Andet

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

Målgruppe: Personer fra lokalområdet, der for mindst 3 måneder siden har mistet en ægtefælle/samlever. Deltagerne må ikke være misbruger eller have alvorlige psykiske problemer. Formål: Gennem samtale at få sat ord på sorgen, leve med den og få mod og lyst tilbage.

Lokalafdeling

Aars

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Fredage, lige uger i måneden
kl. 14.00 - 16.30

Tilmelding

Birgitte Bager Christensen Tlf. 4025 3203

Mødested

CKU, Vestre Boulevard 15a, Aars

Beskrivelse

Deltagerne melder sig efter annoncering/ henvisning fra kommune og kirke. Gruppe på 5-7 udvælges efter forsamtale med lederne.


Ca. 10 gange for fast gruppe- i begyndelsen 2 gange månedlig. Til sidst 1 gang månedlig. Det er op til deltagerne, om de vil mødes efter de anførte gange.


Hver gang mødes man et par timer med kaffepause. I starten er lederne med hele tiden, senere skal deltagerne selv tale sammen efter pausen. Før pausen tema – efter pausen ”siden sidst”.


Forslag til temaer: Præsentation, Sygdom og tanker inden dødsfald, Dødsfald, Begravelsen, Egne reaktioner, Omverdenens reaktioner, Højtider og mærkedage.
Hvad gør man, når man har det allerværst? Håb/ meningsløshed.


Der kan evt. deltage ældrerådgiver, præst eller andre.