Foredrag og møder

Årsmøde Ældresagen Dragør

Efter årsmødet gentages sidste års hyggelige aften med lidt godt at spise og lidt underholdning.

Lokalafdeling

Dragør

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

75 kr.

Hvornår

06.03.2020 kl.17.00-21.00

Mødested

Festsalen, Aktivitetshuset, Wiedergården 2

Beskrivelse

Dagsorden for årsmødet:


1.    Valg af dirigent


2.    Beretning om bestyrelsens virksomhed til godkendelse


3.    Forelæggelse af lokalforeningens regnskab til udtalelse


4.    Orientering om bestyrelsens fremtidige virke


5.    Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet


6.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er: Lene Kjeldager, Birgit Hansen, Kate Nielsen. Alle er villige til genvalg.  Linda Elhegn, der sidste år blev valgt for 2 år ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jane Spur, der er suppleant er villig til at indtræde i bestyrelsen for 1 år. 


7.    Valg af to suppleanter for 1 år: Hanne Christensen er villig til genvalg. Jane Spur er indtrådt i bestyrelsen, hvorfor der skal vælges en ny suppleant. Her er der mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet, hvis du har lyst.


8.    Eventuelt.


Vi håber, at vi efter årsmødet kan gentage sidste års hyggelige aften med lidt godt at spise og lidt underholdning.


Tilmelding til spisningen er nødvendig. Pris 75 kr. pr. person.


OBS! Max. 100 personer.


Billetter: I Informationen eller på hjemmesiden fra 13. jan 2020.  Sidste frist for tilmelding fredag den 2. marts 2020.