Foredrag og møder

20-2 Årsmøde 2020 for Ældre Sagens medlemmer

Ældre Sagen i Gentofte holder årsmøde lørdag d. 19. September 2020 kl. 10.45 Borgmester Hans Toft vil være til stede og informere om ældrepolitikken i Gentofte kommune. Vi skal fortsat passe på hinanden og overholde Sundhedsstyrelsens retningslinier og anbefalinger.

Lokalafdeling

Gentofte

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Årsmødet er gratis for medlemmerne

Hvornår

19.09.2020 kl.10.45-11.45

Tilmelding

Online eller på kontor.

Mødested

Gentofte Kino, Gentoftegade 39

Beskrivelse

Lokalet bliver indrettet, så det er muligt at holde den anbefalede afstand på mødet. 


Der bliver ingen forplejning af samme årsag. 


Vi beder ligeledes alle om at holde afstand ved indgang til mødet og ved afslutning af mødet. 


Tilmelding: grundet pandemien er tilmelding nødvendig Online fra 1. spetember eller på kontoret fra 7. september, eventuel telefonisk tilmelding kan ske på 39 90 51 52 mandage og onsdage fra 7. september kl. 13 - 16.


Dagsorden   1. Valg af dirigent 

  2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse 

  3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse 

  4. Orientering om lokalbestyrelsens frmetidige virke

  5. Indkomne forslag 

  6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

  7. Valg af suppleanter for 1 år 

  8. Eventuelt