Demenspilotprojekt i City

Mere end 87.000 mennesker i Danmark har demens. Man skønner, at der er 400.000 pårørende til demensramte.

Mennesker med demens er lige så forskellige som alle andre.

Demens fremtræder meget forskelligt.  Der er ca. 90 demensformer, hvoraf Alzheimers sygdom og vaskulær demens (forårsaget af hjerneblødning/blodprop) er de to hyppigste.

Fælles for alle mennesker med demens er hukommelsessvækkelse, men udover denne, er der helt forskellige symptomer både afhængigt af demensdiagnosen og fra person til person. Eksempler på symptomer er ændring i personlighed, forvirring og nedsat praktisk funktionsniveau.

Demens er en sygdom i hjernen og ikke en del af normal aldring, men optræder oftest hos ældre.

Almindeligvis deler man demens op i tre stadier: lettere, moderat og svær demens.

Mange med svær demens er plejekrævende, men i alle tre stadier kan man leve et liv med gode øjeblikke og glæde.

På plejehjem har mere end 80% en demensdiagnose.

Alle mennesker med demens har brug for forståelse, respekt og at blive mødt på en værdig måde.

Nogle kalder demens ”de pårørendes sygdom”, både fordi det kræver tålmodighed og meget tid at omgås et menneske med demens, og ikke mindst fordi det er svært at se sin ægtefælle eller mor/far ændre sig.

Derfor har også pårørende behov for forståelse og aflastning.

Demens kan udvikle sig hurtigt eller langsomt, men sikkert er, at sygdommen hos den enkelte bliver værre med tiden. Der findes ingen kur, der kan helbrede, men der forskes meget i demens.

Ældre Sagen har sat fokus på demens i år.
Sammen med 19 andre lokalafdelinger har City meldt sig som pilotafdeling. Det betyder, at vi har forpligtet os til at igangsætte mindst én aktivitet/indsats enten for mennesker med demens eller pårørende.

Det er meget givende at være frivillig til mennesker med demens. En lille indsats skaber lyse øjeblikke.

Når der er tale om mennesker med svær demens, foregår den frivillige indsats på plejehjem, hvor der er erfarent personale.

Københavns Kommune har besluttet at være demensvenlig storby, hvilket betyder øget opmærksomhed og indsats på demensområdet, bl.a. efteruddannelse af mange medarbejdere i Sundheds- og omsorgsforvaltningen.

Vi arbejder naturligvis tæt sammen med kommunen.

I Ældre Sagen City:

  • Har vi udvidet vores samarbejde med plejehjem, så vi skaffer besøgsvenner til grupper af beboere med demens. Besøgsvennerne kan fx gå ture med beboerne, cykle (flere plejehjem har rickshaws), støtte og hygge om beboerne ved filmaftener, sangaftener etc.
  • fortsætter vi med at matche besøgsvenner individuelt med beboere på plejehjem.
  • Er vi i gang med drøftelser med Københavns helt nye Center for Demens (Træning og rådgivning for mennesker med demens i tidligt stadie og deres pårørende). Vi drøfter i øjeblikket med centret, om/hvordan vi kan hjælpe, når perioden i Center for Demens er færdig for demente og pårørende. Vi har jo i Ældre Sagen god erfaring med gågrupper og anden motion, som vi kan hente inspiration og forhåbentlig frivillige fra.
  • Demenscafe i Valdemarsgade 8, tirsdage kl. 14-16.for medlemmer og ikke-medlemmer samt pårørende. Pris 100 kr.

Vi har brug for frivillige. Ring, så kan vi tale sammen og evt. mødes. Der vil selvfølgelig være introduktion og mulighed for støtte undervejs, hvis du bliver frivillig på demensområdet.

 Mona Ulsted
Demensansvarlig i City

Telefon: 21 42 66 78
Mail: mona.ulsted.31@gmail.com

Sidst opdateret 02.09.2019