Foredrag og møder

Årsmøde

Årsmøde m. smørrebrød, kun for medlemmer, kom og hjælp os med at lave et godt program til næste sæson. Har du lyst til at være en del af bestyrelsen er det her, du kan stille op til valg. Dagsorden m.m ligger på hjemmesiden. Tilmelding fra 1. februar Husk medlemskortet Husk at medbringe spisegrej.

Lokalafdeling

Dianalund-Stenlille

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

22.03.2020 kl.13.00

Tilmelding

Hvis du vil deltage i spisning, skal du tilmelde dig til Lilly Kragelund, senest 14 dage før mødet - tlf. 22 53 42 654

Mødested

Dianalund, Degneparken

Beskrivelse

Det årlige årsmøde i lokalafdelingen har følgende dagsorden:


1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller


2.     beretning om lokalafdelingen og koordinations udvalgets aktivitet i årets løb


3.     Forelæggelse af lokalafdelingens regnskab


4.     Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke


5.     Indkommende forslag, der skal være formanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.


6.     Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år


7.     Valg af suppleanter i bestyrelsen for 1 år


8.     eventuelt


Den 22. marts 2020 holder vi årsmøde, som er det, andre foreninger kalder generalforsamling. 


På årsmødet vil der først blive fremlagt en beretning om, hvad der er sket i lokalforeningen i det år, der er gået.  Derefter er der valg til bestyrelsen.


Hvert bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen i 2 år, hvorefter de skal genvælges. Der vil altid være et par stykker, der ikke ønsker genvalg, så derfor har vi brug for nogle, der kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsen.


Vi holder bestyrelsesmøde den første torsdag i måneden undtagen juli måned.


Bestyrelsesmedlemmer kan, hvis de ønsker det, få tildelt et område, som de gerne vil være med til at sætte deres præg på.


Ud over det er det bestyrelsen, der i fællesskab lægger planen for det næste år, som går fra august til august næste år.


I lokalforeningen har vi nogle faste aktiviteter, i øjeblikket er der bowling, madlavning for herrer, cykelture i Ruds Vedby om sommeren og datastuen i Stenlille; men er der nogle, der gerne vil stå for andre aktiviteter, vil det være fint, man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at stå for en aktivitet.


Vi planlægger på årsbasis et antal sammenkomster, som kan være foredrag eller fællesspisning, et par busture, samt evft. en rejse, der varer flere dage.


Når vi tager på rejse, samarbejder vi altid med et rejseselskab, og i sidste ende er det rejseselskabet, der leder turen.


Har du lyst til at være en del af bestyrelsen, kan du henvende dig til formanden Lilly Kragelund (tlf. 57 80 58 05) eller bare melde dig på selve dagen.