Vigtig information om gratis vaccination mod pneumokokker

FOLKETINGET HAR DEN 31. MARTS 2020 VEDTAGET ET VACCINATIONSPROGRAM OM PNEUMOKOKVACCINATION MED PPV23 TIL PERSONER, DER ER FYLDT 65 ÅR OG TIL RISIKOGRUPPER

Folketinget har den 31. marts 2020 vedtaget et vaccinationsprogram om pneumokokvaccination med PPV23 til personer, der er fyldt 65 år og til risikogrupper. Vaccinationsprogrammet bliver implementeret over det kommende år.

Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom tilbydes gratis vaccination. Ældre Sagen vil gerne hjælpe med at informationen når ud til alle, så flest muligt gør brug af tilbuddet.

Fra den 22. april 2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt ældre ≥ 65 år som har forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom på grund af kronisk sygdom.

Man tilbyder særligt udsatte grupper gratis vaccination mod pneumkokker, for at beskytte dem og for at reducere antallet af sårbare patienter, som bliver ramt af andre alvorlige infektionssygdomme under epidemien med COVID-19.

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Personer, der er fyldt 65 år, med:
 - Kronisk lungesygdom
 - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 - Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 - Kronisk leversygdom
 - Kronisk nyresygdom.

Personer, som er fyldt 2 år, med:
 - Manglende eller dysfunktion af milten
 - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 - Medfødt eller erhvervet immundefekt
 - Liquorlækage
 - Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 - Cochlear implantation
 - Udført stamcelletransplantation
 - Udført organtransplantation.

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Fra efteråret vil andre grupper, i takt med at vacciner er til rådighed, også blive tilbudt pneumokokvaccination. Dette gælder personer der er fyldt 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe.

Vaccination tilbydes personer i risikogruppe, der ikke er vaccineret indenfor de sidste 6 år. Hos personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom kan der, efter lægelig vurdering, tilbydes vaccination med kortere interval, forudgået af antistofmålinger.

Hvordan bliver man vaccineret?

Beboere på plejehjem/i plejebolig skal alle tilbydes vaccination af egen læge/læge tilknyttet plejehjemmet eller lignende.
Alle andre i risikogruppen skal kontakte deres egen læge om  mulighed for vaccination.

Sidst opdateret 22.04.2020

Sidst opdateret 22.04.2020