Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Bornholm
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Ældre Sagen Bornholm er optaget af forholdene for de svage ældre, bosat på Bornholm.
Det gøres blandt andet ved, at Ældre Sagen Bornholm taler de ældres sag over for Bornholms Regionskommune i forbindelse med den årlige budgetlægning i kommunen, eller efter en henvendelse fra et medlem.
I Ældre Sagen Bornholm er vi et stort antal frivillige, der bruger nogle timer om ugen som besøgsvenner, samt frivillige der hver foretager tryghedsopkald til grupper af ældre på Bornholm, for at sikre at de medlemmer, der modtager et telefonopkald starter dagen på en bedre måde.
Ældre Sagen Bornholm arbejder for at gøre ældre på Bornholm mere selvhjulpne i den digitale verden. Det sker ved udbud af kurser, adgang til åben IT- café med kyndige hjælpere samt mulighed for rådgivning fra eget hjem.
Som medlem af Ældre Sagen Bornholm har man adgang til, at deltage i arrangementer hen over ugen der rækker fra foredrag til motion. Så uanset om man ønsker at danne netværk, har brug for socialt samvær eller fordybe sig i store eller små emner, vil der være et tilbud.
De forskellige tilbud, aktiviteter og arrangementer, findes yderligere beskrevet på denne hjemmeside.