Årsmøde

Søndag den 15. marts kl. 14.00

Atter et år er gået, og vi holder som sædvanlig årsmødet i Præstevænget 20 med indledning af borgmesteren. Alle medlemmer af lokalafdelingen er velkomne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet for lokalafdelingen (til orientering)
 4. Bestyrelsens planer for det kommende år
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 1. marts)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     På valg er Jørgen Reimer, Jacky Holm Sebak, Kirsten Bøje Petersen, Birgit Lass og Mogens Kruse. Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af suppleanter
     Hanne Arnstrøm og Marianne Hein er på valg og er villige til genvalg. Men vi vil gerne have nogle flere kandidater.
 8. Eventuelt

Måske lidt uopfindsomt er traktementet det sædvanlige. Mød op og tag afsked med Præstevænget og giv din mening til kende.

Og så er vi meget glade for gode forslag. Vel mødt og på gensyn.

Bestyrelsen

Sidst opdateret 23.02.2020