal vi bruge disse oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Om du gerne vil ringes op eller selv vil ringe til andre. Eller begge dele
 • Om du har præferencer for, hvor tit I skal ringe sammen (dagligt, et par gange om ugen eller højst en gang om ugen)
 • Om du foretrækker at have en enkelt telefonven eller du gerne vil forbindes med flere telefonvenner
 • Hvis du melder dig som frivillig til at ringe andre op, skal vi også bruge din e-mailadresse.

Når du tilmelder dig ordningen, accepterer du samtidig, at du benytter din egen telefon, og at Ældre Sagens koordinator for telefonvenner i Glostrup må udlevere dit navn og telefonnummer

til andre potentielle telefonvenner i Glostrup. Du kan til enhver tid over for koordinatoren tilbagekalde dit ønske om at være en del af ordningen med telefonvenner.

Dine oplysninger vil derefter blive slettet hos Ældre Sagen Glostrup.

 

 

Kontaktpersoner for Telefonvenner i Glostrup:

 

Ældre Sagen Glostrup:       

Kirsten Østergaard                                

Kirsten kan kontaktes på tlf. 40199944 eller på e-mail telefonven.glostrup@gmail.com

Glostrup Kommune:

Center for Sundhed og Velfærd, Forebyggelseskonsulent

Janni A. Hansen                                   tlf. 51283641, e-mail JanniA.Hansen@glostrup.dk

Øvrige kontaktpersoner i Ældre Sagen for sociale tilbud:

 

Tryghedsopkald:

 

 

Lis Bondo Clausen

 

Spisevenner:

 

tlf. 20274919

Kjell Andersen

 

 

tlf. 23933717, e-mail aeldrespis@gmail.com

Besøgsvenner:

 

 

Kjell Andersen

 

Demenscafé Solkrogen:

 

tlf. 23933717, e-mail aeldrespis@gmail.com

Hanne Søby

 

tlf. 30582373

 

 

 

Vaccination mod pneumokoksygdom
Sundheds- og Ældreministeriet tager initiativ til fremover at tilbyde gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper med bl.a. det formål at aflaste sundhedsvæsenet, så det kan håndtere det øgede behov for behandling af patienter med COVID-19.
De første vacciner tilbydes beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse, samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Alle borgere over 65 år samt særlige risikogrupper vil til efteråret få tilbud om gratis vaccination.

 

 

Simpel motion i hjemmet holder dig i gang:

Ældre Sagen har modtaget et tilbud fra Berit og Ander Grønbech. Anders er uddannet Fysioterapeut og Berit har en kandidatgrad i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier. De blev i deres egen hverdag inspireret til at finde motionsformer, som passer til den hverdag, man har som senior. Konceptet er tilpasset til den aktuelle situation med Corona isolering af mange mennesker. Det er gratis og op til en selv at udføre. Men man modtager to gange om ugen en sms med påmindelse. Og der er instruktionsvideoer til rådighed. 
 
Se mere på https://www.seniormotion.nu/index.ht

 

 

Årsmøder er flyttet til 6 sep. kl 14.00 på biblioteker.

 Der er spisning før møder, tilmelding bliver mulig når hjemmesiden åbner igen.

 

Bestyrelsens beretning for 2019

Lad mig indledningsvis indrømme, at året 2019 langt fra levede op til de forventninger vi som bestyrelse havde ved årets start. Der har i hele perioden været megen sygdom i bestyrelsen. Vi har to nye medlemmer der skulle køres ind, og som skulle finde deres ben at stå på. Og så har vi haft to dødsfald!

 

Færre aktive hænder i bestyrelsen betød, at nogle af os har måttet påtage os yderligere opgaver, som ikke måtte lide nød. Men der har også været opgaver og projekter som vi har måttet vælge ikke at bruge ressourcer på.

 

Lad mig præsentere bestyrelsen!

 

Vi har i perioden holdt 12 bestyrelsesmøder, plus det løse. Dvs. møder i strategiudvalget, kick-off for kontorpersonalet, forberedelser til Glostrup Festival, forberedelser til Kulturnatten, samt møder med Snorresgade, møder i kommunen med videre.

 

Ved årsskiftet rundede vi 3.300 medlemmer i Glostrup, hvilket er en udvikling på ca. 300 flere medlemmer i løbet af 2019. Vi har 86 frivillige, stort set det samme som sidste år. Tallene dækker imidlertid over en vis udskiftning.

 

Vi har i år prøvet at annoncere efter frivillige på en ny måde, nemlig med en biografreklame i Glostrup Bio. Nogle få billeder af vores aktiviteter med underlægningsmusik og -tale. Mange har sikkert set den, men der har ikke været så mange henvendelser på grund af denne reklame, som vi havde håbet på. Vi har derfor indført et fast punkt på vores dagsorden: rekruttering af frivillige, hvor alle i bestyrelsen opfordres til at byde ind med potentielle emner. 

 

Vi har igen i 2019 søgt – og fået - midler flere steder fra, og dermed fået mulighed for at udvide aktiviteterne. 

 

Lad mig kort nævne nogle af de ting vi har foretaget os i 2019: 

 • De faste, ugentlige aktiviteter som bowling, dart, bridge, tennis, badminton, stavgang, krolf og strikkeklub kører stadig med egne frivillige aktivitetsledere, der er godt fasttømret og sørger for at det hele spiller. De styrer selv økonomien, og vi i bestyrelsen er trygge ved deres indsats. 

 • Tennis er blevet en populær motionsform, og vi har udvidet de faste aktiviteter med et indendørs tennishold i vinterhalvåret

 • Vi har brugt mange ressourcer og økonomiske midler til at få vores demenscafe op at stå, i et samarbejde med Glostrup Kommune og Ældre Sagens sekretariat. Efter lang tids forberedelse, afholdt vi intromøder i februar og igen i marts, med en officiel indvielse af borgmester og udvalgsformand den 8. april. Sammenlagt kom der 75 interesserede tilhørere. Vores nye demenscafeteam har fundet rytmen, og sørger selv for vagtplaner, aktivitetsplaner, kagebagning m.v. Vi holder åbent hver tredje mandag i måneden

 • På opfordring fra flere medlemmer i 2018 har vi i 2019 afholdt søndagscafe med musik og underholdning. Det viste sig senere at fremmødet ikke blev som forventet, og at økonomien derfor heller ikke fulgte med. I sommers opstod så efterspørgsel efter en simpel søndagscafe, uden underholdning, med kun kaffe og kage til kr. 25,-. Det er nu blevet konceptet forår 2020

 • Flere og flere medlemmer benytter nu muligheden for at bestille ture, rejser, aktiviteter og arrangementer via vores hjemmeside, og betale med Dankort og MobilePay. Det er en lettelse for alle parter. Deltagerne får automatisk en kvittering. Kassereren får pengene automatisk sat ind på den rigtige konto, og så overholder vi persondataloven, GDPR, mht. deltagerlister.

 • Vi har fået opdateret vores hjemmeside, som får større og større betydning, efterhånden som ”de yngre medlemmer” kommer til

 • Digitale nyhedsbreve bliver nu sendt ud til ca. 700 husstande. Og da nogle går til ægtefæller, tror vi, at vi rammer ca. en tredjedel af medlemsskaren

 • For at øge synligheden i Glostrup, har vi igen i år deltaget under Kulturnatten, som gav os nye medlemmer og nye frivillige

 • Vi deltog også på Glostrup Festival for første gang, også som led i synliggørelse. Trods betaling til kommunen for at deltage, og stå ved de andre madboder, blev vi anbragt ude i periferien af Egeparken, hvor ikke mange kikkede forbi. Vi stod der endda med vores nye grillvogn og solgte pølser. Resultatet stod ikke mål med indsatsen, så det gentager vi ikke i 2020 

 • Vores nye grillvogn skulle bidrage til anden form for synliggørelse. Men det er et af de projekter som vi måtte bruge færre ressourcer på i 2019. Det kræver tid at planlægge hvor vi skal hen, og at finde frivillige. Ud over festivalen har vi grillet sammen med Mænds Mødested, og en enkelt seniorklub

 • Vores ”Spise-Sammen” i foråret tiltrak 75 gæster, og var et led i bekæmpelse af ensomhed. Sognegården stillede lokaler til rådighed, og Røde Kors var med til at skabe PR. I november gentog vi arrangementet for første gang om efteråret, og denne gang kom der 85, selvom der var en vis brugerbetaling. I år introducerede vi amerikansk lotteri, som var en stor succes

 • En anden aktivitet for bekæmpelse af ensomhed er besøgs- og spisevenner. I 2019 har vores nye koordinator fået ryddet op i listerne, og vi har fået nye besøgsvenner og besøgsværter. Vi har ventelister, og søger derfor nye besøgsvenner

 • Begrebet besøgsvenner er nu udvidet til også at omfatte besøgsvenner med besøgshund. Til privatbesøg eller til besøg på plejehjem. Vi har i 2019 fået certificeret vores første besøgshund, og nye er på vej

 • Krolf er blevet så populært, at der opstod behov for at spille endnu en dag i ugen. Vi indkøbte nye krolf-køller, der står på Aktivitetscenteret, og vi spiller krolf om tirsdagen. Om torsdagen spilles der også krolf, men det sker i regi af Aktivitetscenteret

 • Den årlige juleafslutning i Glostup Hallen, som vi tilbyder i samarbejde med andre seniorforeninger og kommunen, har overlevet sig selv. Sammen med vores partnere besluttede vi at aflyse juletræsfesten, og erstatte den med en nytårskur. Der var stor tilstrømning, og arrangementet blev hurtigt udsolgt

 • Et af vores nye og succesfulde arrangementer var vinsmagning. 22 glade mennesker fyldte Solkrogen, og smagte spanske vine, og nød tapas til. Vi blev mødt med klapsalver, da vi spurgte om vi skulle gentage arrangementet i 2020

 • Vi har hjulpet Aktivitetscenteret og Ældre Sagen Brøndby med markedsføringen af 4 velbesøgte temadage over Fremtidsfuldmagter

 • Vi har også hjulpet Seniorrådet med markedsføring af en temadag omkring seniorbofællesskaber. Næsten 100 mødte op i Fritidscenteret, for at høre de nye boformer

 

Jeg skal her bringe en tak til alle frivillige og alle frivillige aktivitetsledere for de faste aktiviteter, herunder også de kontorfrivillige, der uge efter uge får hjulene til at rulle, til gavn for vores medlemmer.

 

De sociale aktiviteter kører året rundt, og lever et stille liv. Der skal også lyde en stor tak til de frivillige, der driver tryghedsopkald, bisiddere, spisevenner, besøgsvenner, handyman, sypiger, IT-support, læsetante og ikke mindst brevduerne.

 

Vores ture og arrangementer var godt besøgt i 2019. Vi har formået at vende udviklingen, og øge tilstrømningen i 2019, til næsten samme niveau som i 2016. Vi har dog også haft en del aflysninger, men det er nok prisen for at tilbyde et bredt udvalg. Jeg får faktisk mange henvendelser fra borgere i andre kommuner. Medlemmer der gerne vil deltage hos os, som de anser for at tilbyde langt bedre ture, end dem de bliver tilbudt i den lokalafdeling de kommer fra.

 

Vi havde således en dejlig bustur til Fanø med ikke mindre end 59 deltagere. Og det endda selv om turen kostede kr. 600,-. Ikke mange havde troet på det på forhånd. Flot – og godt gået af vores Aktivitetsudvalg.

Turen til den Indonesiske Ambassade gik også over al forventning, med 48 glade deltagere. Nogle udtrykte ønske om at vi arrangerer en tur til Indonesien.

Turen til Camp Adventure, til det nye tårn i skoven ved Haslev, blev også et tilløbsstykke med 38 deltagere. En flot dag, som også stod i motionens tegn. I ser tårnet på forsiden af vores medlemsblad

 

En tak til alle turhjælpere, og ikke mindst Aktivitetsudvalget for det flotte udbud.

 

Frivilligdagen blev afholdt som en bustur til Fuglsang Kunstmuseum på Falster, med en drikkepause undervejs. Vi spiste frokost og fik serveret lokalt brygget øl fra Krenkerup Bryggeri. Der blev også tid til en lille workshop, hvor alle fik lejlighed til at komme med forslag til bestyrelsen. Bla. fik vi ideen til et loppemarked, som vi i februar afholdt med stor succes. Vejret var fantastisk. En fin sommerdag dannede rammen om en tur rundt i parken, og på hjemturen fik vi en lille sviptur rundt på Falster. 50 frivillige havde en dejlig dag.

 

Lidt om samarbejdet med kommunen

Vi har haft et godt samarbejde med kommunens nye ældrekonsulent, og de andre personer, der sammen deler de opgaver som den nu pensionerede ældrekonsulent havde. Vi har dog måtte have en uddybende samtale, da vi er blevet beskåret på nogle af vores §18-ansøgninger. 

Vi fik et ekstraordinært tilskud til vores spise-sammen i efteråret.

Vi har også haft et godt samarbejde med demenskonsulenterne og Center for Sundhed og Velfærd i kommunen, især omkring planlægning og opstart af demenscafeen. Der har naturligvis været nogle indkøringsproblemer, når nu en kommune skal arbejde tæt sammen med frivillige. Men nu glider det fint.

 

I foråret bad Ældre Sagen VIVE om at undersøge hvor mange hjemmehjælpstimer der blev tilbudt i de enkelte kommuner, nu og for 10 år siden. Undersøgelsen bygger på de tal som kommunerne selv indberetter. Desværre viste det sig, at Glostrup Kommune har halveret antallet af hjemmehjælpstimer over en 10-årig periode, trods det at antallet af +80 årige stiger, også i Glostrup. Glostrup ligger blandt de 7 ringeste kommuner i den undersøgelse.

 

Da det nye budgetforslag i Glostrup Kommune blev fremlagt, fik vi en henvendelse fra et af vores medlemmer, der efterlyste vores reaktion. Selv om Ældre Sagen ikke er blandt de sædvanlige høringsberettigede, var det en kærkommen anledning til at skrive et høringssvar. 

Besparelserne på ældreområdet, blev desværre gennemført. 

Servicebussen skal man som pensionist nu betale for at benytte, lige som der skal betales i Fritidscenterets svømmehal. Vejlederen i svømmehallen, som giver tryghed for ældre borgere, er sparet bort. Klippekortsordningen blev endnu engang beskåret, og er stort set væk. 

17 kommuner i Danmark har sløjfet eller kraftigt beskåret klippekortsordningen, efter at midlerne fra regeringen nu udbetales som bloktilskud. Ministeren vil nu skrive til kommunerne, og udbede sig en begrundelse. 

 

Lidt fra Ældre Sagen i Snorresgade

Ved årsskiftet rundede vi 890.000 medlemmer og 20.200 frivillige. 61% af alle +65-årige er medlemmer. En fjerdedel af nye medlemmer er under 60 år, og gennemsnitsalderen ved indmeldelse er på 65 år!

 

Ældre Sagen arbejder løbende med at påvirke politikere og beslutningstagere for at sikre, at så mange som muligt kan leve et godt liv hele livet. Mange af vores 11 forslag til finansloven for 2019 blev gennemført under den tidligere regering, i større eller mindre omfang. Bla.:

 • Fradraget til satspuljen ophørte. Pensionen reguleres nu i takt med lønudviklingen

 • En kompensation til pensionister der bliver ramt af ”samspilsproblemer”

 • Højere bundfradrag for pensionisters indkomst, nu kr. 100.000

 

Samlet set blev folkepensionen hævet med kr. 3 mia. i 2019, og regeringen indførte en seniorpension, efter bla. Ældre Sagens indsats.

Finansloven afsatte også kr. 400 mio. til bekæmpelse af ensomhed. Penge som går ud til kommunerne. 17 kommuner valgte dog at benytte chancen for at spare på klippekortet.

 

Derfor var vi fremme i skoene lige før og efter folketingsvalget. Vi inviterede til en partilederdebat i Snorresgade inden valget, og kort efter valget havde vi truffet aftale med de nye ministre. Vi holder politikerne op på deres løfter. 

 

Den nye regering og dens støttepartier har stor fokus på klima og normeringer i daginstitutioner, hvilket også er vigtige områder. Men vi kunne godt tænke os, at regeringen fik samme bevågenhed omkring de ældre medborgere og ikke mindst normeringer på plejecentrene.

Et par eksempler:

 

Assens Kommune forringede standarden for hjemmehjælp, med rengøring kun hver femte uge. Efter pres fra Ældre Sagen blev der genindført rengøring hver 3. uge.

 

Igennem næsten to år har Ældre Sagen været efter Hjørring Kommune, som ville lukke et plejehjem. Plejehjemmet blev alligevel lukket og personalet fjernet, mens beboerne blev boende. De blev tilbudt hjemmehjælp, men fik ikke den service de som plejehjemsbeboere var berettiget til. Ældre Sagen vandt sagen i Ankenævnet.

 

Ældre Sagen anslår at der mangler op mod 25.000 nye plejehjemspladser. Det kræver en investering i størrelsesordenen kr. 60 mia. over de næste ti år.

 

Den forringede hjemmehjælp rammer ikke kun Glostrup. Undersøgelsen fra VIVE jeg omtalte tidligere viser, at 73.000 ældre og svækkede borgere ikke modtager den hjemmehjælp de har behov for. Der skal være større sammenhæng i sundhedsvæsenet, og indsatsen for pleje og omsorg skal styrkes, mener Ældre Sagen.

 

Snorresgade arbejder ihærdigt på at få os i lokalafdelingerne til at få et tættere samarbejde med lokalsamfundet og pressen, så vi i højere grad kan påvirke de politiske beslutninger. Der skal være større værdighed i ældreplejen, det kommunale serviceniveau skal hæves, og vi skal have en engageret holdning til de kommunale budgetter. Så hvis nogle af tilhørerne også mener at det er vigtige områder for os ældre i Glostrup, må I gerne kontakte mig bagefter.

 

I Ældre Sagens strategiplan er der øget fokus på sundhed og motion. En undersøgelse viser, at 60% af mænd og 68% af kvinder ønsker motionstilbud i lokalafdelingerne. Motion virker forebyggende på en række livsstilssygdomme. 

 

I strategien er der også fokus på de pårørende, der skal støttes og styrkes. Der oprettes pårørendegrupper og Facebook-grupper i flere lokalafdelinger, og sammen med 30 andre organisationer har Ældre Sagen udarbejdet 5 principper for bedre vilkår for pårørende. 

 

Indsatsen for mennesker med demens er også øget i 2019, og der er nu demens-aktiviteter i 90 af lokalafdelingerne.

 

Digitalisering er nødvendig, det er dejligt men dyrt, udtaler formanden. Vi ser at udgifter til trykte medier falder, mens de stiger for digitale medier. Færre læser aviser og henter deres viden i tryksager. Vi ser at hjemmesiden ofte spiller en større og større rolle for kommunikationen. 

Medierne har i 2019 rettet flere henvendelser til Ældre Sagen end tidligere.

 

Efter en pause, er nu godt 40 lokalafdelinger begyndt eller har genoptaget arbejdet med Facebookgrupper eller Facebooksider, som kommunikationsmedie. 

 

Ældre Sagens digitale nyhedsbreve læses af 430.000, altså halvdelen af medlemsskaren. 63% af alle lokalafdelinger har nu egne digitale nyhedsbreve, og det har vi også i Glostrup. Hvis I ikke allerede er tilmeldte, så gå ind på hjemmesiden og tryk på tilmeld. I kan også tilmeldes nyhedsbreve fra andre lokalafdelinger. 

 

Vi har ydet 35.000 telefoniske rådgivninger på både det socialretslige område og det juridiske område, eller samme niveau som sidste år.

 

Jeg vil slutte beretningen med at oplyse jer om, at vi i 6 år har haft uændret kontingent. Men da priserne stiger, ser vi os nødsaget til at hæve kontingentet pr. 1/7 2020.

 

Det var så hvad vi valgte at berette for året 2019 i Glostrup lokalafdeling.

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for den ihærdige indsats I har gjort i 2019, for at tackle udfordringerne.

 

VIGTIG INFORMATION

 

Kære alle,
frivillige såvel som medlemmer i Ældre Sagen Glostrup
samt alle jer, der deltager i Ældre Sagens arrangementer
Som følge af covid-19 virussen, har Ældre Sagens Landsbestyrelse valgt at aflyse alle arrangementer i Ældre
Sagen, også i Glostrup, indtil den 1. juni 2020! Det skal ses i lyset af myndighedernes anbefalinger, for at
mindske risikoen for smitte med coronavirus. Og med alle aktiviteter og arrangementer menes alle:
 De faste aktiviteter som bowling, dart, bridge, tennis, badminton, krolf, stavgang, demenscafe
 Sociale aktiviteter som besøgsvenner, spisevenner, bisidder, handyman, sypiger, IT-support
 Arrangementer som søndagscafeer, vinsmagning, Årsmøde, Spise-sammen, Sprogø-turen etc. etc.
 Alle møder i bestyrelsen, møder med og mellem frivillige og aktivitetsledere
 Kontoret lukker fra og med i morgen torsdag den 12. marts
Tryghedsopkald kan fortsætte.
I kan holde jer løbende underrettet på Ældre Sagens hjemmeside. Arrangementer efter den 1. juni, som
turen til Ærø og Nykøbing Falster, er der endnu ikke taget stilling til. Efterårets arrangementer heller ikke.
For de af jer, der har foretaget en bestilling og forudbetaling via vores hjemmeside, vil blive tilbudt at få
pengene refunderet. I skal sende en mail til vores kontor-adresse aesglostrup@gmail.com
I skal oplyse:
 Navn
 Medlemsnummer
 Telefonnummer
 Bankkonto hvortil pengene skal overføres
 Hvilken aktivitet i har tilmeldt jer.
Kender I nogen, som er tilmeldt et arrangement og som ikke har en e-mailadresse, bedes I underrette dem.
Vi forsøger at ringe dem op, hvis vi vel at mærke har deres telefonnummer.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores digitale Nyhedsbrev, så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig på
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/glostrup
Vi beklager meget den ulejlighed disse aflysninger medfører, men da det er til alles bedste, har vi sikkert
også din forståelse.
Med venlig hilsen
Ældre Sagen Glostrup
Søren Brandis
Lokalbestyrelsesformand

 

Ældre Sagen stopper alle aktiviteter frem til 1. juni
Spredningen af coronavirus har sat Danmark i en ekstraordinær situation. Regeringen har bedt os udvise samfundssind og udvise særligt ansvar for at passe på vores ældre, svækkede og kronisk syge.

Vihar derfor besluttet øjeblikkeligt at lukke alle arrangementer og aktiviteter foreløbig frem til 1. juni 2020. Med 94.000 arrangementer om året har viet særligtmedansvar for den ekstraordinære udfordring samfundet står overfor.

Aflysningerne gælder ogsåÆldre Sagens lokale årsmøder, som endnu ikke er blevet afholdt.
Disse vil i stedet blive afholdt senere på året. Information herom følger på et senere tidspunkt på sædvanlig vis, blandt andet sammen med Ældre Sagens bladudsendelse.

Vi skal alle mindske risikoen for, at ældre eller svækkede smittes. Og vi skal alle mindske risikoen for at ansatte i sundhedsvæsnet og ældreplejen smittes.

Vi er klar over, at der vil være mange, der er kede af at gå glip af faste aktiviteter og planlagte arangemente,rejser og udflugter.
Det beklager vi!

Vi er også klar over, at der vil sidde ensomme og svækkede ældre, som nu vil få en periode uden de besøg, de er vant til og har stor glæde af. Det kan give usikkerhed og utryghed. Derfor arbejder vi på en løsning, hvor vores frivillige prøver at finde andre måder at fastholde kontakten til dem, de er vant til at være der for.Det kan fx være ved at holdekontakten via telefon.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil der i den kommende tid komme yderligere restriktioner for at forsinke spredningen af coronavirus – Ældre Sagen vil udvise rettidig omhu.

Som nævnt er der mangeder bliver ramt af at alle aktiviteter og arrangementer aflyses frem til 1. juni. Det er dybt beklageligt – men også nødvendigt i den situation, vi er i. De der har forudbetalt enten hele betalingen eller depositum for deltagelse, vil naturligvis blive refunderet på et senere tidspunkt, hvilket vi vil informere direkte om til den enkelte.

 

Venlig hilsen

Torben Schack

Underdirektør

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nyt Nyt

Få eller bliv telefonven

 

Ældre Sagen har etableret Ældretelefonen. Her kan du få en telefonven eller melde dig som telefonven.

Ordningen er et vigtigt skridt for at bryde den isolation, mange er kommet i, når almindelige familie- eller vennebesøg er

skåret ned til et minimum eller helt bortfaldet pga. faren for Corona virus.

Du bestemmer selv, hvor tit du vil ringe. Tilmelding er enkel – enten via linket nedenfor eller ring til Ældre Sagen på

tlf. 8282 0300 hverdage mellem kl. 9 og 15.

Læs mere om ordningen her: https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen.

Du kan også finde gode råd om ordningen i flyeren Ældretelefonen.


 

 

   BLIV BESØGSVEN OG GØR EN FORSKEL

              FOR ET ANDET MENNESKE

Med alderen oplever mange ensomheden melder sig.

Ægtefællen går bort, vennerne falder fra og børnene 

kommer ikke så ofte som tidligere. Men behov for at

være social er der stadig, og ensomme ældre er som 

oftest sociale mennesker. De  er rige på historier,

oplevelser og gode grin - de mangler bare nogen at

dele det med.

En ny ven kan være med til at bryde ensomheden.

      Bliv besøgsven

Man får mange gode historier som besøgsven.

Se filmen om Lau, som er 83 år og bor i en ældrebolig

i Birkerød     Se en lille film her.

Pensioneret kontormedarbejder Susanne, farmor til tre dejlige unger

og tidligere konkurrencesvømmer. Hele april måned tilbringes på Cypern

som hun har gjort 25 år i træk. Hun har deltaget i Danmarks første

Tubberware Home Party i Glostrup.

I dag sysler hun med at strikke og sy, hun går til bowling i Ældre Sagen

og elsker tysk schlagermusik.

Efter arbejdsmarkedet synes hun, at hun havde overskud som skulle

bruges på at glæde et andet menneske som havde behov for at snakke

eller gå en tur, så derfor meldte hun sig som besøgsven.

Her mødte hun Gurli og de har nærmest fået et mor-datter forhold.

Se lille film med Susanne

---------------------------------------------------------------------------------------

Håndbog for pensionister er udkommet.  
 

 

    Se håndbogen - tryk

                                     Velkommen i Demenscafeen Solkrogen.

 

I hyggelige og rolige omgivelser finder du vores demenscafe.

Den er et fristed, hvor pårørende og mennesker med demens

er velkomne. Demenscafeen er et samarbejde mellem

Ældre Sagen Glostrup og Glostrup Kommune.

Vi holder åbent hver den tredje mandag i måneden,

dog ikke i juli, i tidsrummet kl. 14 – 16.

Demenscafeen holder til i Solkrogen, der er beliggende på

Sydvestvej 12 på første sal, over Aktivitetscenteret,

 og som nabo til Ældrecenter Sydvestvej.

Lidt om cafeen

I cafeen er det frivillige fra Ældre Sagen der er værter,

 og står for det praktiske. De frivillige har viden om demens,

enten igennem deres arbejdsliv eller gennem Ældre Sagens

 kursusforløb om demens.

I caféen fokuserer de frivillige på at skabe et hyggeligt og

uformelt samvær, hvor man som menneske med demens,

eller pårørende, kan mødes med ligestillede.

Kommunes demenskonsulenter er også til stede, og fortæller

om kommunens tilbud, og der kan laves aftaler om hjemmebesøg

 for råd og vejledning.

Samværet

Mennesker med demens og deres pårørende, finder det oftest

positivt at komme i kendte rammer, under rolige forhold,

sammen med andre de er trygge ved.

Demenscafeen giver mulighed for at skabe netværk mellem

pårørende, som også holder uden for cafeens åbningstid.

Det kan for den enkelte være vigtigt at tale med andre i samme

situation, få lettet hjertet og nogen at støtte sig til.

Hvad foretager vi os?

Vi serverer altid kaffe, te og kage, og synger sange fra den

demensvenlige sangbog. Vi hyggesnakker og deler erfaringer.

Måske taler vi over erindrings-kort, ser på gamle billeder,

rekvisitter eller kortfilm. Er vejret godt, går vi udenfor, og

tager kaffen med. Eller bliver indendørs og spiller lette spil.

Undertiden afholder vi foredrag eller underholdning på andre

ugedage, og gerne i aftentimerne, nok mest for de pårørende.

                                   

 Kontakt

Ældre Sagens kontor

Stationsparken 18 2600 Glostrup

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12

Tlf. 43440433

Glostrup kommune

Center for Sundhed og Velfærd

Dommervangen 4A 2600 Glostrup

Demenskonsulenterne

Anni Søderup   Tlf. 29371314

Kathrine Davidsen Tlf.  91165616

 

 

 

 • Coronavirus: Seneste nyt fra Ældre Sagen

  ÆLDRE SAGEN OPFORDRER MEDLEMMER TIL AT FØLGE MED I SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER. FÅ DEN SENESTE OPDATERING HER

  Læs mere