Motion

Motion hold 7

Ny fordeling af træningstider hvert år efter sommerferien. Ønsker du at bibeholde din træningstid, skal man give holdlederen besked. 1 times fitness motion pr. person. Meddel holdlederen, når du holder op, da vi har venteliste. Ved tilmelding medbring venligst medlemskortet.

Lokalafdeling

Ringsted

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

50 kr.

Hvornår

Alle uger
Tirsdag kl. 18:00 - 19:00

Tilmelding

Kontakt: Lonni Olin, tlf. 41 18 28 00, mail: lolin@aeldresagen4100.dk, eller på Ældre Sagens kontor tlf. 20 36 44 62, torsdage kl. 10-12.

Mødested

Motionslokalerne, Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, Ringsted.

Beskrivelse

Træn dig glad i månederne fra august til og med juni måned.


Der er ferielukket i træningslokalerne i hele juli måned.


Ny fordeling af træningstider hvert år efter sommerferien, så hvis man ønsker at bibeholde sin træningstid, skal man give holdlederen besked.


Der trænes med 1 times fitness motion (selvtræning) pr. person.


Der findes holdleder på hvert hold.


Henvendelse til Lonni Olin, tlf. 41 18 28 00, eller på Ædre Sagens kontor torsdage kl. 10-12. 


Lonni Olin vil så placere dig på ledig holdtid.


Ved tilmelding medbring venligst medlemskortet.


VIGTIGT


Husk at meddele holdlederen, når du holder op, da vi har venteliste.