Seniorvejledning og bisidderordning

Hvorfor søge vejledning?

Mange ældre støder på forhindringer og forandringer, som bringer forstyrrelser ind i deres hverdag.

  • Har du problemer med at læse breve, du får fra det offentlige?
  • Er du sikker på, om du får udbetalt den rigtige pension?
  • Har du brug for hjælp til at søge medicintilskud, boligydelse eller hjælpemidler m.v.?
  • ·Ønsker du at klage over en afgørelse fra det offentlige?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, du kan tale med seniorvejlederen om.

 

Hvad kan seniorvejlederne gøre?

Efter, at I i fællesskab har skabt et overblik over problemstillingen, vil vejlederen forsøge at hjælpe dig med en løsning på dit problem.

Du kan også få hjælp til at sammensætte et brev, en ansøgning, en klage eller en anke.

 

Træffetid for personlig henvendelse:

Tidsbestilling tilrådes tlf. 21 21 79 71 eller tlf. 30 76 26 00

 

Hver onsdag kl. 10-12

Valdemarsgade 8

1665 København V

Lukket i juni, juli og august samt i uge 51 og 52

 

Sådan kommer du i forbindelse med seniorvejledning:

Du er velkommen til at ringe til den seniorvejleder, der har det område, din henvendelse drejer sig om. Måske kan vi med det samme give et løsningsforslag, eller vi kan aftale et møde.

Har du brug for at møde vejlederen personligt, kan dette aftales, og samtalen kan finde sted i A.Huset, Valdemarsgade 8. Eller hvis du har svært ved at forlade dit hjem, kan det aftales, at samtalen finder sted hos dig.

 

Tavshedspligt:

Vejlederen har tavshedspligt, der føres ingen journaler, og du kan være anonym. Kun hvis en borger ønsker ”at gå videre” med en sag, kan der være behov for at kende dit navn.

Vejledningen er gratis og uforpligtende.

 

Hvem udfører vejledningen?

Vejledningen består af frivillige medlemmer, der er ophørt med erhvervsarbejde, og som ulønnet stiller deres livserfaring,viden og sunde fornuft til rådighed for alle i København.

 

Seniorvejledere og bisiddere:

Alle har gennemgået Ældre Sagens kursus i etik og holdninger, og de er i besiddelse af et id-kort.

 

Banksager, arvesager

Seniorvejleder Jacob Glud, 22 44 43 88, jacob.glud@mail.dk

 

Økonomi, bankforretninger, netbank, gæld

Seniorvejleder og bisidder ElisabethKeis, 212179 71, elisabethkeis@yahoo.dk

 

Økonomi, bankforretninger, netbank, gæld

Frede Bech Pedersen, 30 76 26 00. fredebech@gmail.com

 

Kommunikation med offentlige myndigheder m.v., andelsboliger og ansættelsesforhold

Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17. janbertel@gmail.com

 

 

 

 

Sociale ydelser, hjemmehjælp, hjemmepleje, hjælpemidler, plejehjem

Seniorvejleder Annette Hellmann, 28 91 22 86.

Annette.hellmann@rymarksvaenget.dk

 

Seniorvejleder

Ebbe Worsøe Petersen, Amager, 35 13 70 34

ebbe.worsoe@gmail.com

 

Hjemmepleje, hjemmehjælp, plejehjem, kommunikation med myndigheder, læger m.v.

Seniorvejleder og bisidder Mona Ulsted, 21 42 66 78

Mona.ulsted.31@gmail.com

 

Plejehjem, lægebesøg, hospital

Bisidder Grete Busck, 22 25 61 05

busck@haunstrupgaard.dk

 

Bisidder Povl Høyer, 24 46 45 63, povl.hoeyer@post2.tele.dk

 

Måske er det en bisidder, du har brug for?

Skal du have samtale med visitator, læge, bank osv. og føler du dig utryg, kan du få hjælp af en bisidder.

 

Bisidderen er en ulønnet frivillig, der har tid og lyst til at lytte med til samtalen, hjælpe dig med at huske, hvad der bliver sagt, og evt. notere det ned, der er vigtigt for dig at vide.

Alle bisiddere er generalister og ikke tilknyttet et speciale.

 

Krav til bisiddere?

En bisidder har tavshedspligt og må ikke træffe beslutninger på dine vegne, ikke modtage oplysninger fra offentlige myndigheder eller videregive oplysninger, medmindre du har givet bisidderen et skriftligt tilsagn eller en fuldmagt.

Sidst opdateret 02.09.2019