Andet

Demenskursus

• AFLYST PGA. CORONAVIRUS • Mange vil på et eller andet tidspunkt komme i kontakt med en eller flere demensramte. Det er derfor godt at vide, hvad demens er. Derfor afholder Ældre Sagen Bornholm dette kursus.

Lokalafdeling

Bornholm

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

30.11.2020 kl.09.30-15.30

Tilmelding

Steen Sejfert Larsen, e-mail: steensejfert@larsen.tdcadsl.dk eller tlf. 2021 7837 - senest 20. november 2020

Mødested

Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby

Beskrivelse

Om dette kursus
Der findes mere end 200 sygdomme, som kan føre til demens. Det er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Pårørendes situation og hverdagslivet med demens er svært, og der er brug for frivillige med viden om demens, så vi kan støtte, hvor det er nødvendigt.


Kurset er for alle frivillige, der møder mennesker med demens i deres virke, uanset hvilket indsatsområde man er frivillig i. Det kan fx være besøgstjeneste, It, cykelpiloter, ledsagere og frivillig indenfor motion eller på plejehjem. Nye frivillige kan med fordel deltage og få indsigt i demens og indsats i plejehjem.


Andre interesserede er også velkomne til at tilmelde sig kurset.


Emner
• Hvad er demens - hvilke typer møder vi?
• Hvad kan jeg gøre i mødet med mennesker med demens?
• Hvad er målrettede aktiviteter?
• Frivillig, faglighed og fællesskab er en god opskrift på indsatsen.


Mål
Deltagerne får en specifik forståelse for, hvordan man kan leve et godt liv med demens, hvordan demens kommer til udtryk, og hvorfor den frivillige indsats er så vigtig. Deltagerne vil efter kurset have den mest basale viden om demens samt en række redskaber til samvær og aktiviteter med mennesker med demens.


Form
Kurset varierer mellem samtaler, oplæg og film. Det forventes, man bidrager med sin viden i de fælles øvelser.


Kursusleder
Konsulent Jette Abildskov


Ældre Sagen er vært ved formiddagskaffe, arbejdsfrokost og eftermiddagskaffe.


Ældre Sagen følger naturligvis myndighedernes Corona-anvisninger. Derfor vil deltagerantallet være begrænset.


Yderligere information
Bente Vesløv tlf. 5123 1291 eller Steen Sejfert Larsen tlf. 2021 7837


Vi glæder os til at se dig 30. november 2020 kl. 9.30 i Aakirkeby-Hallerne.