Borgerraadgiver

Gladsaxe kommune har en Borgerrådgiver!

Borgerrådgiver i Gladsaxe Kommune

Du kan rettes henvendelse til Borgerrådgiveren hvis du oplever, at din sag ikke bliver sagsbehandlet ordentligt af forvaltningen.

Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at forstå en afgørelse og vejlede dig om klagemuligheder.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Byrådet.

Borgerrådgiveren er:

   Preben Rohde

   Telefon: 39 57 69 00

   E-mail: borgerraadgiver@gladsaxe.dk

Sidst opdateret 12.01.2020