Årsmøde 2019

205 medlemmer af Ældre Sagen Aabenraa til Årsmøde 2019

205 medlemmer af Ældre Sagen Aabenraa deltog d.10. marts ved Årsmødet i Sønderjyllandshallen. Efter spisningen var der underholdning af det velsyngende Sønderjysk Folkekor med både fællessang og en lille koncert.

 

Lokalbestyrelsen har i 2019 taget afsked med lokalafdelingens kasserer gennem mange år, Lillian Bernth Thomsen, der har valgt at træde tilbage som kasserer og bestyrelsesmedlem. Som ny kasserer er valgt Annie Hansen, der får hjælp af Lillian i overgangsfasen. Et andet medlem af bestyrelsen, Bente Gansler har også valgt at trække sig fra posten for at få tid til andre gøremål.

Begge modtager afskedsgave fra lokalbestyrelsen senere, ligesom Lillian Bernth Thomsen modtager jubilæumsnål for 10 års som frivillig i Ældre Sagen.

 

Den ny bestyrelse har konstitueret sig og består nu af: Formand Irene Møller Rasmussen, næstformand Gert Vonsild, medlemmer af bestyrelsen: Sonja Bang, Børge Schmidt, Hans Chr. Hansen, Ilse Rosgaard og Bodil Møker. Som suppleanter valgtes: Ragnhild Petersen og Else Marie Hokkerup Boisen.

 

Den første store opgave for den nye bestyrelse er færdiggørelsen af det nye Årsprogram der bliver omdelt i løbet af juni måned til medlemmerne.

Sidst opdateret 02.09.2019