Lokal indflydelse

Bestyrelsen for Ældre Sagen Bornholm har mange opgaver indbyrdes fordelt
Bestyrelsen 2020

Lokal indflydelse

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
 
Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås.
 
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.
 
 
Ældre Sagen Bornholm er optaget af forholdene for de svage ældre, bosat på Bornholm.

Det gøres blandt andet ved, at Ældre Sagen Bornholm taler de ældres sag over for Bornholms Regionskommune i forbindelse med den årlige budgetlægning i kommunen, eller efter en henvendelse fra et medlem.

I Ældre Sagen Bornholm er vi et stort antal frivillige, der bruger nogle timer om ugen som besøgsvenner, samt frivillige der hver foretager tryghedsopkald til grupper af ældre på Bornholm, for at sikre at de medlemmer, der modtager et telefonopkald starter dagen på en bedre måde.
 
Ældre Sagen Bornholm arbejder for at gøre ældre på Bornholm mere selvhjulpne i den digitale verden. Det sker ved udbud af kurser, adgang til åben IT- café med kyndige hjælpere samt mulighed for rådgivning fra eget hjem.
 
Som medlem af Ældre Sagen Bornholm har man adgang til, at deltage i arrangementer hen over ugen der rækker fra foredrag til motion. Så uanset om man ønsker at danne netværk, har brug for socialt samvær eller fordybe sig i store eller små emner, vil der være et tilbud.
 
De forskellige tilbud, aktiviteter og arrangementer, findes yderligere beskrevet på denne hjemmeside.

Sidst opdateret 28.03.2020