Foredrag og møder

Ekstra ordinært Årsmøde

På grund af Corona epidemien er vores årsmøde blevet udsat til september. Vi serverer som sædvanligt smørrebrød efter årsmødet. Dagsordenen ligger på vores hjemmeside. Det er på årsmødet, du kan tilmelde dig bestyrelsen. Husk medlemskortet. Husk at medbringe spisegrej.

Lokalafdeling

Dianalund-Stenlille

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Hvis du vil deltage i spisning, skal du tilmelde dig til Lilly Kragelund, senest 14 dage før mødet.

Hvornår

13.09.2020 kl.12.00

Tilmelding

Hvis du vil deltage i spisning, skal du tilmelde dig til Lilly Kragelund, senest 14 dage før mødet , tlf. 22 53 42 654

Mødested

Kulturhuset i Stenlille - Hovedgaden 37

Beskrivelse

Det årlige årsmøde i lokalafdelingen har følgende dagsorden:


1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller


2.     beretning om lokalafdelingen og koordinations udvalgets aktivitet i årets løb


3.     Forelæggelse af lokalafdelingens regnskab


4.     Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke


5.     Indkommende forslag, der skal være formanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.


6.     Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år


7.     Valg af suppleanter i bestyrelsen for 1 år


8.     eventuelt


På grund af Corona er vores årsmøde flyttet til den 13. september 2020. 


På årsmødet vil der først blive fremlagt en beretning om, hvad der er sket i lokalforeningen i det år, der er gået.  Derefter er der valg til bestyrelsen.


Hvert bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen i 2 år, hvorefter de skal genvælges. Der vil altid være et par stykker, der ikke ønsker genvalg, så derfor har vi brug for nogle, der kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsen.


Vi holder bestyrelsesmøde den første torsdag i måneden undtagen juli måned.


Bestyrelsesmedlemmer kan, hvis de ønsker det, få tildelt et område, som de gerne vil være med til at sætte deres præg på.


Ud over det er det bestyrelsen, der i fællesskab lægger planen for det næste år, som går fra august til august næste år.


I lokalforeningen har vi nogle faste aktiviteter, i øjeblikket er der bowling, madlavning for herrer, cykelture i Ruds Vedby om sommeren og datastuen i Stenlille; men er der nogle, der gerne vil stå for andre aktiviteter, vil det være fint, man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at stå for en aktivitet.


Vi planlægger på årsbasis et antal sammenkomster, som kan være foredrag eller fællesspisning, et par busture, samt evft. en rejse, der varer flere dage.


Når vi tager på rejse, samarbejder vi altid med et rejseselskab, og i sidste ende er det rejseselskabet, der leder turen.


Har du lyst til at være en del af bestyrelsen, kan du henvende dig til formanden Lilly Kragelund (tlf. 57 80 58 05) eller bare melde dig på selve dagen.