Aktuelt

Hold dig orienteret om nyt fra Ældre Sagen Amager2300

COVID-19 og start af næste sæson.

Hvis tiderne var som de plejer, ville vi på nuværende tidspunkt (d. 18-05-20) have overblik over opstart af næste sæson. Vi ville være ved at lægge sidste hånd på manuskriptet til den udgave af DET SKER, der kommer til august. Men ikke ret meget er, som det plejer at være; jo en ting er uændret. Vi skal inden udgangen af maj måned have gjort manuskriptet til DET SKER August 2020 færdigt. Det er en svær opgave, når vi ikke kender graden af og vilkårene for åbningen af vores indendørs efterårs- og vinteraktiviteter.

For to måneder siden, lige da Corona havde lukket Danmark skulle vi gøre manuskriptet til DET SKER juni 2020 færdigt. Det blad som kommer med bladpakken til alle medlemmer i starten af næste måned.

AMAGER2300 har en mangeårig tradition for at medlemmer, der ønsker at fortsætte på en aktivitet til næste sæson, får mulighed for at forhåndsreservere og forhåndsbetale en plads på næste sæsons hold.
Selv om Danmark den 11. marts lukkede ned, var vi sindet og vi forventede at denne tradition kunne opretholdes. Bladet DET SKER juni 2020 indeholder derfor tre små artikler der fortæller hvordan vi planlagde forhåndsreservationerne, forhåndsbetalingerne og tilbagebetalingen til de medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte, og som har fået tilsagn om at få penge tilbage, fordi sæsonen stoppede brat, før tid, den 11. marts. De tre små artikler lyder således:

 1. Forhåndsreservation og betaling for sæson 2020/2021
  Deltagere, der har gået til bridge, gymnastik, linedance og styrketræning, kan forhåndsreservere og betale for plads på samme hold til den kommende sæson.
  Deltagere med kendt mobiltelefonnummer/e-mailadresse modtager personlig information om proceduren.
  Deltagere, som ikke har modtaget sms eller e-mail, skal henvende sig til kontoret i åbningstiden. Frist for forhåndstilmelding er 24. august.

 2. Forhåndstilmelding til gratis aktiviteter i Holmbladsgade
  Fra og med sæson 2020/2021 skal man tilmelde sig til alle faste aktiviteter i Holmbladsgade: poker, klubber, litteraturkredse m.v.
  Alle, der ønsker at fortsætte på en aktivitet, skal forhåndstilmelde sig aktiviteten online eller på kontoret i perioden 3.-24. august. Efter 24. august åbnes for tilmelding på eventuelle restpladser.
  Deltager med kendt mobilnummer/e-mailadresse modtager særskilt info.

 3. Tilbagebetaling/modregning af deltagergebyr for sæson 2019/2020
  Da alle aktiviteter lukkede fra 11. marts og frem til 1. juni, blev sæsonen ikke så lang som planlagt.
  Alle, der har betalt fuldt gebyr, vil derfor få tilbagebetalt 60 kr. pr. deltager pr. hold.
  Tilbagebetalingen sker som modregning i deltagergebyret til dem, der forhåndstilmelder sig til samme hold i ny sæson.
  60 kr. indsættes på bankkonto efter 24. august til dig, der ikke fortsætter.

 

NYT FORBEHOLD
Som COVID-19 har udviklet sig er det desværre nødvendigt at tage forbehold for procedurerne der står i disse tre artikler.

 • Forbehold for at alle aktiviteter kan fortsætte i fuldt omfang til efteråret.
 • Forbehold for at aktiviteter kan fortsætte samme sted som hidtil.
 • Forbehold for at tilsagn om forhåndsreservation kan opretholdes.

Hvis holdstørrelserne til gymnastik og linedance skal reduceres, fordi holdet og deltagerne skal overholde krav til afstand, vil sædvanlig forhåndsreservation ikke kunne tilbydes. Det gælder også for vores kortspillende medlemmer, der spiller Bridge i Prismen og Poker i Holmbladsgade. Det kommer til at gælde for alle. Hvis nogle lokaler viser sig at være helt uegnede til en aktivitet vil aktiviteten skulle stoppe indtil der er fundet en ny løsning.

Ovenstående gælder ikke kun for os. Det gælder, med de forskelle der er imellem os, for alle Ældre Sagens lokalafdelinger. Vi følger alle situationen meget tæt og derfor gør alle fem københavnske lokalafdelinger i DET SKER august 2020 opmærksom på, at afdelingerne kan være udfordret med hensyn til afholdelse af de annoncerede aktiviteter og arrangementer. Lokalafdelingerne har som altid masser at byde på; men man opfordrer medlemmerne til at holde godt øje med lokalafdelingernes hjemmesider hvor tilbuddene løbende opdateres i forhold til situationen i denne ekstraordinære tid. Sker der ændringer, vil disse også blive meddelt i afdelingens lokale digitale nyhedsbrev. Har du endnu ikke tilmeldt dig din lokalafdelings nyhedsbrev er dette en god anledning til at gøre det.

(Opdateret 18-05-2020)

 

 


Lige nu - ultimo februar 2020 - har vi, takket være Landsforeningens og Codans kampagne for at skaffe besøgsvenner og værter, fået så mange ny frivillige besøgsvenner, at vi ikke kan matche de nye frivillige med nye besøgsværter. Det har vi skrevet om i et lokalt nyhedsbrev, der blev udsendt i fredags.

Hvis du gerne vil have en besøgsven, eller hvis du vil høre mere om at få besøg bedes du kontakte vores lokale besøgskoordinatorer:

Jette Susanne Andersen tlf. 29 87 84 36, eller
Elsebeth Wehage tlf. 61 29 14 35 eller
Dorthe Thorbech tlf. 61 68 88 20

De tre kender vores frivillige besøgsvenner. De vil meget gerne tale med dig.

(Opdateret 23-01-20)


 

Ældre Sagen, København deltog med en stand på Seniormessen i DGI byen den 11. januar.

Der kom rigtig mange seniorer og 65+, der gerne ville høre mere om Ældre Sagens mange tilbud og aktiviteter og for at høre om mulighederne for at blive frivillig. Kanal Hovedstaden kom også forbi for at få et interview. Se interviewet med vores næstformand Dorthe Thorbech via link:

https://youtu.be/cb_ynCPweiE

(Opdateret 09-02-2020 - Tilladelse til publicering er meddelt af Kim Bay Skanfilm.dk 29-01-2020)


 

H. Skjalm P. og Restaurant Godtfolk inviterer til Juleaften 24.12.19.

H. Skjalm P og Restaurant Godtfolk vil i samarbejde med Ældresagen, inviterer til et fælles velgørenheds arrangement for ældre, der ikke har en familie at holde jul med.

Arrangementet foregår i Restaurant Godtfolk, H.C Andersens Boulevard 8, 1553 Kbh. K ,d. 24.12.19 kl. 16:00-20:00

Der vil blive serveret dejlig traditionel julemad, tilberedt af restaurantens dygtige kokke.

H. Skjalm P. sponsorerer fine gaver til alle, samt underholdning.

Det er gratis, men gæsterne skal selv sørge for ud- og hjemtransport.

Der vil være søde frivillige til at assistere ved ankomst og afgang og til at bistå ved behov for lettere hjælp.

Restauranten har et handicap toilet og ligger i gadeplan, til info for gangbesværede.

Aftenens program:

16:00 Ankomst
16:15 Velkomsttale v. Rachid Moula CEO H. Skjalm P. og Mikkel Havmand fra Godtfolk.
16:30 Velkomst drink.
17:00 Præsentation af julemenu og spisning.
18:00 Uddeling af julegaver.
18:30 Underholdning.
19:30 Tak! for i aften.

Der er kun plads til 100 gæster, så tøv ikke for længe.

Tilmelding på email: jul2019@hskjalmp.dk eller på tlf 22881968 senest 12. december

Vi glæder os meget til at hilse alle velkommen og håber vi må få en hyggelig og uforglemmelig aften.

Da restauranten ikke kan stille personale eller lokaler til rådighed, beder vi gæsterne være opmærksomme på, at faciliteterne skal forlades kl. 20:00.

 

De bedste hilsner / Best Regards
Rachid Moula

H. Skjalm P.
Nikolaj Plads 9
DK – 1067 Copenhagen K.

 

 


Juleudflugt til Bromølle Kro og Birkegårdens Haver

Salget af billetter til vores juleudflugt den 29. november til Bromølle Kro og Birkegårdens haver gik over al forventning. Billetsalget begyndte tirsdag, den 5. november kl. 10. Salget begyndte samtidigt på kontoret og online. Efter en halv time var alle 60 pladser solgt, hvorefter man kunne skrive sig op på venteliste. Det har 27 medlemmer gjort.

Da interessen for udflugten viste sig at være så stor, tog arrangementsudvalget v/Bodil Rasmussen samme tirsdag formiddag kontakt til både busselskab, Bromølle Kro og til Birkegårdens Haver for at høre om muligheden for at komme med et større selskab. Busselskabet fortalte at man kunne komme med en større bus - en dobbeltdækker - med plads til 78 passagerer. Bromølle Kro havde ingen problemer med at tage imod 78 gæster til Flæskesteg og Risalamande. I går fredag meldte Birkegården tilbage og bød 78 gæster velkommen til kaffe og æbleskiver. 

Udvalget har derfor i dag sendt sms og mails til de første 18 på ventelisten med tilbud om plads. Udvalget har bedt om hurtig reaktion/betaling. Manglende reaktion vil betyde, at udvalget vil kontakte den næste på ventelisten.

Overraskende mange medlemmer (37 ud af 60) valgte at tilmelde sig udflugten online tirsdag formiddag. Det er glædeligt at medlemmerne har taget imod muligheden for online tilmelding og betaling.

Skrevet 9.11.2019


 

Pleje- og aktivitetscenter Hørgården

Fredag, den 8. november mødtes lokalafdelingens formandskab med ledelsen af Plejecenter Hørgården for en fortsat drøftelse af muligheden for et udvidet samarbejde mellem Plejecentret og lokalafdelingen.

Plejecenter Hørgården fremstår efter om- og nybygningen som et meget attraktivt sted - ikke blot for beboere og medarbejdere; men som et nyt spændende samlingssted for lokalområdet - for hele Amager2300. Plejecenter Hørgården har plads til og har inviteret Ældre Sagen Amager2300 til at oprette aktiviteter og afholde arrangementer på centret. 

Vores IT-café hver tirsdag fra kl. 10-12 fortsætter selvfølgelig. En af de første nye aktiviteter i Plejecenter Hørgården bliver formodentlig et tilbud til de 15 medlemmer, som i dag står på venteliste til motion- og styrketræning i Bomi-Parken. Vi talte om et tilbud mandag formiddag som en mulighed.

Centerets imødekommenhed og dets mange muligheder løser umiddelbart et af lokalafdelingens helt store problemer. Manglen på lokaler. Ud over motions- og styrketræning er der mulighed for at dyrke linedance og gymnastik. Der er mulighed for kreative aktiviteter, som f.eks. kunstmaling o.lign., og der er plads til at afholde arrangementer som foredrag med og uden musikalske indslag.

For at de mange nye muligheder kan blive til konkret glæde og gavn for medlemmerne er jagten på frivillige, som vil påtage sig de nødvendige roller som instruktør, holdleder og lign. gået ind.

Har du lyst at være med bedes du i første omgang skrive lidt om dig selv, dine kvalifikationer og dine ønsker og sende det til vores mail. 

Skrevet 9.11.2019


Bestyrelsen har 26. og 27. september været på udviklingsseminar på hotel og konferencecenter Comwell i Roskilde.

Seminaret havde to temaer: 1: Grundfortællingen om Amager2300 og 2: Er vi klar til at påtage os rollen som en Demensvenlig Lokalafdeling?

En grundfortælling er, kort fortalt, fortællingen om hvorfor en organisation, en virksomhed, gør en forskel for omverdenen. Seminaret kiggede derfor tilbage på historien, forsøgte at få et overblik over nutiden, og så dernæst ind i fremtiden, så godt vi nu kunne. Seminaret skrev ikke vores grundfortælling; men en skrivegruppe har påtaget sig at skrive et første udkast.

Med strategiplan 2017-2021 besluttede Ældre Sagens landsledelse i november 2016 at gøre 'demens' til et strategisk indsats- og arbejdsområde.  Demens blev gjort til et af Ældre Sagens Kennedy-projekter (et Kennedy-projekt er et projekt der gennemføres fordi det er vanskeligt - ikke fordi det er let). 90 af de 215 lokalafdelinger har nu fået kvalitetsmærket "Demensvenlig Lokalafdeling". I vores nærområde gælder det City og Tårnby. På seminaret blev bestyrelsen klædt fagligt på af fagmedarbejdere fra både Ældre Sagens Frivilligafdeling og fra København Kommunes Demenscenter Amager og fra Lokalområdekontoret Amager. Bestyrelsen beslutter inden udgangen af året om Amager2300 bliver næste demensvenlige lokalafdeling.


 • Sådan får du en 'Besøgsven'

  Denne artikel fortæller kort om: 1) Hvordan du får en besøgsven - 2) Sådan bliver du besøgsven - 3) Om at være Besøgsvæ...

  Læs mere
 • Lokal indflydelse

  Ældre Sagens mission: Et godt liv - hele livet. Ældre Sagens vision: Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, inds...

  Læs mere
 • Coronavirus: Seneste nyt fra Ældre Sagen

  ÆLDRE SAGEN OPFORDRER MEDLEMMER TIL AT FØLGE MED I SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER. FÅ DEN SENESTE OPDATERING HER

  Læs mere
Nedenstående tekst bevares til vi ser hvordan Movia håndterer den fysiske - ikke den digitale - information om de nye køreplaner fra 13. oktober, hvor Movias omlægning af busruter efter Metro City Ringens åbning.

 

Om Movia og køreplaner

 

Ældre Sagen har i dag 20/2 lagt et opslag op på sin Facebookside. Ældre Sagen skriver:
"Er bussernes køreplaner vigtige?
Busselskabet Movia har fjernet de fysiske køreplaner på Sjælland. Det er et problem mener vi – og det samme gør mange andre.
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk leder lige nu efter dig, der gerne vil fortælle, hvorfor køreplanerne skal tilbage. Din historie skal bruges til at overbevise Movia om at genoplive køreplanerne."


Link til Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk