Status for IT-hjælp

Status for IT-hjælp ved Ældre Sagen Bornholm pr. 11.02.2021

IT-caféerne

Henset til COVID-19-situationen er IT-café Rønne og IT-café Nexø lukket indtil videre.

IT-hjælp hjemme hos dig

Henset til COVID-19-situationen har vi desværre ikke mulighed for at yde IT-hjælp hjemme hos dig indtil videre.

IT-hjælp via telefon eller e-mail

Vi har i nogle situationer - alt efter dit IT-problems karakter - mulighed for at yde IT-hjælp telefonisk eller pr. e-mail.

Kontakt Ældre Sagen Bornholms IT-hjælp


Gå til toppen af siden

Sidst opdateret 11.02.2021