Årsberetning for 2019

Her kan du læse formand Niels Hother Jakobsens årsberetning for 2019.

 

2019 var et rigtig godt år for Ældre Sagen både på landsplan og lokalt. Ældre Sagen har rundet 890.000 medlemmer og 20.000 frivillige på landsplan. Ældre Sagen er således et meget stort fællesskab, der dog er delt i mange mindre fælleskaber, hvoraf Fredericia er en af dem.

Vores del af fællesskabet Ældre Sagen i Fredericia har nu rundet 8.700 medlemmer. Det er en netto tilgang på 771 nye medlemmer i 2019. I 2020 er der indtil videre tilgået 451 nye medlemmer - Fantastisk. Det er dejligt at mærke, at der fortsat er interesse for og støtte til vores sag.

En forudsætning for at den lokale indsats kan fungerer, er de frivillige. Det er de frivillige, der er vores vigtigste råstof. Hver enkelt frivillig er uundværlig, og uden dem vil lokalafdelingen falde sammen. Derfor glæder det os også, at vi har 210 ildsjæle, der hver yder en uegennyttig indsats i lokalafdelingen. For at understrege de frivilliges betydning, er trivsel nu blevet skrevet ind i Ældre Sagens vedtægt. Det betyder, at det nu er en af lokalbestyrelsens opgaver, at fremme frivilliges trivsel. Vi har i bestyrelsen arbejdet intenst med denne opgave ud fra de kendetegn der er for trivsel: anerkendelse, åbenhed, tryghed, gensidig respekt og tillid, imødekommenhed og lydhørhed, humor, positiv indstilling og meningsfulde opgaver. Vi vil sætte handling bag trivselsparagraffen i form af øget kontakt til den enkelte frivillige gennem vores koordinatorers og kontaktpersoners arbejde. Bl.a. gennem fælles årligt arrangement for vores frivillige, årligt frokostmøde med de enkelte grupper frivillige og bestyrelsen. Trivsel skal være en bærende faktor i hele organisationen.

I 2019 kunne vi fejre 30 års fødselsdag. Vi markerede fødselsdagen ved at ”forstærke” årsmødet, som vi havde henlagt til Messe C, med en efterfølgende hyggelig frokost. Det var der en stor, dejlig tilslutning til, men jeg er sikker på, at vores kasserer er glad for, at det ikke er hvert år, vi skal markerer en fødselsdag.

Jeg vil nu omtale vores aktiviteter.

 

IT

IT-koordinatoren har søgt penge til lidt nyt udstyr, og fået bevilliget en Mac computer, en Lenovo Tablet (android) samt en Doro (android + Doro system) mobiltelefon, til vores nye kurser i Mac og Tablet. De bruges også i vores Datacafé, som er meget besøgt, hver onsdag kl. 10-12.

Bestyrelsen har ligeledes købt seks Lenovo computere, de tre er søgt ved ISOBRO Fonden, til brug i vores undervisning og Datacafé.

Der har været annonceret i Elbo Bladet, hvor der blev søgt nye IT-frivillige. Interessen var stor, så der kom 9 nye frivillige til IT-gruppen således at der nu er 17 IT-frivillige i alt.

Der er blevet lavet en folder med vores kurser for foråret 2020, og det vil der også komme for efteråret 2020.

Tilmeldingerne til IT kurser går rigtig godt, venteliste til Mac er allerede oprettet. Tablet/android og IPad fuldtegnet.

 

SOCIALT-HUMANITÆRE AKTIVITETER

Besøgstjenesten

Den procedure der arbejdes efter i Ældre Sagen Fredericias besøgstjeneste viser sig positiv. Med udgangen af februar 2020 er der etableret 56 besøgsordninger.

Med begrebet trivsel for øje, kan koordinatoren se nødvendigheden af at ændre besøgstjenestens interne struktur i løbet af 2020. Det medfører, at fra kun at have sig selv og koordinator at ”sparre med”, vil besøgstjenesten fremover blive inddelt i gupper på ca. 8 besøgsvenner ud fra adresser. Hver af disse grupper kan samles efter behov. Da besøgsvenner har tavshedspligt kan man i gruppen dele oplevelser og erfaringer uden at overskride dette krav.

Samarbejdet med Frederica kommune og de forskellige plejeteams er positivt.

Bisidderordning

Der er 17 bisiddere som har løst 25 opgaver siden sidste årsmøde. Opgaverne har typisk været hjælp ved konsultationer hos læger og sygehuse samt i forbindelse med udfyldelse af ansøgninger af forskellig art, f.eks. folkepension.

Indkøbsordning

Ældre Sagen i Fredericia tilbyder en indkøbsordning en gang om ugen for ældre borgere, som har vanskeligt ved på egen hånd at foretag daglige indkøb.
I den indre by kører der en Minibus rundt og afhentet borgerne på adressen. Med på bussen er der to hjælpere som bistår med pakning og bærer poser og tasker op til bopælen.
Det er en ret populær ordning, for ikke nok med, at der bliver handlet, der er også tid til kaffe og kage, som Dagli’Brugsen sponserer, samt hyggeligt samvær.
I yderdistrikterne, Taulov, Skærbæk og Erritsø bruger vi privatbiler. Men ellers foregår det på samme måde.

Tryghedsopkald

Endnu et godt år, hvor 64 ringere har sikret tryghed for ca. 80 ældre medborgere ved den daglige
kontakt via telefonen. Helt naturligt sker der en løbende udskiftning af brugerne. Nogle kommer
på plejehjem, andre er ikke mere. ÆS har et glimrende samarbejde med Hjemmeplejen, der rykker
ud, når det ikke lykkes at komme i kontakt med en borger.

Den årlige julestue sidst i november var igen velbesøgt. Vi var 110 deltagere (ringere og brugere)
til en hyggelig eftermiddag på I. P. Schmidt med pakkespil, amerikansk lotteri samt et fornøjeligt indslag med en af vore brugere: Ib Nielsen – og selvfølgelig kaffe med boller og lagkage.

 

SPORT OG MOTION

I Ældre Sagen Fredericia tilbyder vi en række forskellige motions aktiviteter under mottoet ” Bevæg dig - Bevar dig hele livet.”

Motion er vigtigt for alle, når man bliver ældre og gerne mindst én gang om ugen. Det er vigtig at dyrke motion for at holde sig frisk og rørig og for bedre at kunne klare hverdagens gøremål. Mange deltager også i motion for det sociale samværs skyld, så man får altså både fysisk og mental gevinst, ved at dyrke motion i én eller anden form. 

Vi tilbyder:

Seniorfitness

Den største enkelte aktivitet indenfor sport og motion i Ældre Sagen Fredericia er fortsat vores Stolemotion/ Seniorfitnesss. Vi i Ældre Sagen i Fredericia tror, at betegnelsen ”Seniorfitness”, har medvirket til, at flere har fået lyst til at kommet med til motion. Mange er stadig af den opfattelse, at begrebet ”stolemotion” ikke giver ret meget motion, men spørger man en instruktør, vil denne helt sikkert sige, at det giver sved på panden og giver lige så megen motion som stående.

Pr 1. marts har Ældre Sagen Fredericia 14 hold fordelt over hele kommunen.  Så der er masser af muligheder for at komme på et hold.  Ca 275 borgere kommer op uge efter uge for at få deres motion og hyggeligt socialt samvær.

Med så mange aktive hold er der til stadighed brug for nye instruktører og hjælpere. Der tilbydes et instruktørkursus på 3 dage for nye (med alt betalt) på Dalum Landbrugsskole i Odense. Så der er altså ingen, der bare bliver ”kastet” ud i opgaven, før de er blevet skolet.  Nye instruktører kommer typisk også med ud som ”føl” på holdene, mens de venter på at komme på kursus.

Billard
Ældre sagen i Fredericia har billard hver onsdag fra september til april i Fredericia Billard Klubs lokaler. Der deltages i Fredericia Fag- og Firmas lokale billardturneringer med flere hold.

Petanque

I sommerperioden 1. maj – 30. juni og 1. august – 30. september spilles der petanque hold på Fag og Firmas fine anlæg i Hannerup. Petanque er et sjovt spil, hvor alle kan deltage.

Naturgolf og Krolf

Naturgolf minder om minigolf, hvor man kun spiller med en putter. Banen er i let kuperet terræn med forskellige sjove forhindringer.

Samme sted er der anlagt en bane til krolf, som er en krydsning af kroket og golf, hvor man på en 12 hullers bane skal få en kugle i hul på færrest mulige slag.

Både naturgolf og krolf kører hele året på Fag og Firma’s baner i Hannerup.

Golf i samarbejde med Fredericia Golf Club

Samarbejdet med FGC har været en stor succes, da holdene i de 2 første år har været fuldtegnet og endda med venteliste.

Cykelture

Der cykles hele sommeren på ture, med alle som vil deltage. Med start i april er der er afgang hver onsdag fra J.B. Nielsens Plads. Det er spændende ture i Fredericias smukke omegn og de eneste krav til cyklen er 3 gear, gode dæk og normal hjulstørrelse.

Seniordans

Der har været dans hver mandag eftermiddag i Seniorhuset I.P. Schmidt og alle kan danse med alle. Der danses i større grupper eller man skiftes til at være partner for hinanden. Der danses rød og blå, og ikke dame og herre.

”Seniordans er det vitamin som meget nemt kan kurerer tristhed og mismod”.

 

FASTE AKTIVITETER

Biografklub 2019

I 2019 tilbød Ældre Sagen 10 filmforestillinger, primært med udgangspunkt i de film, der udbydes i samarbejde med Biografklub Danmark. Tilskuerantallet varierede fra ca. 30 til 80. Danske film er meget populære. Planlægning og afvikling foregår i et rigtig godt samarbejde med Panoramas daglige leder, Mads.

Madklub for mænd

I madklub for mænd mødes man hver anden torsdag for at lave mad i fællesskab.
Det sociale fællesskab betyder meget - vi hygger os medens vi laver aftenens måltid.
Det aftales fra gang til gang, hvad menuen skal være.
Man skiftes til at købe ind og forsøger at lære lidt nyt hver gang.
Maden laves fra grunden - det giver opgaver til alle.
Efter en hyggelig fællesspisning slutter aftenen med opvask og rengøring.

Syng Sammen – 10 års jubilæum.

Syng sammen er startet i efteråret 2009, hvor Ronald Gejbøl henvendte sig til daværende formand Olaf Helios, om der ikke var Syng Sammen i Fredericia. – Olaf var frisk, og fik Ronald til at stå for sangen tirsdag formiddag i ulige uger, hvor Finn Thomsen spillede til på harmonika.

Efter et års tid blev der ønsket sang hver uge, og Inge Heise Olsen accepterede at spille tirsdag i lige uger.

Omkring december 2012 valgte Ronald at flytte tilbage til Fyn, derfor kom Ruth Hansen til at stå som ansvarlig for sangen og heldigvis fik hun hjælp af Astrid Kusk.

I februar 2015 blev Inger Heise for svag til at spille og igen var vi heldige, at Ingrid Hansen ville træde til og 2017 fik Finn Thomsen problemer med sit syn, og kunne ikke læse noderne mere og igen var vi heldige, at Asger Markussen kunne træde til og han har været en fast del af A-Teamet sammen med Astrid i ulige uger og Ingrid og Ruth har udgjort Team Hansen og taget sig af de lige uger.

Deltagerantallet har været stødt stigende fra 10-15 til nu 50-60 sangere hver tirsdag.

Jubilæet blev fejret i forbindelse med juleafslutningen i dec.

Søndagscafé

Helt præcist hvornår Søndagscaféen er startet ligger lidt hen i det uvisse?? men det har været et populært arrangement i rigtig mange år, hvoraf Ruth Hansen har været vært de sidste 12 år, godt hjulpet af sine 5 medværter.

I 2019 var der i alt 1.013 gæster i cafeen fordelt over 10 søndage, med rekord på 127 gæster på en søndag.
Søndagscafeen er den aktivitet, hvor rigtig mange gæster hygger sig og får en god eftermiddag. Søndagene er de dage, hvor flest mennesker føler sig alene.

Seniormiddag på Postgården

Postgården som lægger rammer til, er et hyggelig sted, der laver god mad. Kontaktpersonerne oplever, at de der kommer til spisningen ofte er gengangere, men der er også nye med hver gang. Der er ca. 30-50 deltagere til hvert arrangement. Det er nemt at komme til postgården med transport eller gående og stedet er velegnet til rollator og kørestol. Det sociale samvær skaber deltagerne sammen med de frivillige. Mange kender hinanden fra arbejdslivet eller privat, men der skabes også nye netværk hvor de mere ensomme bliver en del af fællesskabet. Der bydes velkommen og der synges et par sange - maden nydes og der afsluttes med kaffe og småkager og et farvel. Man er som deltager altid velkommen til at komme med forslag og gode ideer til sang eller ønsker om mad eller anden underholdning.

Seniormænd 60+

Seniormænd 60+ er en gruppe mandlige pensionister, der samles med det formål i fællesskab, at være med til at forebygge ensomhed og skabe kontakt til andre gennem fælles aktiviteter.

Gruppen mødes den første torsdag i måneden normalt kl. 10:00 i Salonen i Seniorhuset I.P. Schmidt, hvor man drikker en kop kaffe eller to, der er for egen regning.  På mødet  planlægges udflugten der gennemføres den sidste torsdag i måneden!  Turene udgår som regel fra Fredericia Banegård og starter normalt kl. 10:00.Hjemkomst midt på eftermiddagen.

Der findes som regel et sted at spise frokost, som er for egen regning!  - og ikke at forglemme eftermiddagskaffen.

Vores udflugter:

Kongernes Jelling og Jelling Kirke.

Vejle Fjord med Fjordenhus af Olufur Eliason.  Bjarnøs Guld i Vejlehallerne samt Bindeballe købmandsgård.

Egtvedpigens Grav og se statuen af samme på Nybjerg Mølle.

Gudenåens udløb ved Tinnet krat.  Fiskerestaurant ved Voerladegaard.

Kolding Miniby med frokost på Den Gyldne Hane.

Hedeby og Museet Danevirke samt volden.

Galschiøts værksted  i Odense.  Æggekage på Carlslund. 

Industrimuseet i Horsens med frokost på Dolly, café og restaurant.  Stegt flæsk i rigelig mængde.

 

ARRANGEMENTER OG TURE

Ældre Sagen har et bredt tilbud af arrangementer, vi tilbyder foredrag, underholdning, udflugter og rejser. Især har det vist sig, at rejser til udlandet har en stigende interesse.  Vi har kun haft det på programmet et par år, men der er ingen tvivl om, at det er kommet for at blive. Der er et publikum til det. Det vi kan tilbyde, frem for et rejsebureau, er tryghed og fællesskab på rejsen.

I 2019, har vi som noget nyt, forsøgt os med teatertilbud. I første omgang var det Teater Malstrøms ”Liva Weel kabaret” og senere en forestilling målrettet til bedsteforældre og børnebørn, nemlig Teater Malstrøm med Busters Verden. Det viste sig, at vores medlemmer syntes det var en god ide og vi fik udsolgt til begge forestillinger

Vores endagsudflugter med spisning, som vi i stor udstrækning samarbejder med Ældre Sagen i Middelfart om, er også populære, de bliver stort set udsolgt hver gang. Vi har været på tur til Svendborg, på besøg på flyvestation Skrydstrup, tur til Samsø, været i Sønderborg og set Sommerrevy, til Cirkusrevyen, til Rosenfestival i Bogense, juletur til ”Den Gamle By” i Århus og juletur til Krusmølle.

Vi skal heller ikke glemme årets højskole ophold på ”Rude Strand Seniorhøjskole”.

Det helt store hit hos damerne er Modeshowet.  Her skal man være hurtigt ude hvis man vil sikre sig en billet.

I efteråret forsøgte vi os med 2 foredrag: ”Tre søskende gør en forskel” og ”Søn af fjenden”. Interessen for foredrag viste sig dog meget begrænset, så det er ikke på den front vi vil arbejde videre.

 Et andet hit har været Showcase på Fredericia Teater – hvor Musicalakademiet præsenterer årets afgangsforestillinger.

Vi har også afholdt arrangement, ”Sikker på elcykel” og glatførekurser – og vi øver os i at ”stå på hovedet” for at finde på de bedste tilbud.

 

VI INDGÅR I FÆLLESSKABER

Ældre Sagen i Fredericia indgår i flere fællesskaber i kommunen. Der er etableret en lokal Demensalliance, der består af repræsentanter for pårørende, Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Sct. Georgs Gilderne, Frivilligcenter Fredericia, Bevæg dig glad (Idrætsdaghøjskolen) og Seniorrådet. Her har vi bidraget til kommunens demenshandleplan: ”Sammen om demens i Fredericia”. En ambitiøs plan som vi følger implementeringen af.

Vi er også micro-partner i projekt Fredericia Sund By. Her arbejdes der for, at vi ”Sammen kan have et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv”. Vi har fokus på 3 indsatsområder: At Fredericia er i bevægelse, At Fredericia trives og Fællesskabets Fredericia.

Endelig er vi ambassadører i strategi for udsathed i Fredericia, der har mottoet ”I Fredericia skal der være plads til alle og mulighed for at leve et godt og trygt liv”.

I 2019 underskrev vi en revideret Partnerskabsaftale med Fredericia Kommune. En væsentlig ændring var, at der i aftalen nu er indført, at Fredericia Kommune støtter Ældre Sagen i Fredericias aktiviteter med et årligt beløb på 90.000 kr. Det giver en økonomisk tryghed i vores fortsatte arbejde.

Afslutning:

Jeg vil gerne slutte med at rette en stor tak til bestyrelsen. Det har været en fornøjelse, den måde den samlede bestyrelse har samarbejdet på. Det er mange timers arbejde, det enkelte bestyrelsesmedlem bidrager med. Ikke mindst vores 2X2 dages kursus i ”Ledelse og Samarbejde” og de efterfølgende arbejdsmøder har været givtige (og hyggelige). Tak til jer alle for årets indsats.

Tak til alle vores frivillige der yder en kæmpe indsats til gavn og glæde for rigtig mange mennesker.

Tak til alle vores medlemmer der støtter og bakker os op i arbejdet.

Tak til den lokale presse, som altid er villige til at skrive om vore arrangementer.

Tak til lokale politikere og ansatte ved kommunen, som vi samarbejder med.

Uden alles hjælp havde vi ikke kunnet fremvise så godt et resultat, som vi har.

Sidst opdateret 14.11.2020