Årsmøde 2020

Referat

Årsmøde Ældresagen Gjern den 3 September 2020.

1. Valg af dirigent. Thea Dalsgaard Pedersen.

2. Formandens beretning. På landsplan er der 90.000 medlemmer og 20.000 frivillige, ældre sagen er et stort fællesskab, der bygger på mindre forskellige fællesskaber, der udgør en den helhed vi er forbundet af.

I lokalafdelingerne har man forsat arbejdet for bedre værdighed i hjemmeplejen og der kommunale serviceniveau via samarbejde med socialhumanitære frivillige, seniorråd og møder med politiker og embedsmænd. De ældrepolitiske frivillige har engageret sig i kommunernes budgetter på ældreområdet for 2019-2020 i de lokale medier.

Koordinationsudvalget består af Them, Silkeborg,Kellerup og Gjern. Vi har møde ca. 4 gange om året, vi er løbende i kontakt med hinanden.

Formanden Bente Noesgaard Kellerup, næstformand Kjeld Andersen Kellerup Kasser Peter Lund Gjern. Udvalget skal have større fokus på det ældre politiske have kontakt til myndighederne via samarbejdsaftalerne med kommunerne og seniorrådet.

Ældresagen Gjerns aktiviteter i 2019.

Vores medlemstal er steget til 1328 medlemmer. 4 til 8 marts var der senior velvære til Polen.

Suppeaftner i Skorup Sognegård, med forskellige foredragsholdere og Mona lave suppen.

Årsmøde 14 Marts, hvor jurist Susanne Holm fortalte om Rettigheder for demente, fuldmagt og behandlingstes temente og ret til selvbestemmelse.

20. Marts besøg på hjælpemiddel centralen i Silkeborg.

24. Marts søndagscafe på Karolinelund centret, med tirsdagskoret, det blev gentaget i September med musik af et harmonika orkester.

28. Marts forårsfest med Tørfisk.

10. tur til Horn Cider.

25. April spis sammen Kasper Ginnerup fra idræt om dagen fortalte om vittigheden af motion.

21.-25. Juni tur til Bornholm, vi var på en minderig tur med solskin hverdag.

Nordfyn i September i Morten Kock’s fodspor, i Vejle så vi Fjordhuset bygget for Kirk. Et speciel byggeri.

7. Oktober frivillige fest hvor Orla og Åge fik 20 års nål.

14. November kom en repræsentant for Codan forsikring, fortalte om ulykkesforsikringer. Advokat Per Jacobsen fortalte om arveregler og testamenter.

3. December Advents fest. Hvor sognepræsten i Dallerup fortalte om oplevelse på Grønland og Israel.

Vågetjenesten har været ude til 9 pers. og brugt 110 timer, vi har13 frivillige i vågetjenesten.

Ledsagertjenesten har været ude 26 gange 97 timer.

Bisidder der har været en enkelt sag, omfattende men endte godt.

Skolevenner Fårvang 6 Grauballe 2. Vi har 36 besøgsvenner, der af 3 på pause og 3 er ledige.

Bowling ca.36

Petanque 32 deltagere.

3. Forlæggelse af regnskab. Regnskaber kom ud med et overskud på 69.202 i 2019.

4. Orientering om bestyrelsens fremtidige virke.
9. September tur til Mols bjerge.
Suppeaftener
28. September Rita Christensen fortæller om en tur til New Zealand.
26. Oktober, Rose fortæller om sin tur til Færøerne
30. November vil Asta Overgaard fortælle om at bryde grænser.
8. Oktober er der frivillige fest med underholding med SH musik
5. November fest i skovhuset som støttes med et fast beløb.
3. December adventsfest på Gjern Kultur og idrætscenter
Senior velvære til Polen fra 15/3 til 19/3 2021.

5. Indkomne forslag til bestyrelsen. Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Peter Lund. Modtager ikke genvalg.
Dorthe Brix. Modtager ikke genvalg.
Mona Ottesen. Modtager ikke genvalg
Vælges for 2 år:
Inger Biller. Modtager genvalg
Finn Frank Pedersen. Modtager genvalg
Anna Marie Krog. Modtager valg

Suppleanter vælges for 1 år
Kaj Gustav Møller
Lorens Hegelund

Alle de opstillede blev valgt ind.

Sidst opdateret 26.10.2020