Formanden har ordet

Med aktuelle og relevante informationer om de forhold, der har indflydelse på Ældre Sagen Brøndby.

Nytårsgave 2021

Ældre Sagen Brøndby har efter aftale med Brøndby Kommune fået stillet ’Stuehuset’ på Hermosagård i Brøndbyvester til rådighed til medlemmernes brug.

Huset indeholder fem møderum i varierende størrelse og et mindre velassorteret køkken med kaffe- og opvaskemaskine, samt toiletter.
Der er allerede brugere af huset nogle dage i ugen, men der er stadig mulighed for at der kan være aktivitet i huset, derfor denne information.

Bestyrelsen har valgt en ’vicevært’ for Stuehuset, og alle er velkomne til at kontakte fungerende vicevært Torben Nielsenfølgende mail    
Huset kan udover en fast aktivitet også bruges som et mødested til såvel afholdelse af møde, som til en social sammenkomst af frivillige fra en aktivitet, der normalt foregår udenfor huset.

Lige nu er huset, som alle andre steder underlagt den kommunale Corona restriktion, hvorfor vi vil vente med generelt at åbne for brugen af huset til efter den 15. januar 2021, hvis det til den tid igen er tilladt at bruge huset. 

Adressen på Hermosagård er Bygaden 82 i Brøndbyvester og busstop er ved ’Brøndbyhallen’.

Vi håber mange har lyst til at benytte denne mulighed for at kunne samles i et hyggeligt socialt miljø, kontakt blot ’viceværten’, for at aftale et tidspunkt for din gruppes brug af huset.

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer et GODT NYTÅR 2021.


Årsmøde 2020

Søndag d. 20. september afholdt Ældresagen Brøndby et forsinket årsmøde. Fremmødet var fint, i alt 64 medlemmer. Det var mere end forventet i disse Coronatider. Årsmødet forløb godt og der var ingen bemærkninger til hverken årsberetningen eller regnskabet. 

Der var valg til bestyrelsen, da Annie Christensen og Preben Frank ønskede at forlade bestyrelsen, men forsætter som henholdsvis kasserer og sekretær. Ind kom Jette Larsen og Tine Jargin. Laila Carlsen er ny suppleant. 

Der var debat om udgivelse af lokalforeningens eget medlemsblad, der udkommer 2 gange om året. Der var delte meninger, om bladet fortsat skal udkomme, hvis ikke kommunen kan trykke det gratis for os mere, og om hvilken interesse bladet har for medlemmerne. Der var enighed om, at bladet foreløbigt udkommer i januar 2021.

Efter årsmødets afslutning blev der holdt konstitueringsmøde i den nye bestyrelse. Laurits Bune forsætter som formand og Kjeld Bregenhof som næstformand. 


Årsberetning 2019

2019 blev et rimeligt stille år. Foreningen brugte en del tid på at fastholde og udbygge vores vidtspændende aktiviteter. Enkelte nye tiltag, blev dog sat i gang, det følger lidt senere.

Medlemsantallet af foreningen var ved årets begyndelse 4.363, og ved årets slut 4.765. Vores yngste medlem er 24 år, og vores ældste er 107 år. Vores fantastiske frivillige blev lidt flere – der er 180 i skrivende stund – og derudover har vi over 20 frivillige, som ikke er medlemmer. Vores ældste frivillige medlem er 91, og yngste frivillige er 56 år. Blandt de frivillige ikke-medlemmer, er der en 17-årig og en 20-årig. Joh, foreningen spænder vidt!

Aktivitetsniveauet er stadig højt, hvilket jo med al ønskelig tydelighed fremgår af vores halvårsblad og vores hjemmeside. Der er tilkommet whist, dog først startet op i januar i år. Og vi har forsøgt at få fat i seniorer, der sidder alene, og som ikke har lyst til besøg. Vi kalder det telefonvenner. Men trods en ihærdig indsats af vores tovholder, er tilbuddet endnu ikke rigtig slået igennem. Men vi bliver ved!

Vores forskellige grene i det frivillige, sociale arbejde, oplever meget forskellige antal deltagere: For eksempel har Besøgstjenesten for få værter, for så ½ år senere at have for få venner, og Tryghedsopkalds-tjenesten nærmer sig mætningspunktet. Fælles er dog det utrolige arbejde tovholdere og frivillige udfører, til glæde for kommunens seniorer, uanset om det er stolemotion, hjælpende hånd eller de andre aktiviteter.

Vores arrangementer har i årets løb været værdsat, både de udenbys såvel som de lokale i Kostalden. Deltagerantallet svinger fra 20 til over 90, men man får chancen for enten at blive klogere, blive klædt på, blive rig, eller blive godt underholdt.

Spilleafdelingen” omfatter efterhånden bridge, l’Hombre (flere spillere, tak), whist, petanque, krolf, bowling og billard. Vi har flere forskellige gå-hold, både i eget regi, og i kommunalt samarbejde. Hver anden torsdag kan man få sin lyst styret med frimærker, postkort og apotekskuverter, to slægtsforskerhold har vi også.

For seniorer med brug for støtte og hjælp, har foreningen seniorvejledning og bisiddere, og vores frivillige opererer også på de tre plejecentre som vågere, oplæsere, kørestolsskubbere og som opbakning til erindringsdans og banko.

En skjult aktivitet – ledsageordningen – lever lidt i det skjulte, men tro mig: Alle de seniorer der får hjælp til besøg hos læge, hospital m.m., er umådelig glade for den hjælp, der tilbydes.

Demens er en sygdom, som rammer bredt, men her har vi tilbudt samtaler – enkeltvis eller i grupper, vi har demensaflastning, og vores demenscafé Pusterummet, er højt værdsat.

Samarbejdet med kommunen fortsætter ufortrødent. I Frivillignetværket, hvor også kirkerne m.fl. er med. Og med kommunens Trivselsguide, som ofte kan pege på seniorer med behov, som vi kan hjælpe med. Vi er i tæt samarbejde med Seniorrådet, og vi trækker på samme hammel: Til glæde og gavn for kommunens seniorer. Vi har deltaget i møder med hensyn til planlægning af  det nye ældrecenter i Vesterled, vi er stadig i start fasen, vi fornemmer at vi bliver hørt.

Vores Ældre-og Sundhedspolitiske udvalg, holder politikerne i ørerne, og vores Søndagscafé trækker stadig mellem 40 og 75 seniorer til underholdning 9 xx om året.

Vi er med i Danmark spiser sammen – både i foråret og i efteråret. Arrangementet i april var – igen – en stor succes: Fuldt hus i Strandstuen og Møllestuen, og over 250 mennesker til storarrangementet i Brøndby Strand Kirke. Vi har et rigtig godt samarbejde med kirken og pensionisthusene om det denne uge 17-event. I november var emnet centreret om ensomhed, og her var der også næsten fyldt til seancen i Møllesalen

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 2 møder for vores tovholdere, én frivilligfest med alt udsolgt (94), der har været 10 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde. Foreningen har i oktober skiftet formand, hvor Laurits Bune overtog dirigentstokken, da Kaare Kjær-Madsen. Havde bebudet tidligere at han ville stoppe. Samtidig tiltrådte Kjeld Bregenhof som næstformand.

Økonomien vil fremgå af dagsordenens pkt.3, her skal blot nævnes, at foreningen – i lighed med andre foreninger i kommunen – nyder godt af kommunens økonomiske håndsrækning og kommunens ægte interesse for et sundt foreningsliv i Brøndby.

En meget stor tak skal gå til vores trofaste medlemmer og vores helt igennem fantastiske frivillige. En særlig tak til vores ca. 40 tovholdere, som bestyrelsen er helt afhængige, og meget stolte af. Bestyrelsen og de to yderst aktive suppleanter har i 2019 gennemført stort set alle de opgaver, vi havde planlagt, dette i enighed og uden brug af afstemninger.

Hermed overlader vi beretningen til årsmødets videre behandling.

Klik på Årsregnskabet 2019 for yderligere oplysninger om regnskabet.


Bliv eller få en telefonven

Ældre Sagen Brøndby tilbyder ny aktivitet, hvor vi vil gerne formidle kontakten mellem seniorer, som af den ene eller anden grund ikke kan bevæge sig uden for. Ligeledes for at skabe kontakten mellem mennesker, der ikke har behov for besøg, men gerne en snak i telefonen.

Læs meget mere om tilbuddet under "Hjælp og Vejledning".


Vi besøger også træningscentre

Ældre Sagen Brøndby har et meget aktivt Ældre- og Sundhedspolitisk udvalg.
Det er en stor fordel, når vi skal forsøge at holde styr på politikerne.  Og ligeledes når der ønskes input fra forvaltningen om nye/ændrede tiltag.

Dagens succesrige besøg var på kommunens træningscenter, hvor Ulla Frausing og hendes kolleger gav et flot indtryk af centrets muligheder.

     

Facebook er ikke aktiv

Vi må desværre erkende, at vores Facebook-side endnu ikke er aktiv. Vi arbejder intens på at finde en løsning.


Vi mangler både frivillige og towholdere

Vi har haft god tilstrømning til de fleste af vores arrangementer, også ganske dejligt. Men, vi mangler frivillige på flere af vores aktiviteter og vi mangler tovholdere et par steder.

Er det ikke klynk? Tjo, men det er blot en konstatering af, at vi meget gerne vil række ud til de, der trænger og behøver det allermest.


Meld dig og gør en forskel

Overvej om der mon ikke er et lille hjørne, hvor lige netop DU vil kunne gøre en forskel? Hvad med at blive besøgsven, ledsager eller våger? Og er det mon ikke i 2019, at du måske bør overveje at kigge ind i Kostalden for at høre en af museumsinspektørerne fra Forstadsmuseet?

Vi har SÅ meget på paletten her i Brøndby. Det er lavet for DIN skyld og det venter kun på DIN hjælp. Brug det nu, meld dig!

Bestyrelsen er til for medlemmerne, og vi er ikke bange for at prøve noget nyt, så frem med jeres forslag.


Kender I kommunens trivselsguide?

Brøndby kommune ansatte her i foråret en trivselsguide, som hedder Camilla Ergo. Camilla er en god sparringspartner i rigtig mange sammenhænge omkring sociale aktiviteter i klubber, foreninger, kirker, biblioteker,  kulturhuse m.m.

Ring gerne til Camilla på 51 48 04 97 (9-15, ej onsdage).


How!

Har du/I husket at tilmelde dig lokalafdelingens Nyhedsbrev?

Nyhedsbrevet kommer, når vi har interessant nyt, tilbud og vigtig information til mere end vore 4.500 medlemmer. Man tilmelder sig på forsiden af vores hjemmeside, eller på foreningens ditto. Hvis det driller, så send formanden en mail, så sørger han for, at man bliver tilmeldt.

Sidst opdateret 17.12.2020