Årsmøde 2020 - Ældre Sagen Bornholm

Din lokalbestyrelse inviterer til årsmøde den 7. marts 2020 i Aakirkeby Hallen.

Din lokalbestyrelse inviterer hermed til årsmøde den 7. marts 2020 i Aakirkeby Hallen.

Som medlem kan du være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Ældre Sagens lokalbestyrelse. For at stemme skal du møde personligt op, have dit medlemskort eller kontingentkvittering med og have bopæl på Bornholm.

Du har også mulighed for selv at stille op ved at melde dig som kandidat, inden opstillingslisten afsluttes på selve årsmødet.

Forslag  til dagsordenen skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 22. februar 2020.

Dato og tid:
7. marts 2020, kl. 14.00.

Sted:
Aakirkeby Hallen, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby

Dagsorden for årsmøde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse.
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.
7. Valg af suppleanter for et år.
8. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Ældre Sagen Bornholms lokalbestyrelse

Sidst opdateret 03.12.2019