UDSAT: Årsmøde 2021 - Ældre Sagen Bornholm

Årsmøde den 6. marts 2021 i Aakirkeby-Hallerne er udsat.
Årsmødet 6. marts 2021 er udsat
Ældre Sagens Landsbestyrelse har besluttet, at alle årsmøder i marts 2021 i lokalafdelingerne udsættes indtil videre på baggrund af et forsigtigheds- og samfundsansvarssynspunkt.

Årsmødet i Aakirkeby-Hallerne 6. marts 2021 udsættes som konsekvens heraf.


Når datoen for årsmødet 2021 kendes, vil ny mødeindkaldelse blive udsendt.  

Følg med på Ældre Sagen Bornholms hjemmeside, i nyhedsbrevet og i Bornholms Tidende/Rytterknægten.

Du kan læse mere om beslutningen i Ældre Sagens medlemsblad, der udkommer i begyndelsen af februar 2021.

Din lokalbestyrelse inviterer hermed til årsmøde jf. vedtægterne den [dato meddeles senere] i Aakirkeby-Hallerne.
Det er dog med forbehold for situationen omkring COVID-19.

Som medlem kan du være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Ældre Sagens lokalbestyrelse. For at stemme skal du møde personligt op, have dit medlemskort eller kontingentkvittering med og have bopæl på Bornholm.

Du har også mulighed for selv at stille op ved at melde dig som kandidat, inden opstillingslisten afsluttes på selve årsmødet.

Forslag  til dagsordenen skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest [dato meddeles senere].

Mød godt op, så I kan være med til at vælge bestyrelse og sætte jeres præg på arbejdet i det kommende år i Ældre Sagen Bornholm.

Det er vigtigt for bestyrelsen at kende jeres ønsker og ideer til eventuelle nye tiltag eller ændringer.

Dato og tid

Meddeles senere.

Sted

Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.

Dagsorden for årsmøde

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse.
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.
7. Valg af suppleanter for et år.
8. Eventuelt.

Tilmelding

Meddeles senere.

Sidst opdateret 17.01.2021