Foredrag og møder

Årsmøde

Landsbestyrelsen besluttede på sit møde 11. januar 2021, at samtlige årsmøder i lokalafdelingerne, til vedtægtsmæssig afholdelse i marts 2021, udsættes indtil videre på baggrund af et forsigtighedssynspunkt og et samfundsansvarssynspunkt. .

Lokalafdeling

Dianalund-Stenlille

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

14.03.2021 kl.13.30-16.30

Tilmelding

Hvis du ønsker Kaffe og kage, skal du tilmelde dig til Lilly Kragelund, senest 14 dage før mødet , tlf. 22 53 42 654

Mødested

Kulturhuset i Stenlille - Hovedgaden 37

Beskrivelse

Årsmøderne skal afholdes, så snart det igen er muligt på baggrund af udmeldinger fra regeringen.
Alle Ældre Sagens medlemmer orienteres via Ældre Sagens medlemsblad, der udsendes i begyndelsen af februar 2021


 


Det årlige årsmøde i lokalafdelingen har følgende dagsorden:


1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller


2.     beretning om lokalafdelingen og koordinations udvalgets aktivitet i årets løb


3.     Forelæggelse af lokalafdelingens regnskab


4.     Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke


5.     Indkommende forslag, der skal være formanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.


6.     Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år


7.     Valg af suppleanter i bestyrelsen for 1 år


8.     eventuelt


På årsmødet vil der først blive fremlagt en beretning om, hvad der er sket i lokalforeningen siden sidste årsmøde.  Derefter er der valg til bestyrelsen.


Hvert bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen i 2 år, hvorefter de skal genvælges. Der vil altid være et par stykker, der ikke ønsker genvalg, så derfor har vi brug for nogle, der kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsen.


Vi holder bestyrelsesmøde den første torsdag i måneden undtagen juli måned.


Bestyrelsesmedlemmer kan, hvis de ønsker det, få tildelt et område, som de gerne vil være med til at sætte deres præg på.


Ud over det er det bestyrelsen, der i fællesskab lægger planen for det næste år, som går fra august til august næste år.


Vi planlægger på årsbasis et antal sammenkomster, som kan være foredrag eller fællesspisning, et par busture, samt evft. en rejse, der varer flere dage.


Når vi tager på rejse, samarbejder vi altid med et rejseselskab, og i sidste ende er det rejseselskabet, der leder turen.


Har du lyst til at være en del af bestyrelsen, kan du henvende dig til formanden Lilly Kragelund (tlf. 57 80 58 05) eller bare melde dig på selve dagen.