Markant ændret procedure, når vi i år tilbydes influenza-vaccination

- man skal selv tilmelde sig

Vi ved allerede nu at der vil komme en del grundlæggende ændringer til den måde vi afholder arrangementer på, grundet de restriktioner der er sat op ifm. COVID-19.

Vi har været vant til at afholde "åbent hus" arrangementer, hvor borgere kom, stod i kø og blev vaccineret og ventede efterfølgende. Vi kan med de nuværende foranstaltninger ikke afholde arrangementerne på samme måde.

Umiddelbar ny model for arrangementerne

Vi er i gang med at få godkendt en tilrettet model af denne type arrangement hos Sundhedsstyrelsen. Den største ændring er at alle borgere vil skulle tilmelde sig til et arrangement på et specifikt tidspunkt.

Rent praktisk vil f.eks. 8  borgere af gangen kunne tilmelde sig til et specifikt tidspunkt. Disse 8 borgere vil så møde op til arrangementet og blive mødt af en hjælper (samarbejdspartner) som hjælper med registreringen og en vaccinatør forestår selve vaccinationen. Da borgeren vil være tilmeldt i forvejen, vil denne del af processen være langt nemmere, end vi er vant til fra tidligere år.

Når de 8 borgere er vaccineret, vil de skulle vente i 10 minutter før de kan gå og næste hold af 8 borgere kan komme til. Det betyder at der kan vaccineres 32 personer på en time – det er ikke mange i forhold til hvad vi er vant til. Til gengæld vil vi ikke opleve de lange køer og lange ventetider – borgerne vil komme til på de tidspunkter, som de har booket tid til.

Selvom dette besværliggør en del af processen som vi er vant til, så er det en nødvendighed for overhovedet at få lov til at afholde arrangementerne.

Det vil betyde at vi vil planlægge at arrangementerne vil vare længere tid og/eller at vi planlægger flere arrangementer på forskellige dage for at kunne imødekomme behovet. Så vi håber meget på jeres flexibilitet i dette henseende og at I vil gøre alt for vi kan afholde arrangementerne på de datoer vi foreslår, da tiden bliver meget knap når vi får svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Vær opmærksom på at der kan komme tilrettelser og ændringer i denne nye form for arrangement.

Da der vil være denne form for tilmelding, vil vi i år ikke annoncere i lokalaviserne, samt heller ikke trykke arrangementer på bagsiden af det personlige brev, der bliver sendt til de enkelte borgere.

Vi sender brev ud igen i år til de der tidligere er blevet vaccineret og informerer om dette og inviterer til vaccination. Selve tilmeldingen vil foregå via hjemmesiden www.minvaccination.dk hvor det vil være nemt at tilmelde sig. Vi vil desuden have et stort call-center siddende, til at hjælpe folk på telefonerne også.

Samarbejde med Røde Kors

Vi har i år indgået et samarbejde med Røde Kors om at bidrage økonomisk til deres u-landsarbejde samtidig med at de sender information ud omkring vores arrangementer i samarbejde med jer. Vi vil desuden afholde vaccinationsarrangmenter i udvalgte Røde Kors butikker.

Med venlig hilsen

Danske Lægers Vaccinations Service ApS

Sidst opdateret 23.07.2020