Foredrag og møder

Årsmødet 2020

Med december nummeret af medlemsbladet modtog I en invitation til årsmødet 2020, samt dagsorden til mødet. Det afholdes lørdag 7. marts kl. 14 som sædvanlig i Aakirkeby-hallerne

Lokalafdeling

Bornholm

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

07.03.2020 kl.14.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Birthe Rønne. email: birther@hotmail.com eller mobil 23438903

Mødested

Aakirkeby Hallerne, Grønningen 3

Beskrivelse

 


DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent.


2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse (ikke alle lokalbestyrelser er medlem af et koordinationsudvalg).


3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.


4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.


5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.


6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.


7. Valg af suppleanter for et år.


8. Eventuelt.


--


Mød godt op, så I kan være med til at vælge bestyrelse og sætte jeres præg på arbejdet i det kommende år i Ældre Sagen Bornholm.


Det er vigtigt for bestyrelsen at kende jeres ønsker og ideer til eventuelle nye tiltag eller ændringer.