Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, arrangementer og støtte og vejledning

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.     

Se vores program her.

 

Vi vil gerne hjælpe og skabe trivsel for så mange som muligt og
dermed bidrage til – Et godt liv hele livet.
Mange frivillige i Ebeltoft lokalafdeling skaber både aktiviteter og oplevelser for
vore ca. 3.300 medlemmerne samt livskvalitet og lyspunkter i deres social-humanitære
indsats. Ligesom vi er opmærksomme på kommunens ældrepolitik.
I denne sæson har vi nogle nye aktiviteter:
Vandmotion for voksne, billard, fodbold, linedance, it-hjælp, håndarbejdscafe og
fremtidsfuldmagter.
Tak til de frivillige, der har taget initiativ til disse nye tiltag og til alle, der har muliggjort
at programsætte vore aktiviteter og arrangementer.

Men vi tilbyder fortsat badminton, bowling, bowls. petanque, traveture og stavgang, samt whist, bridge og madlavning og datacafe.
Vi byder velkommen til en spændende sæson.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Erik W Møller