Aktuelt

Hold dig orienteret om nyt fra Ældre Sagen Billund

Det sker i november

Kortspil på Lindegården - hver tirsdag eftermiddag - kl. 13.30 - 16.00

04. nov. It-Café på Billund Bibliotek  -  kl. 10.00 - 12.00

07. nov. Seniorbio i Kulturhuset i Grindsted - kl. 14.00
"Ud og stjæle heste" - ny norsk film
Film, kaffe/kage 70 kr.

14. nov. Bryghuset - eftermiddags-bytur  -  kl. 15.00 - ca. 17.00
Rundvisning - smagsprøver og fortælling om bierne, der skaber råvarer til mjødbrygning.
Det koster 50 kr. -  tilmelding til Kjær Lundø, tlf. 23 68 24 11 e-mail: kjaer.lundoe@gmail.com

17. nov.   Søndagtræf på Lindegården  -  kl. 14.00 - 16.00
Fortælling og fællessang med tidligere højskolelærer/forstander Birgitte Hansen, Struer

-------------------------------------------------------------------------

Julefrokost på Hotel Refborg, den 13. december  - tilmelding til Kirsten Fernis, tlf. 40 96 21 38, e-mail: fernis@stofanet.dk

Nytårskoncert i Herning Kongrescenter, den 12. januar 2020 - tilmelding til Erik Madsen, tlf. 20 87 15 86, e-mail:erm@stofanet.dk