Demensvenlig Lokalafdeling

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for en mental svækkelse, der sker i hjernen. En lang række sygdomme i hjernen fører til demens.

Demens er en tilstand og ikke en sygdom i sig selv. Demens er tegn på sygdom i hjernen og viser sig ved, at de mentale funktioner svækkes.

Der er tale om en kronisk og fremadskridende sygdomstilstand, der ikke kan helbredes. Medicinsk behandling kan i nogle tilfælde lindre symptomer og forsinke progression i sygdommen.

Herudover er sociale og fysiske aktiviteter, god pleje og generel omsorg afgørende elementer i opretholdelsen af et godt og værdigt liv med demens.

Afhængig af, hvilken form for svækkelse, der er tale om, og i hvilket sygdomsstadie, personen befinder sig på, er behovene for hjælp og støtte forskellige.

Betydningen af ordet demens

Ordet 'demens' kommer fra latin og betyder ’væk fra sindet’. Demens rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-50 års alderen.

Har man symptomer på demens, er det vigtigt at blive grundigt undersøgt og få en præcis diagnose, så man kan få den rette behandling, støtte og pleje.

Sygdomme der giver demens

Der findes mindst 200 forskellige sygdomme, der giver demens eller demenslignende symptomer.

Alzheimers er den hyppigste årsag til demens. Knap 2/3 af alle personer med demens over 65 år har Alzheimers sygdom. Det svarer til cirka tre til fire procent af alle over 65 år.

Næsthyppigste årsag er vaskulær demens, dvs. demens som følge af forstyrrelser i blodforsyningen til hjernen, fx en blodprop.

Herefter følger en blanding af Alzheimers og vaskulær demens, Lewy Body demens, Frontotemporal demens og Parkinsons med demens.

Demenssygdomme kan opdeles i tre grupper:

  • Neurodegenerative sygdomme
  • Vaskulær demens
  • Andre sygdomme.

Neurodegenerative sygdomme

Neurodegenerative sygdomme er sygdomme, der langsomt nedbryder hjernen og dens funktioner, fx Alzheimers sygdom, Frontotemporal demens eller Lewy body demens.

Vaskulær demens

Vaskulær demens er demens, der er forårsaget af forstyrrelser i hjernens blodforsyning eller blodkar. Forstyrrelserne kan fx skyldes blodpropper, blødninger eller forsnævring af hjernens blodkar.

Andre sygdomme

Der findes også andre sygdomme, som kan svække hjernen. Det kan være stofskiftesygdomme, kronisk mangel på B-vitaminer eller forgiftning. Det er altid vigtigt at gå til lægen, hvis man har mistanke om demens.

 

SYMPTOMER PÅ DEMENS

1) Man glemmer

Man glemmer og har brug for at spørge om de samme ting flere gange.

Det er normalt at have brug for huskesedler eller glemme en aftale for senere komme i tanke om det. Det er ikke normalt at spørge om det samme flere gange eller at glemme noget, man lige har lært.

2) Har svært ved at udføre kendte opgaver

Man har problemer med at udføre opgaver, selv om man har udført dem mange gange før.

Det er normalt at skulle have hjælp til at indstille fjernsynet. Det er ikke normalt at have problemer med at følge en opskrift, man er vant til at bruge.

3) Har svært ved at finde det rette ord

Man går i stå midt i en samtale og glemmer, hvad man er i gang med at sige. Man bruger forkerte ord i en sammenhæng, så det ikke giver mening. 

Det er normalt ikke at kunne finde det rette ord ind imellem. Det er ikke normalt at gå i stå midt i en samtale uden at ane, hvordan man kommer videre eller at kalde tingene noget helt forkert. Fx at sige "viserklokke" i stedet for "ur".

4) Bliver forvirret omkring tid og sted

Man glemmer, hvor man er, hvor man kom fra, eller hvor man skal hen.

Det er normalt at komme i tvivl om, hvilken ugedag det er. Det er ikke normalt ikke at vide, om det er forår eller efterår eller at glemme, hvor man er, og hvordan man kom derhen.

5) Har svækket dømmekraft

Man træffer beslutninger, der er uhensigtsmæssige, uovervejede eller ulogiske.  

Det er normalt at træffe en dårlig beslutning af og til. Det er ikke normalt at tage sandaler på om vinteren eller gentagne gange lade sig overtale til at købe ting, man åbenlyst ikke har brug for eller penge til.

6) Har problemer med at tænke abstrakt

Man misforstår talemåder og ordsprog og tager dem bogstaveligt.

Det er normalt at have lidt svært ved at forstå en talemåde eller ordsprog som fx "det er som at slå i en dyne". Det er ikke normalt at tro, at musene bogstaveligt talt danser på bordet, når katten er ude.

7) Har svært ved at finde ting

Man lægger sine ting mystiske steder og kan ikke finde dem igen.

Det er normalt at glemme, hvor man har lagt fjernbetjeningen. Det er ikke normalt at lægge brillerne i køleskabet eller anklage andre for at stjæle de ting, man ikke kan finde.

8) Humør og adfærd forandrer sig

Humøret skifter mere, end det plejer. Det samme gør adfærden.

Det er normalt at have en dårlig dag eller blive irriteret, når ens vaner bliver brudt. Det er ikke normalt at tabe fatningen, blive mistænksom, bange, vred eller forvirret uden nogen oplagt grund.

9) Personligheden ændrer sig

Man siger, hvad man tænker uden filter og tager ikke hensyn til andre menneskers følelser.

Det er normalt at ændre holdning over tid og kunne sige undskyld, hvis man er gået over stregen. Det er ikke normalt at være hensynsløs overfor andre ved at sige  alt, hvad man tænker.

10) Man tager ikke initiativ

Man holder op med at gå til sine vanlige fritidsinteresser. Man ser venner og familie mindre og trækker sig væk fra mennesker, man plejer at omgås.

Det er normalt, at man nogle gange ikke orker arbejdet, familien og sociale forpligtelser. Det er ikke normalt ofte at trække sig fra fritidsaktiviteter, sociale sammenkomster eller sport, som man ellers plejer at dyrke.

Læs mere på: 
www.videnscenterfordemens.dk

 

Sidst opdateret 27.10.2019