Årsberetning for 2018

Her kan du læse formand Niels Hother Jakobsens årsberetning for 2018, som han fremlagde på årsmødet den 10. marts 2019.

 

Årsberetningen i år kan gøres relativ kort. Vi har i samarbejde med firmaet Sky Media udgivet et profilmagasin, der på bedste vis fortæller om lokalafdelingen og de aktiviteter vi har gang i. Magasinet er omdelt som en reklame til 12.000 husstande i Fredericia, der ikke har sagt "Nej tak - til reklamer", og vi har en beholdning på 1.000 stk. til uddeling.

Ældre Sagen har på landsplan nu rundet 847.000 medlemmer og 19.600 frivillige. Lokalt havde vi sidste år ved årsmødet 7656 medlemmer i år. I november rundede vi medlem nr. 8000 (Ninna eller Gert Hartvig, da de har tegnet et familiemedlemskab) og på nuværende tidspunkt er tallet steget til 8357 medlemmer.  Det er mere end en fordobling af tilvæksten, som vi havde sidste år, hvor jeg tvivlede på en fortsat fremgang, da vi allerede dengang havde en stor andel af den ældre generation som medlemmer. Men det glæder os meget og vi tager det som et udtryk for, at vi gør det meget godt.

Også lokalt er det de frivillige, der er rygraden i lokalafdelingen. Vi har 202 frivillige, der uegennyttigt gør en kæmpe indsats for, at hjælpe eller glæde et andet menneske. Det er vi rigtig glade for og stolte over. Der er brug for alle, der kan og vil give en hånd med i vores arbejde. Som tak for den indsats de frivillige yder, havde vi i oktober måned inviteret til frivilligfest i Idrætscentret, hvor vi fik en rundvisning i de nye faciliteter og efterfølgende middag med sang og underholdning. Det var en rigtig hyggelig aften – en stor tak til alle der deltog.

I vores lokalafdeling har vi organiseret os i 8 spor:
- Motion, - IT, - Social- Humanitært, - Sport, -Aktiviteter, - Arrangementer/ture, - Politik, og Information. Jeg vil efterfølgende omtale, hvad der er sket i de 8 spor i løbet af året.

Stolemotion/seniorfitness

Bevæg dig – Bevar dig hele livet! Det er Ældre sagens motto. I Ældre sagen tages der afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om træning til ældre mindst en gang om ugen. Formålet med motion er, at give ældre mulighed for at bevare et godt helbred, en god fysisk form samt mulighed for socialt samvær.

Det er især vigtigt for os at have fokus på mindre mobile og ikke motionsvante ældre, da der ofte ikke er så mange motionstilbud til disse grupper.

Derfor er vi også meget stolte over, at vi har 13 stolemotionshold, fordelt geografisk over hele Fredericia. Vi har ca. 270 stolemotionister, der uge efter uge kommer til motionstimen og bagefter dyrkes det sociale med masser af snak, kaffe og brød. På landsplan er vi en af de mest aktive afdelinger for denne aktivitet set i forhold til byens størrelse.

Stolemotion er en skånsom, men effektiv træning, hvor man sidder på stolen eller står ved den. Det styrker både muskler, smidighed, balancen og kondition. Og så er det en rigtig god måde at møde nye mennesker på.

Målet er at styrke den daglige funktionsevne, så alle kan klare hverdagens aktiviteter længst muligt og undgå faldulykker.

I 2018 havde Ældre Sagen sat øget fokus på at få oprettet flere motionstilbud i de forskellige byer, som hører under distrik4, som vi også hører under. Der blev afholdt en temadag i distriktet, hvor vi var repræsenteret.  Vi er altid lidt stolte, når Kbh. henter ”hjælp” i Fredericiamodellen.

København kunne også bruge os i forbindelse med udarbejdelse af 2 foldere om stolemotion… heraf de fine billeder og roll up.

Lokal er vi også blevet ”Mikro-partner i projektet Fredericia Sund By. Vi vil her arbejde for:

- at Fredericia er i bevægelse

- at Fredericia trives

- Fællesskabets Fredericia.

IT

Vi startede 2018 med kurser i billedbehandling, IPad/IPhone og PC/Windows 10. Datacafeen havde åbent 1. og 3. onsdag i måneden. Søgning til cafeen var imidlertid været så stor, at vi besluttede at prøve at holde åbent hver onsdag i sep. til dec. Det har været en stor succes, så det vil vi fortsætte med. Vi har udvidet med flere IPad kurser, samt kurser i slægtsforskning, som har stor søgning. Helt nyt er kurser i Word/Excel, som der også er stor interesse for.
Der er 12 frivillige i vores IT afdeling og uden stor hjælp fra disse frivillige ville vi ikke kunne gennemføre kurser og hjælp til diverse IT produkter. Vi kunne helt klart godt bruge flere frivillige indenfor dette område.

Social-humanitært

Endnu et godt år for tryghedsopkald. 64 ringere har sikret tryghed for ca. 80 ældre medborgere ved den daglige kontakt via telefonen.

Vores 15 bisiddere har løst et antal opgaver i løbet af året. Typisk har det været hjælp til at håndtere økonomiske sager, udfærdigelse af testamenter og fremtidsfuldmagter, ledsagelse til sygehuse og hjælp til dem, der ikke i tide har lavet en fremtidsfuldmagt.

Indkøbsordningen kører meget stabilt med gennemsnitlig 10 – 12 personer pr. gang i indkøbsbussen, der kører til Egeskov Daglig Brugs.
Stemningen i bussen er rigtig god og det skyldes ikke mindst den måde vi bliver modtaget på i butikken og den store indsats uddelerparret yder, for at vi alle skal føle os velkomne.
Ikke alene er der gratis kaffe og brød hver gang, op til jul blev der uddelt en lille julegave og der blev serveret gløgg og æbleskiver, kransekage og hjemmebag som ekstra tiltag. Der var også arrangeret, at den nærliggendes skoles 4. klasses elever kom på besøg og sang Lucia for os. Mellem jul og nytår blev der serveret et glas champagne.
I Taulov/Skærbæk området kører 2 frivillige i privatbil brugere til Daglig Brugsen i Skærbæk.

Vi fik en ny koordinator for besøgstjenesten i maj måned.
Proceduren for etablering af et besøgsforhold blev ændret. Tidligere modtog vi ønsker om en besøgsven fra hjemmeplejen, pårørende mm. – men da vi ikke havde ledige besøgsvenner blev derfor oparbejdet en urealistisk venteliste, og skabt en forventning og håb om en ændring i tilværelsen for et ensomt menneske. Nu bliver der etableret et besøgsforhold når vi har en ledig/aktiv besøgsven, som vi kan matche ud fra bopæl, interesser mm. Vi arbejder på at få et godt samarbejde med distrikternes plejeteams for at udbrede kendskabet til Ældre Sagens Besøgsordning.

Vi har nu 40 besøgsforhold og arbejder med at etablere 6 nye forhold. Vi har bl.a. fået en henvendelse fra en mor, der skrev:
Min datter vil meget gerne være besøgsven.

Vi har henvendt os til det lokale plejehjem, men der er flest demente, og måske derfor har vi intet hørt.

Hun er (snart) 12 år, spiller fodbold et par gange om ugen, er en dygtig skoleelev og relativt udadvendt.

Jeg håber, at I måske kan hjælpe os i gang.
Det giver selvfølgelig en udfordring, som vi prøver at finde en løsning på.

 

Sport

På sportsområdet har vi god gang i Naturgolf, Krolf og Petanque ved Fag og Firmas baner I Hannerup. Vi forsøgte i august at starte et Petanque ved Seniorhuset I.P. Schmidt, men interessen var ikke stor nok, så vi måtte stoppe igen. Måske kunne vi forsøge igen, såfremt der er interesse.

Billard er der også fuld opbakning til og vi deltager med hold i firmaturnering.

Den store succes havde vi i samarbejdet med Fredericia Golfklub, hvor vi sidste år havde 29 spillere på par 3 banen. Vi prøver igen i år med start 1. maj.

Aktiviteter.

Vores faste aktiviteter kører rigtig godt, lige fra Biograf- og Litteraturklub, Lhombre, Syng Sammen og Seniordans. Søndagscafeen fortsætter den gode gænge; vi har snart nået maks. antal deltagere, som kan være i foredragssalen i Seniorhuset – 120 deltagere er ikke et særsyn mere. Vores Senior Middag afholder vi stadig på Postgården og der deltager mellem 40 og 80 hver gang.

Vi har startet 2 nye aktiviteter.
Den første er en madklub for mænd, som blev oprettet i efteråret. Her hygger en gruppe mænd sig med at lave mad hver 14. dag. Kom og vær med i fællesskabet med hygge og god stemning. Menuplan og indkøb går på skift og udgifterne deler vi. De er i skolekøkkenet på Kristinebjergskolen afd. Høgevej…og der er plads til flere.
Den anden er en gruppe Seniormænd 60+, der udsprang af et arrangement, vi havde under ”Danmark Spiser Sammen”. Det er en aktivitet målrettet ensomme mænd 60+, som vi i samarbejde med Brobygger Susanne Andersen fra kommunen fik startet. Gruppen mødes den første torsdag i måneden i Seniorhuset og tager på udflugt den sidste torsdag. I øjeblikket består gruppen af 10 mænd. De bestemmer selv hvad de vil lave og hvor de vil hen på udflugt. Den første udflugt gik til Kongernes Jelling i strålende solskinsvejr.

Arrangementer og ture.

I arrangementsudvalget forsøger vi at sammensætte et så alsidigt program som muligt, og ved at samarbejde med Ældre Sagen i Middelfart mener vi, at det lykkes ret godt.
Sidste år forsøgte vi os med en Solskinsferie til Kreta og det blev en succes selvom vejret drillede os lidt.

Vores højskoleophold må siges at være en succes – deltagerne var helt ”høje” da de kom hjem og var klar til at gentage opholdet på Rude Strand Seniorhøjskole, hvilket vi så gør i sept. i år.

Af endagsture vil jeg nævne et par stykker: Besøg på julemærkehjemmet Fjordmark, Rosenfestivalen i Bogense, besøg hos TV2, Hjortetur ved Hindsgavl, Sønderborg Revy, Besøg ved Tirpitz, Juletur til Neumünster,…..men der er mange flere. Stort set alle ture bliver fuldtegnede (hurtigt) så det er en fornøjelse, at arrangere disse ture.

Lokalt har vi haft Modeshow, Showcase, Glatførekursus og forskellige foredrag.

Vi har igen været med i det landsdækkende arrangement ”Danmark Spiser Sammen”, hvor vi afholdt et spisearrangement både i april og oktober måned.

I april holdt vi et arrangement i Tøjhuset i samarbejde med Frivilligcenteret med det formål at skaffe flere frivillige. Der var brunch og indlæg ved radioværten Monica Krog Meyer og der kom over 100 medborgere, der blev orienteret om det frivillige arbejde. Vi fik da også et par stykker i vores ”stald”.

 Politik

Vores samarbejde med kommunen gennemføres primært i regi af vores partnerskabsaftale. Vi holder faste møder med ”Senior og handicap, Fredericia kommune” samt formandskabet for ”Senior og handicap udvalget”, men har også en åben dialog i dagligdagen, hvis der er sager, der kommer til vores kendskab. Ligeledes bliver vi løbende holdt informeret af kommunen. Formålet med denne partnerskabsaftale er at sikre, at det social-humanitære arbejde som Ældre Sagen i Fredericia udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Fredericia Kommune – og det gør det!!! Vi havde den glæde sidste år, at vi kom på kommunens ”finanslov” med en fast støtte om året, hvilket giver en økonomisk tryghed i vores fortsatte arbejde.

Vi har ikke høringsret, men bliver ofte inddraget i udarbejdelse af planer mm. Sidst har vi deltaget i udarbejdelsen af forslag til Demenshandleplan for Fredericia kommune.

Information

Vi forsøger efter bedste evne at holde alle medlemmer informeret om aktiviteter og arrangementer. Vi bruger disse informationskanaler:

1. Vores hjemmeside
2. Trykt halvårsprogram.
3. Bladet ”Det sker”, der udkommer sammen med medlemsbladet, der udkommer 6 gange om året
4. Senioravisen
5. Annoncer i Elbobladet månedligt
6. Pressemeddelelser i Fredericia Dagblad og Elbobladet
7. Nyhedsbreve  (1600 modtagere)
8. Facebook  (500 følgere)

Her vil I finde vores aktiviteter med navn og telefonnummer på de frivillige ledere, der står for aktiviteten. I kan tilmelde jer online i vores tilmeldingssystem (hvilket vi meget gerne ser I gør) eller til den anførte kontaktperson. I skal i begge tilfælde bruge medlemsnummer på alle de personer, der skal tilmeldes. Er man ikke medlem skal vi bruge navn, adresse og telefonnummer.

Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle Ældre Sagens medlemmer, til alle de frivillige, personalet i Seniorhuset I.P. Schmidt, der altid er meget hjælpsomme, vores webmaster Lorenz Lei, som sørger for, at vores hjemmeside er ajour og ikke mindst til medlemmerne af bestyrelsen. Tak til den lokale presse, som altid er villige til at skrive om vore arrangementer. Tak til lokale politikere og ansatte ved kommunen, som vi sar samarbejdet med – Uden jeres hjælp havde vi ikke kunnet fremvise så godt et resultat, som vi har.

Sidst opdateret 02.09.2019